• Anasayfa
  • BSİ207 Banka ve Sigorta Muhasebesi (2021 - 2022 / 3. Yarıyıl)
  • EN
BSİ207 - Banka ve Sigorta Muhasebesi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Banka ve Sigorta Muhasebesi BSİ207 3 4 + 0 5,0 Pdf
Birim Bölüm
BANKACILIK VE SİGORTACILIK
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Sözlü ve görsel anlatım, sunum, uygulama
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Behlül ERSOY
Ders Veren Öğr. Gör. Behlül ERSOY
Amaç

Öğrencilere banka ve sigorta muhasebesinde kullanılan bankacılık hesap planını tanıtmak ve hesapların kullanımına ilişkin temel bilgileri sağlamaktır.

Ders İçeriği

Muhasebenin Temel kavramları mali tablolar Dönen değerler krediler mevduat ve diğer yabancı kaynaklar öz kaynaklar gelir ve gider hesapları nazım hesaplar ihracat ve ithalat işlemleri. Sigorta sektörü tek düzen hesap planı, muhasebe türleri, üretim muhasebesi, karşılıklar muhasebesi, hasar muhasebesi, sovtaj muhasebesi.

Ders Kaynakları Banka ve Sigorta Muhasebesi Anadolu Üniversitesi Yayını
Uzmanlık Muhasebeleri Prof. Dr. Yılmaz BENLİGİRAY
Açıldığı Öğretim Yılı 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 4 14 56
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 4 14 56
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 6 1 6
Final Final 12 1 12
Toplam İş Yükü (Saat) 130
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 5,10
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Genel Olarak Bankalar ve Bankacılık Ders
2 Bankalarda Muhasebe Sistemi Ders
3 Mevduat Toplama Yoluyla Kaynak Sağlama İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi Ders
4 Merkez Bankası Yoluyla Kaynak Sağlama İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi Ders
5 Genel Olarak Krediler Ders
6 Kredi İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Ders
7 Genel Olarak Bankacılık Hizmetleri Ders
8 Bankacılık Hizmetlerinin Muhasebeleştirilmesi. Banka İşletmelerinde Dönem Sonu İşlemleri / Ara Sınav Ders
9 Banka İşletmelerinin Finansal Tabloları Ders
10 Genel Olarak Sigorta İşletmeleri Ders
11 Sigorta İşletmelerinde Muhasebe Sistemi Ders
12 Sigorta, Reasürans ve Koasürans İşlemelerinin Muhasebeleştirilmesi Ders
13 Sigorta İşletmelerinde Dönem Sonu İşlemleri ve Sigorta İşletmelerinin Finansal Tabloları Ders
14 Dönem Sonu Sınavı için tekrar Ders
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Kredi ile ilgili kavramları tanımlayabilecek, kredi işlemlerini muhasebeleştirebilecektir.
Banka ve sigorta işlemleri ile ilgili temel bilgileri açıklayabilecektir.
Sigorta poliçesi tahakkuk ve tahsil, komisyon, poliçe iptali ve tazminat ödemelerine ilişkin muhasebe kayıtlarını yapabilecektir.
Banka ve sigorta işletmelerinde muhasebe ile ilgili dönem sonu işlemlerini yapabilecek ve finansal tablolarını hazırlayabilecektir.
Bankaların fon sağlama kaynaklarını belirleyebilecek ve kaynakların nasıl muhasebeleştirildiğini açıklayabilecektir.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
Kredi ile ilgili kavramları tanımlayabilecek, kredi işlemlerini muhasebeleştirebilecektir. 4 0 2 0 1 2 3 3 5 1 1 1
Banka ve sigorta işlemleri ile ilgili temel bilgileri açıklayabilecektir. 4 0 2 0 1 2 3 3 5 1 1 1
Sigorta poliçesi tahakkuk ve tahsil, komisyon, poliçe iptali ve tazminat ödemelerine ilişkin muhasebe kayıtlarını yapabilecektir. 4 0 2 0 1 2 2 3 5 1 1 1
Banka ve sigorta işletmelerinde muhasebe ile ilgili dönem sonu işlemlerini yapabilecek ve finansal tablolarını hazırlayabilecektir. 4 0 2 0 1 2 3 3 5 1 1 1
Bankaların fon sağlama kaynaklarını belirleyebilecek ve kaynakların nasıl muhasebeleştirildiğini açıklayabilecektir. 4 0 2 0 1 2 1 3 5 1 1 1