• Anasayfa
  • HEM223 Farmakoloji (2020 - 2021 / 3. Yarıyıl)
  • EN
HEM223 - Farmakoloji
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Farmakoloji HEM223 3 2 + 0 3,0 Pdf
Birim Bölüm
HEMŞİRELİK
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Bu ders yüz yüze eğitim yoluyla verilmektedir.
EBS Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM
Ders Veren Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM
Amaç

ÖĞRENCİYE TEMEL FARMAKOLOJİ BİLGİLERİNİ ÖĞRETMEK

Ders İçeriği

FARMAKOLOJİYE GİRİŞ VE İLAÇLARIN TANITIMI, OTONOM SİSNİR SİSTEMİ İLAÇLARI, SOMATİK SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI, AĞRI KESİCİ İLAÇLAR, SOLUNUM SİSTEMİ İLAÇLARI, ANTİBİYOTKLER, HORMONAL İLAÇLAR, GASTROİNTESTİNAL SİSTEM İLAÇLARI, PSİKİYATRİ İLAÇLARI, OPİOİDLER VE ANESTEZİ İLAÇLARI

Ders Kaynakları İsmet Dökmeci, A. Handan Dökmeci. Sağlık Bilimleri Fakülteleri ve Sağlık Yüksekokulları için farmakoloji, 3. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri
Açıldığı Öğretim Yılı 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 2 8 16
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 14 28
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Final Final 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 74
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 2,90
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Farmakolojiye Giriş
2 İlaç Kullanımı ve yolları
3 Sindirim Sistemi İlaçları
4 Otonom Sinir Sistemi
5 Otonom Sinir Sistemi İlaçları
6 Kronik Kalp yetmezliği İlaçları
7 Antiaritmik İlaçlar
8 Analjezikler
9 Anestezik İlaçlar
10 Antihipertansifler
11 Antipsikotik antidepresan ilaçlar
12 Endokrin Sistem ilaçları
13 Kamoterapatik İlaçlar
14 Solunum Sistemi İlaçları
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Organ sistemlerinde etkili ilaçların yan etkilerini değerlendirir.
Organ sistemlerinde etkili ilaçların farmakodinamik ve farmakokinetik özelliklerini değerlendirir.
Farmakolojide temel kavramları bilir
İlaçların hangi mekanizmaları etkilediklerini bilir
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Organ sistemlerinde etkili ilaçların yan etkilerini değerlendirir. - - - - - - - - - - - - - - -
Organ sistemlerinde etkili ilaçların farmakodinamik ve farmakokinetik özelliklerini değerlendirir. - - - - - - - - - - - - - - -
Farmakolojide temel kavramları bilir - - - - - - - - - - - - - - -
İlaçların hangi mekanizmaları etkilediklerini bilir - - - - - - - - - - - - - - -