HEM302 - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği HEM302 6 4 + 16 15,0 Pdf
Birim Bölüm
HEMŞİRELİK
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi DÜZ ANLATIM, SORU-CEVAP, TARTIŞMA, ÖDEV SUNUMU, KLİNİK UYGULAMA
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Elif ERBAY ÖZDEDE
Ders Veren Öğr. Gör. Dr. Elif ERBAY ÖZDEDE Dr. Öğr. Üyesi HAMİDE ZENGİN
Amaç

Eğitim süresince aldığı temel bilgi ve ilkeleri, çocuk sağlığı ve hastalığına ilişkin rol ve işlevlerle bütünleşerek bunları sağlık bakım sisteminin her aşamasında sağlıklı/hasta çocuğa ve ailesine uygulayabilme becerisine sahip hemşireler yetiştirmek.

Ders İçeriği

 Çocuk Sağlığına Genel Bakış, Dünyada ve Ülkemizde Çocuk Sağlığının Durumu  Pediatri Hemşiresinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları, Pediatri Hemşireliğinde Temel Kavramlar, Pediatri Hemşireliğinin Felsefesi  Çocuk Sağlığının Değerlendirilmesi (Çocuklarda öykü alma ve fizik muayene)  Çocukluk Döneminde Büyüme ve Gelişme  Çocuklarda Beslenme ve Beslenme Bozuklukları  Çocuklarda İlaç Doz Hesaplamaları-Çocuklarda İlaç Uygulamaları  Genetik Sorunu Olan Çocuk ve Hemşirelik Yaklaşımı  Çocuklarda Sıvı Elektrolit, Asit-Baz Dengesi ve Bozuklukları  Solunum Sistemi Sorunu Olan Çocuk ve Hemşirelik Bakımı  Çocuklarda Dolaşım Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı  Hematolojik Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı  Çocuklarda Endokrin Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı  Çocuklarda İmmün Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı  Yaş Dönemlerine Göre Çocukla İletişim, Çocuk ve Ailesinin Hastaneye Yatmaya Yönelik Tepkileri ve Hemşirelik Bakımı  Çocuklarda Sinir Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı  Çocuklarda Üriner Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı  Çocuklarda GİS Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı  Hemşirelik Süreci  Çocuklarda Kas-İskelet Sistemi ile Kollajen Doku Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı  Onkolojik Sorunu Olan Çocuk ve Hemşirelik Bakımı  Çocuklarda Enfeksiyon Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Bağışıklama  Çocuklarda Kazalar ve Yaklaşım  Çocuklarda Uyum ve Davranış Bozuklukları-Hemşirelik Bakımı  Engelli Çocuklar ve Hemşirelik Yaklaşımı  Kronik Hastalığı Olan Çocuk ve Hemşirelik Bakımı  Çocuklarda Ağrı ve Yönetimi  Çocuklarda Palyatif Bakım

Ders Kaynakları Çavuşoğlu H (2013). Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği. 1-2 cilt. Sistem Ofset,Ankara.
Ed.: Hicran Çavuşoğlu (2018). Pediatri Hemşireliği Akıl Notları. Güneş Tıp Kitabevleri.
Ed.: Derya Suluhan, Hatice Pars (2020). Pediatrik Stomalar ve Hemşirelik Bakımı. Güneş Tıp Kitabevleri.
Ed.: Dinçer Yıldızdaş, Hayri Levent Yılmaz. Çocuk Yoğun Bakım. Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2018.
Ed.: Sema Kuğuoğlu, Duygu Sönmez Düzkaya. Çocuk Acil Hemşireliği, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, 2021, 1. Baskı.
Törüner E.K, Büyükgönenç L.(2018). Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları. Ankara Nobel Tıp Kitabevleri
Ed.:Zeynep Conk, Zümrüt Başbakkal, Hatice Bal Yılmaz, Bahire Bolışık. Pediatri Hemşireliği, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2018, 2. Baskı.
Açıldığı Öğretim Yılı 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ödev 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 100
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 4 13 52
Dinleme ve anlamlandırma Ders 4 13 52
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 1 10 10
Önceden planlanmış özel beceriler Problem Çözme 1 13 13
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Gösterim 4 13 52
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Final Final 1 1 1
Uygulama 1 Uygulama 1 16 12 192
Ödev (Sunum) Ödev (Sunum) 1 10 10
Toplam İş Yükü (Saat) 383
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 15,02
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Çocuk sağlığına genel bakış, Çocuk-hastalık ve hastane ortamı
2 Sağlam çocuk izlemi ve taramalar, Çocukluk döneminde büyüme ve gelişme
3 Çocuklarda sıvı-elektrolit dengesi ve bozuklukları, Çocukluk döneminde beslenme ve beslenme bozuklukları
4 Genetik sorunu olan çocuk ve hemşirelik bakımı, Çocuklarda ilaç uygulamaları
5 Çocuklarda ağrı değerlendirmesi ve ağrı yönetimi, Solunum sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı
6 Çocuklarda dolaşım sistemi hastalıkları, Çocuklarda hematolojik sistem hastalıkları ve hemşirelik yaklaşımı
7 Endokrin sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı, İmmün sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı
8 Arasınav
9 Çocuklarda bağ dokusu hastalıkları ve hemşirelik bakımı, Üriner sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı
10 Çocuklarda sinir sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, Çocuklarda gastrointestinal sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı
11 Çocuklarda enfeksiyon hastalıkları ve hemşirelik bakımı, Çocuklarda bağışıklama
12 Çocuklarda kas-iskelet sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, Çocukluk çağı acil sorunları ve hemşirelik yaklaşımı
13 Onkolojik sor ola çocuk ve hemşirelik bakımı
14 Kronik ve yaşamı tehdit edici hastalığı olan çocuk ve hemşirelik yaklaşımı, Çocuklarda psikiyatrik bozukluklar (uyum ve davranış sorunları) ve hemşirelik yaklaşımı
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Dönem özelliklerine göre çocuğun büyüme gelişme özelliklerini (fizyolojik, mental, psikososyal) değerlendirebilir, normalden sapmaları tanımlayabilir ve sağlık ekibi ile paylaşabilir
Çocuk ve ailesini bir bütün olarak ele alır
Pediatrik ilaç dozları hesaplama ve uygulamayı bilir
Çocuk hemşireliğinin felsefesini, rol ve işlevlerini bilme
Sistemlere göre sık görülen çocuk hastalıklarını bilir ve uygun hemşirelik bakımı yapabilir
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Dönem özelliklerine göre çocuğun büyüme gelişme özelliklerini (fizyolojik, mental, psikososyal) değerlendirebilir, normalden sapmaları tanımlayabilir ve sağlık ekibi ile paylaşabilir - - - - - - - - - - - - - - -
Çocuk ve ailesini bir bütün olarak ele alır - - - - - - - - - - - - - - -
Pediatrik ilaç dozları hesaplama ve uygulamayı bilir - - - - - - - - - - - - - - -
Çocuk hemşireliğinin felsefesini, rol ve işlevlerini bilme - - - - - - - - - - - - - - -
Sistemlere göre sık görülen çocuk hastalıklarını bilir ve uygun hemşirelik bakımı yapabilir - - - - - - - - - - - - - - -