• Anasayfa
  • HEM101 Hemşirelik Esasları I (2021 - 2022 / 1. Yarıyıl)
  • EN
HEM101 - Hemşirelik Esasları I
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Hemşirelik Esasları I HEM101 1 3 + 4 8,0 Pdf
Birim Bölüm
HEMŞİRELİK
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Teorik anlatım ve laboratuvar uygulaması olmak üzere yüz yüze eğitim
EBS Koordinatörü Arş. Gör. Aysun ACUN
Ders Veren Arş. Gör. Aysun ACUN
Amaç

Hemşirelik Esasları I Dersi, öğrencinin hemşireliğin temel felsefesini, sağlık bakım sistemi içinde hemşirenin rolünü, hemşirelik bakımına ilişkin temel kavram, kuram, ilke ve yöntemlere ilişkin bilgi, beceri ve tutum geliştirmesini sağlar.

Ders İçeriği

-- Normal Yaşam Döngüsü, İnsan ve Çevre Kavramı -- Sağlık ve Hastalık Kavramı -- İlkçağ, Orta Çağ, Yeniçağ ve Yakınçağda Hasta Bakımı -- Hemşirelikte Profesyonellik -- Anksiyete, Stres ve Adaptasyon -- Bütüncül Yaklaşım -- Ağrı, Uyku ve Dinlenme, Cinsellik Kavramı -- Hasta Güvenliği Kavramı -- Hastanın Hastaneye Kabulü -- Enfeksiyon Kontrolü -- Yaşamsal Bulgular -- Hareket Gereksinimi -- Öz Bakım, Bireysel Hijyen Uygulamaları -- Sıcak-Soğuk Uygulamalar

Ders Kaynakları Atabek Aşti, T. ve Karadağ, A. (2019) (Editörler). Hemşirelik Esasları I-II. İstanbul: Akademi Basım, 2. Baskı.
Kara Kaşıkçı M. ve Akın E. (2021) (Editörler). Temel Hemşirelik Esaslar, Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar. İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevleri, 1. Baskı.
Şenol Çelik, S. ve Karadağ, A. (2019) (Editörler). Hemşirelik Bakım Planları: Tanılar, Girişimler ve Sonuçlar. İstanbul: Akademi Basım, 1. Baskı.
Kapucu, S., Akyar, İ. ve Korkmaz, F. (2018) (Editörler). Pearson Hemşirelik Tanıları El Kitabı, NANDA-I, NIC, NOC. Ankara: Pelikan Yayınevi, 11. Baskı.
Göçmen Baykara, Z., Çalışkan, N., Öztürk, D. ve Karadağ, A. (2020) (Editörler). Temel Hemşirelik Becerileri (Kontrol Listeleri). Ankara: Nobel Tıp Kitabevi, 2. Baskı.
Lynn, P. (2015) (Çeviri Editörü: Doç. Dr. Hicran BEKTAŞ). Taylor Klinik Hemşirelik Becerileri, Bir Hemşirelik Süreci Yaklaşımı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Uluslararası Basım, 3. Baskı.
Açıldığı Öğretim Yılı 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 30
Uygulama 1 10
Uygulama 2 10
Toplam 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %50
Toplam %50
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %50
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %50
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 7 14 98
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 7 14 98
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 7 14 98
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Küçük Grup Tartışması 7 14 98
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Gösterim 7 5 35
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 7 14 98
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Laboratuar 7 10 70
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 2 1 2
Ödev 1 Ödev 1 1 1 1
Final Final 2 1 2
Uygulama 1 Uygulama 1 7 1 7
Önceden planlanmış özel beceriler Vaka Çalışması 7 14 98
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 7 10 70
Toplam İş Yükü (Saat) 775
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 30,39
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Normal Yaşam Döngüsü, İnsan ve Çevre Kavramı Tartışmalı Ders
2 Sağlık ve Hastalık Kavramı Tartışmalı Ders
3 İlkçağ, Orta Çağ, Yeniçağ ve Yakınçağda Hasta Bakımı Tartışmalı Ders
4 Hemşirelikte Profesyonellik Tartışmalı Ders
5 Anksiyete, Stres ve Adaptasyon Tartışmalı Ders
6 Bütüncül Yaklaşım Tartışmalı Ders
7 Ağrı, Uyku ve Dinlenme, Cinsellik Kavramı Tartışmalı Ders
8 Hasta Güvenliği Kavramı Ara Sınav Tartışmalı Ders
9 Hastanın Hastaneye Kabulü Tartışmalı Ders
10 Enfeksiyon Kontrolü Tartışmalı Ders Laboratuar
11 Yaşamsal Bulgular Tartışmalı Ders Laboratuar
12 Hareket Gereksinimi Tartışmalı Ders Laboratuar
13 Öz Bakım, Bireysel Hijyen Uygulamaları Tartışmalı Ders Laboratuar
14 Sıcak-Soğuk Uygulamalar Tartışmalı Ders Laboratuar
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Hemşirelik uygulamalarının dayandığı ilke ve kavramları bilir. Yazılı Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Bütüncül yaklaşım doğrultusunda hasta bakım temellerini kavrar. Yazılı Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Bireyin bakımının planlanmasında kanıt temelli bilgileri kullanır. Yazılı Sınav Ödev / Proje Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Laboratuvar ortamında temel hemşirelik becerilerini uygular. Yazılı Sınav Laboratuvar Çalışması Tartışmalı Ders Laboratuar Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması
Sağlıklı/hasta birey üzerinde temel hemşirelik becerilerini uygular. Yazılı Sınav Laboratuvar Çalışması Tartışmalı Ders Laboratuar Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Hemşirelik uygulamalarının dayandığı ilke ve kavramları bilir. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Bütüncül yaklaşım doğrultusunda hasta bakım temellerini kavrar. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Bireyin bakımının planlanmasında kanıt temelli bilgileri kullanır. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Laboratuvar ortamında temel hemşirelik becerilerini uygular. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Sağlıklı/hasta birey üzerinde temel hemşirelik becerilerini uygular. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5