• Anasayfa
  • MBG307 Fizyoloji I (2019 - 2020 / 5. Yarıyıl)
  • EN
MBG307 - Fizyoloji I
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Fizyoloji I MBG307 5 3 + 3 6,0 Pdf
Birim Bölüm
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi teorik ve uygulama
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sema LEBLEBİCİ
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Sema LEBLEBİCİ
Amaç

Bitki fizyolojisi ile ilgili temel kavramların öğrenilmesi

Ders İçeriği

Suyun yapısı ve özellikleri, bitkilerde su dengesi, mineral beslenme, Fotosentez:Işık reaksiyonları, Fotosentez:Karbon reaksiyonları, Flöemde taşınım, Solunum ve lipid metabolizması, Mineral Besinlerin Özümlenmesi, Fitokrom ve Bitki gelişmesinin ışık tarafından denetlenmesi, Bitki Hormonları

Ders Kaynakları Bitki Fizyolojisi, Taiz and Zeiger
Anatomi ve Fizyoloji, Prof Dr Abdurrahman AKTÜMSEK, NOBEL YAYINLARI, 2010
Renkli Fizyoloji Atlası, Prof. Dr. S. Silbernagl, Prof. Dr. A. Despopulos
Açıldığı Öğretim Yılı 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 25
Kısa Sınav 1 15
Uygulama 1 20
Toplam 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %40
Toplam %40
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %60
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %40
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Laboratuar 3 14 42
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 3 14 42
Toplam İş Yükü (Saat) 154
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 6,04
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Suyun yapısı ve özellikleri, bitkilerde su dengesi
2 mineral beslenme
3 Fotosentez:Işık reaksiyonları
4 Fotosentez: Karbon reaksiyonları
5 Flömde Taşınım
6 Solunum
7 Lipid metabolizması
8 Vize
9 Mineral Besinlerin özümlenmesi
10 Fitokromlar
11 Oksinler
12 Giberellinler ve Sitokininler
13 Etilen
14 Absisik Asit
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Öğrenciler bitki hormonları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olacaktır.
Öğrenciler çimlenme, apikal dominansi ve senesens gibi büyüme olayları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olacaktır.
Bu dersin sonunda öğrenciler mineral, karbon,azot ve enerji metabolizması hakkında bilgi sahibi olacaktır.
Bu dersin sonunda öğrenciler, bitkilerde su alımı hakkında bilgi sahibi olacaktır.
Dersin sonunda öğrenciler difüzyon, ozmoz ve su potansiyeli hakkında bilgi sahibi olacaktır.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
Öğrenciler bitki hormonları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olacaktır. - - - - - - - - - - - -
Öğrenciler çimlenme, apikal dominansi ve senesens gibi büyüme olayları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olacaktır. - - - - - - - - - - - -
Bu dersin sonunda öğrenciler mineral, karbon,azot ve enerji metabolizması hakkında bilgi sahibi olacaktır. - - - - - - - - - - - -
Bu dersin sonunda öğrenciler, bitkilerde su alımı hakkında bilgi sahibi olacaktır. - - - - - - - - - - - -
Dersin sonunda öğrenciler difüzyon, ozmoz ve su potansiyeli hakkında bilgi sahibi olacaktır. - - - - - - - - - - - -