• Anasayfa
  • HEM102 Hemşirelik Esasları II (2021 - 2022 / 2. Yarıyıl)
  • EN
HEM102 - Hemşirelik Esasları II
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Hemşirelik Esasları II HEM102 2 4 + 16 11,0 Pdf
Birim Bölüm
HEMŞİRELİK
Ön Koşul Dersler
Ders Adı Zorunlu?
HEM101 Hemşirelik Esasları I Evet
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Teorik anlatım, laboratuvar uygulaması ve sağlık bakım ortamlarında klinik uygulama olmak üzere yüz yüze eğitim
EBS Koordinatörü Arş. Gör. Aysun ACUN
Ders Veren
Amaç

Hemşirelik Esasları II Dersi, öğrencinin hemşireliğin temel felsefesini, sağlık bakım sistemi içinde hemşirenin rolünü, hemşirelik bakımına ilişkin temel kavram, kuram, ilke ve yöntemlere ilişkin bilgi, beceri ve tutum geliştirmesini ve sağlık bakım ortamlarını tanımasını sağlar.

Ders İçeriği

-- Hemşirelik Süreci, Hemşirelikte Sistematik Yaklaşım -- İlaç Uygulamaları -- Sıvı Gereksinimi ve Kan Transfüzyonu -- Şok ve Hemşirelik Bakımı -- Solunum Gereksinimi -- Beslenme Gereksinimi -- Üriner Boşaltım Gereksinimi -- Bağırsak Boşaltım Gereksinimi -- Sıvı-Elektrolit Dengesi -- Asit-Baz Dengesi -- Perioperatif Hemşirelik Bakımı -- Doku Bütünlüğünün Korunması, Yara Bakımı ve Basınç Yaralanması -- Kayıp, Ölüm ve Yas Tutma Süreci -- Palyatif Bakım

Ders Kaynakları Atabek Aşti, T. ve Karadağ, A. (2019) (Editörler). Hemşirelik Esasları I-II. İstanbul: Akademi Basım, 2. Baskı.
Kara Kaşıkçı M. ve Akın E. (2021) (Editörler). Temel Hemşirelik Esaslar, Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar. İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevleri, 1. Baskı.
Şenol Çelik, S. ve Karadağ, A. (2019) (Editörler). Hemşirelik Bakım Planları: Tanılar, Girişimler ve Sonuçlar. İstanbul: Akademi Basım, 1. Baskı.
Kapucu, S., Akyar, İ. ve Korkmaz, F. (2018) (Editörler). Pearson Hemşirelik Tanıları El Kitabı, NANDA-I, NIC, NOC. Ankara: Pelikan Yayınevi, 11. Baskı.
Göçmen Baykara, Z., Çalışkan, N., Öztürk, D. ve Karadağ, A. (2020) (Editörler). Temel Hemşirelik Becerileri (Kontrol Listeleri). Ankara: Nobel Tıp Kitabevi, 2. Baskı.
Lynn, P. (2015) (Çeviri Editörü: Doç. Dr. Hicran BEKTAŞ). Taylor Klinik Hemşirelik Becerileri, Bir Hemşirelik Süreci Yaklaşımı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Uluslararası Basım, 3. Baskı.
Açıldığı Öğretim Yılı 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 20 14 280
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 20 14 280
Önceden planlanmış özel beceriler Özel Destek / Yapısal Örnekler 20 14 280
Önceden planlanmış özel beceriler Vaka Çalışması 20 14 280
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 20 14 280
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Küçük Grup Tartışması 20 14 280
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Gösterim 20 14 280
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 20 14 280
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Laboratuar 20 14 280
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 20 14 280
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 2 1 2
Ödev 1 Ödev 1 1 1 1
Final Final 4 1 4
Uygulama 1 Uygulama 1 4 1 4
Toplam İş Yükü (Saat) 2811
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 110,24
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Hemşirelik Süreci, Hemşirelikte Sistematik Yaklaşım Tartışmalı Ders
2 İlaç Uygulamaları Tartışmalı Ders Laboratuar
3 Sıvı Gereksinimi ve Kan Transfüzyonu Tartışmalı Ders Laboratuar
4 Şok ve Hemşirelik Bakımı Tartışmalı Ders
5 Solunum Gereksinimi Tartışmalı Ders Laboratuar
6 Beslenme Gereksinimi Tartışmalı Ders Laboratuar
7 Üriner Boşaltım Gereksinimi Tartışmalı Ders Laboratuar
8 Bağırsak Boşaltım Gereksinimi Ara Sınav Tartışmalı Ders Laboratuar
9 Sıvı-Elektrolit Dengesi Tartışmalı Ders
10 Asit-Baz Dengesi Tartışmalı Ders
11 Perioperatif Hemşirelik Bakımı Tartışmalı Ders
12 Doku Bütünlüğünün Korunması, Yara Bakımı ve Basınç Yaralanması Tartışmalı Ders
13 Kayıp, Ölüm ve Yas Tutma Süreci Tartışmalı Ders
14 Palyatif Bakım Tartışmalı Ders
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Hemşirelik uygulamalarının dayandığı ilke ve kuralları kavrar. Yazılı Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Laboratuvar ortamında temel hemşirelik becerilerini uygular. Yazılı Sınav Laboratuvar Çalışması Tartışmalı Ders Laboratuar Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması
Sağlıklı/hasta birey üzerinde temel hemşirelik becerilerini uygular. Yazılı Sınav Laboratuvar Çalışması Tartışmalı Ders Laboratuar Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması
Bireyin bakımının planlanmasında kanıt temelli bilgileri kullanır. Yazılı Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Hemşirelik süreci sisteminde kritik düşünme sürecini kullanarak bireyin bakım gereksinimlerini karşılar. Yazılı Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Hemşirelik uygulamalarının dayandığı ilke ve kuralları kavrar. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Laboratuvar ortamında temel hemşirelik becerilerini uygular. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Sağlıklı/hasta birey üzerinde temel hemşirelik becerilerini uygular. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Bireyin bakımının planlanmasında kanıt temelli bilgileri kullanır. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Hemşirelik süreci sisteminde kritik düşünme sürecini kullanarak bireyin bakım gereksinimlerini karşılar. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5