• Anasayfa
  • TOS229 Hasta ve Çalışan Güvenliği (2020 - 2021 / 2. Yarıyıl)
  • EN
TOS229 - Hasta ve Çalışan Güvenliği
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Hasta ve Çalışan Güvenliği TOS229 2 2 + 0 3,0 Pdf
Birim Bölüm
HEMŞİRELİK
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze eğitim
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Elif ERBAY ÖZDEDE
Ders Veren Öğr. Gör. Dr. Elif ERBAY ÖZDEDE
Amaç

Öğrencinin; Hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili temel kavramları öğrenmesi; hasta güvenliği hedefleri ve standartları hakkında bilgi sahibi olması; hasta güvenliğine ilişkin sorunlar hakkında farkındalık kazanması; hasta güvenliği ile ilgili gelişmeler hakkında bilgi sahibi olması.

Ders İçeriği

Hasta ve çalışan güvenliğinde temel kavramlar, hasta ve çalışan güvenliğinde hukuki bakış ve sorumluluklar, ilaç hataları, enfeksiyon kontrolü, düşmelerin önlenmesi, güvenli cerrahi, güvenli transfüzyon, doğru hasta teslimi

Ders Kaynakları Hasta Güvenliği: Beklenmedik Olaylarda Hemşirenin Rolü. Zehra Alcan, Devrim Eren Tekin, Serpil Özbucak Civil. 2012. Nobel Tıp Kitabevleri,
Hasta Güvenliği: Türkiye ve Dünya (Füsun Sayek TTB Raporları/Kitapları-2010)
Açıldığı Öğretim Yılı 2018 - 2019 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 90
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 50
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 80
Mesleki Seçmeli Dersler 100
Temel Meslek Dersleri 80
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 10
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 1 10 10
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 8 16
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Gösterim 2 13 26
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Final Final 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 82
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 3,22
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Hasta güvenliğinde temel kavramlar (Kurum Kültürü, Güvenlik Kültürü, Malpraktis, Kalite, Kalite İyileştirme, Risk Yönetimi, Beklenmedik Olay) Seminer Panel
2 Hasta ve çalışan güvenliğinde hukuki bakış ve sorumluluklar Seminer Sözlü Panel
3 Ulusal ve uluslararası hasta güvenliği hedefleri Seminer Sözlü Panel
4 Hemşirelikte malpraktis uygulamalar ve hasta güvenliği Seminer Sözlü Panel
5 İlaç hataları ve güvenliği Ders Tartışmalı Ders Problem Çözme Vaka Çalışması Beyin Fırtınası Seminer Sözlü Panel
6 Hasta güvenliğinde enfeksiyonların kontrolü ve izolasyon önlemleri Ders Tartışmalı Ders Problem Çözme Vaka Çalışması
7 Hasta güvenliğinde düşmeler Ders Problem Çözme Vaka Çalışması Sözlü
8 Ara sınav, Güvenli Cerrahi Ders Vaka Çalışması Beyin Fırtınası Panel
9 Güvenli cerrahi Ders Problem Çözme Vaka Çalışması Sözlü
10 Güvenli transfüzyon uygulamaları Ders Problem Çözme Vaka Çalışması Sözlü
11 SBAR tekniği ile hataların önlenmesi/Doğru hasta teslimi Ders Problem Çözme Vaka Çalışması Sözlü
12 Hastaların kısıtlanmasında güvenlik Ders Vaka Çalışması Beyin Fırtınası Sözlü Panel
13 Çalışan güvenliği - Hastane hijyeni ve atık yönetimi Ders Problem Çözme Vaka Çalışması Seminer
14 Hasta ve çalışan güvenliği açısından iş yeri hemşiresinin rolleri, görevleri ve sorumlulukları Ders Problem Çözme Sözlü
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
çalışan güvenliğine ilişkin sorunlar hakkında farkındalık kazanır. Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
Hasta güvenliği ile ilgili gelişmeler hakkında bilgi sahibi olur.
Hasta güvenliği hedefleri ve standartları hakkında bilgi sahibi olur,
Öğrenci;Hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili temel kavramları öğrenir,
Hasta güvenliğine ilişkin sorunlar hakkında farkındalık kazanır,
Öğrenci; Hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili temel kavramları öğrenir, Yazılı Sınav Ders Problem Çözme Vaka Çalışması Sözlü Dinleme ve anlamlandırma Önceden planlanmış özel beceriler Önceden planlanmış özel beceriler Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum
Öğrenci; Hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili temel kavramları öğrenir, Yazılı Sınav Ders Problem Çözme Vaka Çalışması Sözlü Dinleme ve anlamlandırma Önceden planlanmış özel beceriler Önceden planlanmış özel beceriler Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum
Öğrenci; Hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili temel kavramları öğrenir, Yazılı Sınav Ders Problem Çözme Vaka Çalışması Sözlü Dinleme ve anlamlandırma Önceden planlanmış özel beceriler Önceden planlanmış özel beceriler Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum
Öğrenci; Hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili temel kavramları öğrenir, Yazılı Sınav Ders Problem Çözme Vaka Çalışması Sözlü Dinleme ve anlamlandırma Önceden planlanmış özel beceriler Önceden planlanmış özel beceriler Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum
Öğrenci; Hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili temel kavramları öğrenir, Yazılı Sınav Ders Problem Çözme Vaka Çalışması Sözlü Dinleme ve anlamlandırma Önceden planlanmış özel beceriler Önceden planlanmış özel beceriler Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum
Öğrenci; Hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili temel kavramları öğrenir, Yazılı Sınav Ders Problem Çözme Vaka Çalışması Sözlü Dinleme ve anlamlandırma Önceden planlanmış özel beceriler Önceden planlanmış özel beceriler Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
çalışan güvenliğine ilişkin sorunlar hakkında farkındalık kazanır. 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 2 4
Hasta güvenliği ile ilgili gelişmeler hakkında bilgi sahibi olur. 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 2 4
Hasta güvenliği hedefleri ve standartları hakkında bilgi sahibi olur, 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 2 4
Öğrenci;Hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili temel kavramları öğrenir, 5 3 5 4 4 4 5 4 5 5 3 3 4 2 4
Hasta güvenliğine ilişkin sorunlar hakkında farkındalık kazanır, 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 2 4
Öğrenci; Hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili temel kavramları öğrenir, 5 3 5 4 4 4 5 4 5 5 3 3 4 2 4
Öğrenci; Hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili temel kavramları öğrenir, 5 3 5 4 4 4 5 4 5 5 3 3 4 2 4
Öğrenci; Hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili temel kavramları öğrenir, 5 3 5 4 4 4 5 4 5 5 3 3 4 2 4
Öğrenci; Hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili temel kavramları öğrenir, 5 3 5 4 4 4 5 4 5 5 3 3 4 2 4
Öğrenci; Hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili temel kavramları öğrenir, 5 3 5 4 4 4 5 4 5 5 3 3 4 2 4
Öğrenci; Hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili temel kavramları öğrenir, 5 3 5 4 4 4 5 4 5 5 3 3 4 2 4