• Anasayfa
  • SAS130 Sağlığın Değerlendirilmesi I (2021 - 2022 / 1. Yarıyıl)
  • EN
SAS130 - Sağlığın Değerlendirilmesi I
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Sağlığın Değerlendirilmesi I SAS130 1 2 + 0 3,0 Pdf
Birim Bölüm
HEMŞİRELİK
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze anlatım Muayene gösterimi
EBS Koordinatörü Arş. Gör. Aysun ACUN
Ders Veren Arş. Gör. Aysun ACUN
Amaç

Hemşirelikte sistematik yaklaşımın temeli olan ve kanıta dayalı uygulamalarla geliştirilen hemşirelik süreci için sağlık hikayesinin alınması, fiziksel muayene becerileri, fiziksel değerlendirmeye hazırlık, genel değerlendirme, hemşirelik verilerinin kaydedilmesi ve analizi yorumlamada bilgi, beceri ve davranışları kazandırmaktır.

Ders İçeriği

 Hemşirelik Bakımında Veri Tabanı Oluşturmanın Önemi  Fiziksel Değerlendirme İçin Hazırlık  Bireyin Genel Değerlendirilmesi  Fiziksel Değerlendirme Becerileri  Deri, Saç, Tırnak ve Saçlı Derinin Muayenesi  Göz ve Gözün Anatomik Yapısı  Göz Muayenesi  Kulak ve İşitme Muayenesi  Burun, Sinüsler, Ağız Farenks ve Boyun Anatomik Yapısı  Burun, Sinüsler, Ağız Farenks ve Boyun Muayenesi  Toraks ve Akciğer Anatomik Yapısı  Toraks ve Akciğer Muayenesi  Meme ve Aksillanın Muayenesi

Ders Kaynakları Görgülü, RS. (2014). Hemşireler için Fiziksel Muayene Yöntemleri. İstanbul: İstanbul Tıp Kitapevi, 1. Baskı.
Öğretim Elemanı Notları
Açıldığı Öğretim Yılı 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 28 14 392
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 28 14 392
Önceden planlanmış özel beceriler Özel Destek / Yapısal Örnekler 28 14 392
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 28 14 392
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Gösterim 10 5 50
Toplam İş Yükü (Saat) 1618
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 63,45
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Dersin içeriği ve tanıtılması Tartışmalı Ders
2 Hemşirelik Bakımında Veri Tabanı Oluşturmanın Önemi Tartışmalı Ders
3 Fiziksel Değerlendirme İçin Hazırlık Tartışmalı Ders
4 Bireyin Genel Değerlendirilmesi Tartışmalı Ders
5 Fiziksel Değerlendirme Becerileri Tartışmalı Ders
6 Deri, Saç, Tırnak ve Saçlı Derinin Muayenesi Tartışmalı Ders
7 Göz ve Gözün Anatomik Yapısı Tartışmalı Ders
8 Göz Muayenesi Ara Sınav Tartışmalı Ders
9 Kulak ve İşitme Muayenesi Tartışmalı Ders
10 Burun, Sinüsler, Ağız Farenks ve Boyun Anatomik Yapısı Tartışmalı Ders
11 Burun, Sinüsler, Ağız Farenks ve Boyun Muayenesi Tartışmalı Ders
12 Toraks ve Akciğer Anatomik Yapısı Tartışmalı Ders
13 Toraks ve Akciğer Muayenesi Tartışmalı Ders
14 Meme ve Aksillanın Muayenesi Tartışmalı Ders
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Hemşirelikte veri tabanı oluşturmanın önemini bilir Yazılı Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Bireyin genel değerlendirmesini yapabilir Yazılı Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Fiziksel muayene becerilerini bilir Yazılı Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Fiziksel muayene becerilerini uygular Yazılı Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Fiziksel değerlendirme için hastanın hazırlığını yapabilir Yazılı Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Sağlık öyküsünü alabilir ve kaydedebilir Yazılı Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Bireyin bütüncül bir yaklaşımla (baştan-ayağa) fiziksel değerlendirmesini yapabilir Yazılı Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Hemşirelikte veri tabanı oluşturmanın önemini bilir 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Bireyin genel değerlendirmesini yapabilir 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Fiziksel muayene becerilerini bilir 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Fiziksel muayene becerilerini uygular 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Fiziksel değerlendirme için hastanın hazırlığını yapabilir 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Sağlık öyküsünü alabilir ve kaydedebilir 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Bireyin bütüncül bir yaklaşımla (baştan-ayağa) fiziksel değerlendirmesini yapabilir 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5