• Anasayfa
  • HEM224 İmmunoloji (2020 - 2021 / 4. Yarıyıl)
  • EN
HEM224 - İmmunoloji
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
İmmunoloji HEM224 4 2 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
HEMŞİRELİK
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüzyüze
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Berrin ÇELİK
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Berrin ÇELİK
Amaç

İmmün sistemin temel özellikleri ve mekanizmalarının öğrenilmesi

Ders İçeriği

İmmün sistemin doku ve hücreleri, doğal bağışıklık, T hücre aktivasyonu, B hücre aktivasyonu, immünoglobulinlerin yapısal ve fonksiyonel özellikleri.,

Ders Kaynakları Abuk K. Abbas, Andrew H. Lichtman, Temel İmmunoloji, 1. Baskı, 2007
Ivan Roitt (Editor), Essential Immunology, sixth edition, Blackwell Scientific Publications, 1998
Ustaçelebi Ş, Mutlu G, İmir T, Cengiz AT,Tümbay E, Mete Ö, ed.Temel ve Klinik Mikrobiyoloji .Ankara; Güneş Kitabevi Ltdti.1999
Açıldığı Öğretim Yılı 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 100
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Final Final 1 1 1
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Gösterim 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Küçük Grup Tartışması 2 10 20
Toplam İş Yükü (Saat) 106
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 4,16
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 İmmün sistemin tanımlanması
2 Doğal Bağışıklık
3 Kazanılmış Bağışıklık
4 İmmün sistem doku ve hücreleri
5 Antijen ve Antikor
6 Antijenler, Antikorlar: Yapı ve Fonksiyon
7 Antijen-Antikor Birleşmesi
8 Ara sınav
9 Enfeksiyonlara karşı immün cevap
10 Hücresel ve Humoral Bağışıklık
11 Hücresel ve Humoral Bağışıklık
12 Kompleman Sistemi
13 Aşılar ve Serumlar
14 Otoimmünite
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Antijenleri, antikorları ve antijen-antikor etkileşimlerini öğrenebilirler
Enfeksiyonlara karşı immün cevabın oluşması ve aşılar ile ilgili genel bilgi edinebilecekler
İmmün yanıtların tiplerinin, temel özellik ve mekanizmalarının kavranmış olması
Bağışıklık sisteminin elemanları, yapı ve fonksiyonları ve sistemin çalışması ile ilgili temel bilgileri öğrenebilirler
Hücresel ve hümoral bağışıklık tipleri hakkında bilgi edinebilirler
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Antijenleri, antikorları ve antijen-antikor etkileşimlerini öğrenebilirler - - - - - - - - - - - - - - -
Enfeksiyonlara karşı immün cevabın oluşması ve aşılar ile ilgili genel bilgi edinebilecekler - - - - - - - - - - - - - - -
İmmün yanıtların tiplerinin, temel özellik ve mekanizmalarının kavranmış olması - - - - - - - - - - - - - - -
Bağışıklık sisteminin elemanları, yapı ve fonksiyonları ve sistemin çalışması ile ilgili temel bilgileri öğrenebilirler - - - - - - - - - - - - - - -
Hücresel ve hümoral bağışıklık tipleri hakkında bilgi edinebilirler - - - - - - - - - - - - - - -