• Anasayfa
  • TOS223 Diksiyon I (2021 - 2022 / 1. Yarıyıl)
  • EN
TOS223 - Diksiyon I
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Diksiyon I TOS223 1 2 + 0 3,0 Pdf
Birim Bölüm
HEMŞİRELİK
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Örgün Öğretim
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Halilibrahim ERTÜRK
Ders Veren
Amaç

Diksiyon dersinin amacı; dersi alan öğrencilerin telaffuz ve sözcük seçimi bakımından Türkçeyi doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak, öğrencilerin gerek eğitim-öğretim hayatları boyunca gerekse mezun olduktan sonra katılacakları iş hayatında kendilerini doğru bir biçimde ifade edebilen bireyler olarak hayatlarını idâme ettirmelerini gerçekleştirmektir.

Ders İçeriği

Bu ders, daha iyi konuşmanın önemi ve kullanımını vurgulamak üzere tasarlanmıştır. Dolayısıyla öğrenciler ders kapsamında, diksiyon ve telaffuzlarını kontrol etmeyi öğrenecek ve çeşitli konuşma formlarında uygulama yapacaklardır.

Ders Kaynakları Diksiyon I, Milli Eğitim Bakanlığı, 2006, Ankara.
TAŞER, Suat (2000). Konuşma Eğitimi, Papirüs Yayınları, İstanbul.
YAMAN, Ertuğrul (2004). Doğru Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Gazi Kitabevi, Ankara.
Açıldığı Öğretim Yılı 2018 - 2019
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Ödev (Sunum) Ödev (Sunum) 2 8 16
Final Final 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 74
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 2,90
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Dil ve diksiyonun iletişimdeki önemi, dersin içeriği ve amacı, derste kullanılacak kaynaklar hakkında bilgi.
2 Öğrencilerin seçtikleri metinler üzerinden konuşma örneklerinin sunumu ve konuşma kusurlarının tespiti.
3 Konuşmanın 3 temel ögesinden birincisi olan nefes alıp verme hakkında bilgi, nefes alıp verme uygulamaları.
4 Konuşmanın ikinci ögesi olan artikülasyon (boğumlanma), tekerleme uygulamaları ve konuşmanın üçüncü ögesi olan ses, ses uygulamaları.
5 Ünlü ve ünsüz sesler, bunların başlıca özellikleri ve teşekkül noktaları.
6 Söz Durakları: Kısa süreli duraklar, normal duraklar ve uzun süreli duraklar.
7 Türk dilinde yaygın olarak kullanılan bağlaçlar, bağlaç uygulamaları.
8 Ara Sınav Uygulaması
9 Türk dilinde vurgu ve tonlama, metin üzerinde uygulama çalışması.
10 Haber ve program metinleri üzerinden uygulama çalışması.
11 Doğaçlama konuşma uygulaması. (Anı, tanıtım vb. konularda doğaçlama konuşma uygulamaları)
12 Kamera karşısında uygulama, haber, hava durumu vb. program sunumu.
13 Kamera karşısında uygulama, haber, hava durumu vb. program sunumu.
14 Dönem boyunca işlenen konuların gözden geçirilmesi ve genel değerlendirme.
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Konuşma esnasında kelimelerin doğru telaffuzunu tespit edebilecek, uygun yerde uygun kelimeleri seçip kullanabilirler.
Daha iyi bir diksiyon, tonlama ve telaffuzla konuşabilecek, vurgu ve tonlamayı dikkate alarak kendilerini etkili bir şekilde ifade edebilirler.
Bir topluluk karşısında, mikrofon başında veya kürsü önünde konuşma becerilerini geliştirirler.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Konuşma esnasında kelimelerin doğru telaffuzunu tespit edebilecek, uygun yerde uygun kelimeleri seçip kullanabilirler. - - - - - - - - - - - - - - -
Daha iyi bir diksiyon, tonlama ve telaffuzla konuşabilecek, vurgu ve tonlamayı dikkate alarak kendilerini etkili bir şekilde ifade edebilirler. - - - - - - - - - - - - - - -
Bir topluluk karşısında, mikrofon başında veya kürsü önünde konuşma becerilerini geliştirirler. - - - - - - - - - - - - - - -