• Anasayfa
  • MUH113 Genel Muhasebe (2021 - 2022 / 1. Yarıyıl)
  • EN
MUH113 - Genel Muhasebe
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Genel Muhasebe MUH113 1 3 + 0 5,0 Pdf
Birim Bölüm
BANKACILIK VE SİGORTACILIK
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Sözlü ve görsel anlatım, sunum, uygulama
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Ayhan GÜVEN
Ders Veren Öğr. Gör. Nurbanu HUYUGÜZEL
Amaç

Muhasebe ile ilgili temel kavramları özümseyerek, çift taraflı kayıt yönteminin esasları çerçevesinde temel mali tabloları düzenleyebilmeyi amaçlar.

Ders İçeriği

Muhasebe ile ilgili temel kavramlar, temel mali tablolar, hesap kavramı ve türleri, çift taraflı kayıt sistemi, varlık-kaynak-gelir gider ve maliyet hesaplarına ilişkin örnek uygulamalar

Ders Kaynakları Genel Muhasebe, Prof. Dr. Kemalettin ÇONKAR, Kocatepe Yayınevi, 2015
İbrahim LAZOL ´´Genel Muhasebe´´ Bursa, 2004
Genel Muhasebe, Tolga Uysal - Mehmet Şenlik, Seçkin Yayıncılık, 2016.
Genel Muhasebe, Yurdakul ÇALDAĞ - Yıldız AYANOĞLU, Gazi Kitabevi, 2013
Hüseyin Ergin Muhasebeye giriş Kütahya 2005
SEVİLENGÜL, Orhan, Genel Muhasebe, Gazi Kitabevi, Ankara, 2011
usuf SÜRMEN ´´Genel Muhasebe´´ Trabzon, 2004
Bektöre Sabri,Sözbilir Halim,Banar Kerim (2009), Genel Muhasebe İlkeleri ve uygulamaları,Eskişehir
Genel Muhasebe, Yurdakul ÇALDAĞ - Yıldız AYANOĞLU, Gazi Kitabevi, 2013
TEK, Nergis, Finansal Muhasebeye Giriş ve Tek Düzen Muhasebe Sistemi Uygulamaları, Birleşik Matbaacılık, İzmir, 2010
Çözümlü Genel Muhasebe Uygulamaları, Aydın KARAPINAR ve diğ., Gazi Kitabevi, 2013.
Genel Muhasebe I-II, Dr. Öğrt. Gör İlkay E. ERDURAN, Dr. Hacı Arif TUNCER (Editörler), Lisans Yayıncılık
Çözümlü Genel Muhasebe Uygulamaları, Aydın KARAPINAR ve diğ., Gazi Kitabevi, 2013.
Muhasebeye Giriş, Prof. Dr. Hüseyin ERGİN, Dumlupınar Üniversitesi Yayınları
Karabınar Selahattin (2009), Genel Muhasebe, Adapazarı, Sarkaya Kitabevi
Genel Muhasebe, Tolga Uysal - Mehmet Şenlik, Seçkin Yayıncılık, 2016.
Selahattin KARABINAR Genel Muhasebe Sakarya 2009
Nihat KÜÇÜKSAVAŞ ´´Genel Muhasebe´´ İstanbul, 2004.
Sevilengül Orhan (2005), Genel Muhasebe, Ankara, Gazi Kitabevi
Açıldığı Öğretim Yılı 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 14 28
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 10 1 10
Final Final 12 1 12
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 3 14 42
Toplam İş Yükü (Saat) 134
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 5,25
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Muhasebenin tanımı, amacı, işlevleri, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, bilanço ve gelir tablosu
1 Muhasebenin tanımı, amacı, işlevleri, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, bilanço ve gelir tablosu
1 Muhasebe ile ilgili genel bilgiler ve kavramlar
2 Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
2 Muhasebede hesap kavramı, hesap türleri ve hesapların işleyiş kuralları
2 Muhasebede hesap kavramı, hesap türleri ve hesapların işleyiş kuralları
3 Muhasebe Standartları ve muhasebede kullanılan defter ve belgeler
3 Tek düzen muhasebe sistemi ve hesap planı, bilanço hesapları, gelir tablosu hesapları. Muhasebede kullanılan belgeler
3 Tek düzen muhasebe sistemi ve hesap planı, bilanço hesapları, gelir tablosu hesapları. Muhasebede kullanılan belgeler
4 Muhasebede kayıt yöntemi, Muhasebe süreci ve işleyişi örnekleri
4 Muhasebede kayıt yöntemi, Muhasebe süreci ve işleyişi örnekleri
4 Temel Mali Tablolar. Bilanço ve Gelir Tabosu
5 Aktif hesaplar; Hazır Değerler ve Menkul Kıymetler
5 Aktif hesaplar; Hazır Değerler ve Menkul Kıymetler
5 Muhasebe süreci
6 Hesap kavramı ve işleyişi
6 Ticari Alacaklar
6 Ticari Alacaklar
7 Muhasebe Fişleri, Yevmiye Defteri Kaydı ve Mizan
7 Stoklar ve envanter yöntemleri
7 Stoklar ve envanter yöntemleri
8 Ara sınav
8 Ara Sınav
8 Ara sınav - Dönem Ayırıcı Hesaplar
8 Ara sınav-Dönem Ayırıcı Hesaplar
8 Ara Sınav / Örnek Muhasebe Fiş kayıtları, Hesaplara aktarımı ve Kontrolü
9 Mali Duran Varlıklar
9 Dönen Varlıklar
9 Mali Duran Varlıklar
10 Maddi Duran Varlıklar ve Amortisman işlemleri
10 Duran Varlıklar
10 Maddi Duran Varlıklar ve Amortisman işlemleri
11 Pasif hesaplar; Kısa Vadeli Borçlar
11 Pasif hesaplar; Kısa Vadeli Borçlar
11 Yabancı Kaynaklar
12 Özkaynaklar
12 Uzun Vadeli Borçlar ve Özkaynaklar
12 Uzun Vadeli Borçlar ve Özkaynaklar
13 Gelir Tablosu Hesapları
13 Gelir Tablosu Hesapları
13 Gelir Tablosu Hesapları
14 Maliyet Hesapları
14 Maliyet Hesapları
14 Maliyet Hesapları
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Muhasebenin temel kavramlarını ve ilkelerini bilir.
Muhasebenin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olma.
Genel muhasebe ile ilgili teorik bilgileri pratik bilgilerle ilişkilendirip analiz edebilme.
Muhasebe sistemi içindeki temel denklikleri ve muhasebe sistemini kavrayabilme.
Genel muhasebe ile ilgili teorik bilgileri pratik bilgilerle ilişkilendirip analiz edebilme.
Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarını tanır ve mali işlemlerin bilanço ve gelir tablosuna olan etkilerini bilir.
Çift yanlı muhasebe sistemine göre temel mali işlemlerin kaydını manüel olarak yapabilme.
Günlük işlemlerin günlük defter ve büyük defter kayıtlarını yapabilir.
Kayıtlardan yola çıkarak temel mali tabloları oluşturabilme ve bunları analiz edebilme.
Muhasebede kullanılan temel terimler kavramlar hakkında bilgi sahibi olma.
Mizan Çizelgesi, Bilanço ve Gelir Tablosu düzenleyebilir.
Varlık ve kaynak hesaplarını detaylı olarak bilir.
Genel muhasebe ile ilgili teorik bilgileri pratik bilgilerle ilişkilendirip analiz edebilme
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
Muhasebenin temel kavramlarını ve ilkelerini bilir. - - - - - - - - - - - -
Muhasebenin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olma. - - - - - - - - - - - -
Genel muhasebe ile ilgili teorik bilgileri pratik bilgilerle ilişkilendirip analiz edebilme. - - - - - - - - - - - -
Muhasebe sistemi içindeki temel denklikleri ve muhasebe sistemini kavrayabilme. - - - - - - - - - - - -
Genel muhasebe ile ilgili teorik bilgileri pratik bilgilerle ilişkilendirip analiz edebilme. - - - - - - - - - - - -
Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarını tanır ve mali işlemlerin bilanço ve gelir tablosuna olan etkilerini bilir. - - - - - - - - - - - -
Çift yanlı muhasebe sistemine göre temel mali işlemlerin kaydını manüel olarak yapabilme. - - - - - - - - - - - -
Günlük işlemlerin günlük defter ve büyük defter kayıtlarını yapabilir. - - - - - - - - - - - -
Kayıtlardan yola çıkarak temel mali tabloları oluşturabilme ve bunları analiz edebilme. - - - - - - - - - - - -
Muhasebede kullanılan temel terimler kavramlar hakkında bilgi sahibi olma. - - - - - - - - - - - -
Mizan Çizelgesi, Bilanço ve Gelir Tablosu düzenleyebilir. - - - - - - - - - - - -
Varlık ve kaynak hesaplarını detaylı olarak bilir. - - - - - - - - - - - -
Genel muhasebe ile ilgili teorik bilgileri pratik bilgilerle ilişkilendirip analiz edebilme - - - - - - - - - - - -