HEM301 - Doğum - Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Doğum - Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği HEM301 5 4 + 16 15,0 Pdf
Birim Bölüm
HEMŞİRELİK
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Bu ders teorik ve klinik uygulama şeklinde yürütülmektedir,
EBS Koordinatörü Arş. Gör. Merve ÇAĞLAR
Ders Veren Arş. Gör. Merve ÇAĞLAR
Amaç

Kadınların tüm yaşam dönemlerinde yaşadıkları değişimlerin farkında olarak; kadın sağlığını geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hemşirelik hizmetlerini planlayabilmek, uygulamayabilmek ve değerlendirebilmektir.

Ders İçeriği

Üreme sistemi yapısı, kadın yaşam dönemleri, kadın sağlığı ve etkileyen faktörler, gebelik ve doğum öncesi bakım.

Ders Kaynakları Kızılkaya Beji N. Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları, II. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, 2016.
Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, XIII. Baskı, Akademisyen Yayınevi, 2016.
Açıldığı Öğretim Yılı 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 25
Uygulama 1 30
Toplam 55
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %45
Toplam %45
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %55
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %45
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 2 5 10
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler Seminer 0 0 0
Önceden planlanmış özel beceriler Rol Yapma / Drama 2 1 2
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Konuk Konuşmacı 0 0 0
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Panel 0 0 0
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 2 1 2
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma İnceleme / Anket Çalışması 4 1 4
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, Bilişim becerileri Benzetim 0 0 0
Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma Saha / Arazi Çalışması 16 14 224
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 0 0 0
Önceden planlanmış özel beceriler Problem Çözme 2 1 2
Dinleme ve anlamlandırma Ders 4 14 56
Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, Önceden planlanmış özel beceriler Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri / Projeleri 1 1 1
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Gösterim 4 1 4
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 4 4 16
Önceden planlanmış özel beceriler Vaka Çalışması 2 4 8
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Küçük Grup Tartışması 1 1 1
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Laboratuar 0 0 0
Önceden planlanmış özel beceriler Özel Destek / Yapısal Örnekler 0 0 0
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Uygulama 1 Uygulama 1 2 14 28
Final Final 6 1 6
Toplam İş Yükü (Saat) 379
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 14,86
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersine Giriş Üreme Sistemi Anatomi ve Fizyolojisi
2 Genetik Hastalıkların Önlenmesi ve Genetik Danışmanlık Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü ve Üreme Siklusu
3 Gebeliğin fizyolojisi Gebelikte Maternal ve Fetal Sağlığı Değerlendirme
4 Gebelik Dönemi Sorunları ve Hemşirelik Bakımı
5 Doğum Öncesi Bakım
6 Doğum Eylemi ve Doğum Sonrası Hemşirelik Bakımı
7 Sağlıklı ve Riskli Yenidoğan Bakımı
8 Vize haftası
9 Aile Planlaması İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri
10 Klimakteryum ve Menapoz
11 Üreme Sistemi Enfeksiyonları Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar
12 Sık Görülen Jinekolojik Sorunlar
13 Jinekolojik Kanserler
14 Jinekolojide Kullanılan Tanı ve Tedavi Yöntemleri
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Puerperium ve Laktasyonda bakımı bilir. Emzirme danışmanlığı yapar
Gebelikte annenin fizyolojisini ve gebelik komplikasyonlarını bilir
Normal ve komplikasyonlu doğum eylemini bilir. Normal ve riskli yeni doğanın fizyolojisi ve bakım gereksinimlerini bilir.
Üreme sisteminin anatomi ve fizyolojisini bilir. Üreme siklusunu kavrar
İnfertilitede tanı ve tedavi işlemlerini bilir Jinekolojide tanı ve tedavi yöntemlerini bilir
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Puerperium ve Laktasyonda bakımı bilir. Emzirme danışmanlığı yapar - - - - - - - - - - - - - - -
Gebelikte annenin fizyolojisini ve gebelik komplikasyonlarını bilir - - - - - - - - - - - - - - -
Normal ve komplikasyonlu doğum eylemini bilir. Normal ve riskli yeni doğanın fizyolojisi ve bakım gereksinimlerini bilir. - - - - - - - - - - - - - - -
Üreme sisteminin anatomi ve fizyolojisini bilir. Üreme siklusunu kavrar - - - - - - - - - - - - - - -
İnfertilitede tanı ve tedavi işlemlerini bilir Jinekolojide tanı ve tedavi yöntemlerini bilir - - - - - - - - - - - - - - -