HEM227 - Biyoistatistik ve Araştırma Yöntemleri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Biyoistatistik ve Araştırma Yöntemleri HEM227 3 3 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
HEMŞİRELİK
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüzyüze
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Aslı AKDENİZ KUDUBEŞ
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Hülya SARAY KILIÇ
Amaç

Bilimsel araştırmanın yapısını ve sürecini (araştırma konusu ve probleminin belirlenmesi, literatür taraması, araştırma tasarımının geliştirilmesi, verilerin toplanması ve uygun istatistiksel testlerle analizi, araştırma bulgularının raporlaştırılması) öğrencilere kavratmaktır.

Ders İçeriği

Bilgi ve bilim kavramı, bilimsel araştırma süreci, araştırmanın problemi/amacı/değişkenler/soruları/hipotez ve sınırlılıkları, bilimsel araştırma yöntemleri (nicel ve nitel yöntemler), örnekleme, araştırma etiği konularını içerir.

Ders Kaynakları Ali Yıldırım, Hasan Şimşek, 2008, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara
Erhan Ayşan, 2009, İnternet Desteğinde Bilimsel Makale ve Tez Yazımı, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul
Osman Hayran, 2012, Sağlık Bilimlerinde Araştırma Ve İstatistik Yöntemler, Nobel Tıp Kitabevi
Semra Erdoğan, Nursen Nahcivan, Nihal Esin (2014), Hemşirelikte Araştırma: Süreç, Uygulama ve Kritik, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul
Sabahat Güven Tezcan (2017), Temel Epidemiyoloji, Hipokrat Kitabevi,Ankara
Niyazi Karasar, 2008, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Kitabevi, Ankara
Açıldığı Öğretim Yılı 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Final Final 1 1 1
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Küçük Grup Tartışması 1 14 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 1 5 5
Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, Önceden planlanmış özel beceriler Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri / Projeleri 1 14 14
Toplam İş Yükü (Saat) 105
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 4,12
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Giriş ve dersin amacının tanıtılması Ders
2 Araştırma sürecine giriş Ders
3 Araştırma problemi, araştırmanın amacı, değişkenler Ders
4 Nicel kantitatif araştırma yöntemleri Ders
5 Örnekleme yöntemleri Ders
6 Tanımlayıcı ve Kesitsel Araştırmalar Ders
7 Vaka Kontrol Araştırmaları Ders
8 Ara sınav Ders
9 Kohort Araştırmaları Ders
10 Nitel Araştırmalar Ders
11 Yöntemsel Araştırmalar Ders
12 Araştırma etiği Ders
13 Temel istatistiksel yöntemler Ders
14 Örnek araştırma incelemesi Ders
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Araştırma yöntemlerini ve sürecini açıklar. Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
Bilgi ve bilim kavramları ile bilimsel araştırma hakkında genel bilgi edinir. Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
Veri analizi ve veri analizinde kullanılan istatistiksel yöntemleri öğrenir. Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
Araştırma etiğinin önemini kavrar. Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
Bilimsel araştırma sonuçlarının rapora dönüştürülmesini öğrenir. Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Araştırma yöntemlerini ve sürecini açıklar. - - - 4 - - 4 - - - - 5 - - -
Bilgi ve bilim kavramları ile bilimsel araştırma hakkında genel bilgi edinir. - 3 - 4 - - 4 - - - - 5 - - -
Veri analizi ve veri analizinde kullanılan istatistiksel yöntemleri öğrenir. - - - 4 - - 4 - - - - 5 - - -
Araştırma etiğinin önemini kavrar. - - - 4 - - 4 - - 5 5 5 - - -
Bilimsel araştırma sonuçlarının rapora dönüştürülmesini öğrenir. - - - 4 - - 4 - 5 - - 5 - - -