• Anasayfa
  • HEM324 Meslek Etiği (2019 - 2020 / 6. Yarıyıl)
  • EN
HEM324 - Meslek Etiği
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Meslek Etiği HEM324 6 2 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
HEMŞİRELİK
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze teorik anlatım
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Berrin ÇELİK
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Berrin ÇELİK
Amaç

Meslek Etiği Dersi, Hemşirelik mesleğinin tüm uygulamalarında öğrencilerin etik bilinç ve etik düşünme becerisi kazanmalarını sağlamaktadır.

Ders İçeriği

--Temel Etik Kavramlar -- Etik Yaklaşımlar -- Sağlık ve Hak Kavramları -- Etik İlkeler ve Bakım Etiği -- Meslek Kavramı ve Hemşirelikte Meslekleşme Süreci -- Meslek Etiği -- Hemşirelere İlişkin Mesleki Etik Kodlar -- Uluslararası Hemşireler Birliği’nin (ICN) Hemşireler İçin Etik Kodları -- Etik Sorunlar -- Etik Karar Verme Süreci -- Tıbbi Hatalar ve Hemşirelik -- Aydınlatılmış Onam, Etik ve Yasal Unsurları -- Dünyada Etik ve Sağlık -- Hemşirelik Uygulamalarında Etkili Olan Evrensel Konular

Ders Kaynakları Alpar ŞE, Bağçecik N., Karabacak Ü. Çağdaş Hemşirelikte Etik. İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, 2013
Tschudin V. Ethics in Nursing: The Caring relationship. Butterworth-Heinemann. Elsewier Limited. London, 2003
Fry ST, Johnstone MJ. Ethics in Nursing Practice. Blackwell Publishing. Oxford, 2008
Yalım, NY. ve Keleş, Ş. (2019) (Editörler). Sağlık Programları Meslek Etiği. Ankara: Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, 1. Baskı.
Oğuz, YN., Tepe, H., Örnek Büken, N. ve Kırımsoy Kucur, D. (2005). Biyoetik Terimleri Sözlüğü. Türkiye Felsefe Kurumu, 1. Baskı.
Açıldığı Öğretim Yılı 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ödev 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Küçük Grup Tartışması 2 8 16
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, Bilişim becerileri Benzetim 2 3 6
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 4 8
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 2 8 16
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 6 12
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 2 4 8
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 2 4 8
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Final Final 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 104
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 4,08
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Etik, tarihsel süreci ve kapsamı
2 Hemşirelik değerleri, değer sistemlerinin gelişimi, inançlar
3 Etik, ahlak ve deontoloji kavramları
4 Etik ilkeler
5 Mesleki etik kodlar
6 Uluslararası ve ulusal etik bildirgeler
7 Etik karar verme süreci
8 Ara sınav
9 Sağlık hizmetlerinde etik karar verme süreci
10 Etik sorunları etkileyen sosyal, ekonomik, politik, kültürel, teknolojik ve kurumsal faktörler
11 İş etiği
12 İnsan hakları
13 Hasta hakları
14 Hemşirelik bakımında karşılaşılan etik sorunlar
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Sağlık alanında etik ilke ve kodların işleyişini kavrama
Hemşirelik bakım uygulamalarında etik sorunları analiz etme
Etik karar verme sürecini vaka üzerinden tartışma
Hemşirelik değer sistemlerini kavrama
İnsan ve hasta haklarını, etik ve deontoloji kavramları ile ilişkilendirme
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Sağlık alanında etik ilke ve kodların işleyişini kavrama - - - - - - - - - - - - - - -
Hemşirelik bakım uygulamalarında etik sorunları analiz etme - - - - - - - - - - - - - - -
Etik karar verme sürecini vaka üzerinden tartışma - - - - - - - - - - - - - - -
Hemşirelik değer sistemlerini kavrama - - - - - - - - - - - - - - -
İnsan ve hasta haklarını, etik ve deontoloji kavramları ile ilişkilendirme - - - - - - - - - - - - - - -