• Anasayfa
  • TOS227 Diksiyon II (2021 - 2022 / 2. Yarıyıl)
  • EN
TOS227 - Diksiyon II
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Diksiyon II TOS227 2 2 + 0 3,0 Pdf
Birim Bölüm
HEMŞİRELİK
Ön Koşul Dersler
Ders Adı Zorunlu?
TOS223 Diksiyon I Evet
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Örgün Öğretim
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Halilibrahim ERTÜRK
Ders Veren
Amaç

Diksiyon dersinin amacı; dersi alan öğrencilerin telaffuz ve sözcük seçimi bakımından Türkçeyi doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak, öğrencilerin gerek eğitim-öğretim hayatları boyunca gerekse mezun olduktan sonra katılacakları iş hayatında kendilerini doğru bir biçimde ifade edebilen bireyler olarak hayatlarını idâme ettirmelerini gerçekleştirmektir. Bunun yanında, öğrencilerin bir topluluk karşısında düzgün ve etkili bir hitabetle konuşarak kendilerini yeterli düzeyde ifade edebilmelerini sağlamak da dersin amaçları arasındadır.

Ders İçeriği

Diksiyon dersi, daha iyi konuşmanın önemi ve kullanımını vurgulamak üzere tasarlanmıştır. Dolayısıyla öğrenciler ders kapsamında, diksiyon ve telaffuzlarını kontrol etmeyi öğrenecek ve çeşitli konuşma formlarında uygulama yapacaklardır.

Ders Kaynakları YAMAN, Ertuğrul (2004). Doğru Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Gazi Kitabevi, Ankara.
TAŞER, Suat (2000). Konuşma Eğitimi, Papirüs Yayınları, İstanbul.
Diksiyon I, Milli Eğitim Bakanlığı, 2006, Ankara.
Açıldığı Öğretim Yılı 2017 - 2018 2018 - 2019
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Ödev (Sunum) Ödev (Sunum) 2 8 16
Final Final 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 74
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 2,90
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Anlatım bozuklukları ve dil kullanımı yanlışlıkları.
2 Basın, yayın organlarında yapılan dil yanlışları ve ifade bozuklukları ile ilgili örneklerin öğrenciler tarafından derlenip sınıfta sunulması.
3 Türk dilinde vurgu ve tonlama, metin üzerinde uygulama çalışması.
4 Türk dilinde yaygın olarak kullanılan bağlaçlar, bağlaç uygulamaları.
5 Konuşmanın Temelleri: Konuşma-düşünce ilişkisi; konuşma-dinleme ilişkisi; konuşma-kişilik ilişkisi; konuşma-tartışma ilişkisi.
6 İyi bir hitabetin özellikleri ve hitabette dikkat edilecek kurallar, hitabeti etkileyen unsurlar.
7 Öğrencilerin önceden hazırlamış oldukları hitabet metinlerinin sınıfta sunulması.
8 Ara Sınav Uygulaması
9 Doğaçlama konuşma uygulaması. (Anı, tanıtım vb. konularda doğaçlama konuşma uygulamaları)
10 Münazaranın özellikleri, münazara esnasında dikkat edilecek kurallar ve münazara ile ilgili başlıca hususların aktarılması.
11 Öğrencilerin gruplara ayrılması, önceden belirlenen konular üzerinde münazara uygulaması.
12 Öğrencilerin gruplara ayrılması, önceden belirlenen konular üzerinde münazara uygulaması.
13 Kamera karşısında uygulama, haber, hava durumu vb. program sunumu.
14 Kamera karşısında uygulama; haber, hava durumu vb. program sunumu.
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Bir topluluk karşısında, mikrofon başında veya kürsü önünde konuşma becerilerini geliştirecek; ifade etmek istedikleri konuyu açık ve anlaşılır bir üslupla dile getirebileceklerdir.
Daha iyi bir diksiyon, tonlama ve telaffuzla konuşabilecek, vurgu ve tonlamayı dikkate alarak kendilerini etkili bir şekilde ifade edebileceklerdir.
Konuşma esnasında kelimelerin doğru telaffuzunu tespit edebilecek, uygun yerde uygun kelimeleri seçip kullanabileceklerdir.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Bir topluluk karşısında, mikrofon başında veya kürsü önünde konuşma becerilerini geliştirecek; ifade etmek istedikleri konuyu açık ve anlaşılır bir üslupla dile getirebileceklerdir. - - - - - - - - - - - - - - -
Daha iyi bir diksiyon, tonlama ve telaffuzla konuşabilecek, vurgu ve tonlamayı dikkate alarak kendilerini etkili bir şekilde ifade edebileceklerdir. - - - - - - - - - - - - - - -
Konuşma esnasında kelimelerin doğru telaffuzunu tespit edebilecek, uygun yerde uygun kelimeleri seçip kullanabileceklerdir. - - - - - - - - - - - - - - -