• Anasayfa
  • HEM402 Halk Sağlığı Hemşireliği (2021 - 2022 / 8. Yarıyıl)
  • EN
HEM402 - Halk Sağlığı Hemşireliği
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Halk Sağlığı Hemşireliği HEM402 8 4 + 12 15,0 Pdf
Birim Bölüm
HEMŞİRELİK
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze eğitim
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Sultan KAYAN
Ders Veren
Amaç

Halk sağlığı ve halk sağlığı hemşireliğinin temel bilgi, kavram ve ilkelerini, birey, aile ve toplumun sağlık durumunun sürdürülmesi, korunması ve geliştirilmesi amacına yönelik koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında hemşirelik faaliyetlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca çalışılan her alanda toplum temelli bakım çerçevesinde halk sağlığı felsefesiyle bakım verme yeteneğinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Ders İçeriği

Halk Sağlığı/Halk Sağlığı Hemşireliği ve Tarihsel Süreci, Toplum Kavramı ve Toplumu Tanıma, Sağlığın Sosyal Belirleyicileri, Sağlık Hizmetlerinde Örgütlenme ve Tarihsel Süreci Nüfus Sağlığı, Bulaşıcı Hastalıklar ve Bağışıklama Hizmetleri, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Ana-Çocuk Sağlığı / 15-49 Yaş Kadın İzlemi, Üreme Sağlığı / Adölesan Sağlığı, Okul Sağlığı Hizmetleri, Aile ve Sağlık Gereksinimleri/Ev Ziyaretleri, Yaşlı Sağlığı, Evde Bakım, Halk Sağlığı Uygulamalarında Hemşirelik Süreci/OMAHA, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Sağlığı Toplum Ruh Sağlığı, Toplumda Riskli Gruplar, Sağlığı Koruma ve Geliştirme, Afetler ve Afet Yönetimi, Erken Tanı ve Taramalar, Kültürlerarası Hemşirelik, Aile ve Toplumda Şiddet, Toplum Beslenmesi

Ders Kaynakları Halk Sağlığında Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Çağatay Güler ve Levent Akın
Halk Sağlığı Hemşireliği, Göktuğ Yayıncılık, Behiye Erci
Commnity & Public Health Nursing, Mosby Co. St.Louis, Stanhope Marcia and Lancester Jeanette
Community and Public Health Nursing, Promoting the Public’s Health, Wolters Kluwer, Cherie Rector
Community/Public Health Nursing, Promoting the Health of Populations, Elsevier, Mary Nies and Melanie McEwen
Population and Community Health Nursing, Pearson, Mary Jo Clark
Temel Halk Sağlığı, Akademisyen Kitabevi, Ferdi Tanır, Hakan Demirhindi
Açıldığı Öğretim Yılı 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 4 14 56
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 4 5 20
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 4 5 20
Önceden planlanmış özel beceriler Problem Çözme 4 5 20
Önceden planlanmış özel beceriler Vaka Çalışması 8 5 40
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler Seminer 1 5 5
Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma Saha / Arazi Çalışması 12 14 168
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 5 1 5
Ödev 1 Ödev 1 5 1 5
Ödev (Sunum) Ödev (Sunum) 1 1 1
Uygulama 1 Uygulama 1 8 1 8
Final Final 10 1 10
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 1 5 5
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Laboratuar 2 14 28
Toplam İş Yükü (Saat) 391
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 15,33
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Halk Sağlığı/Halk Sağlığı Hemşireliği ve Tarihsel Süreci Ders
2 Sağlık Hizmetlerinde Örgütlenme ve Tarihsel Süreci Ders
3 Toplum Kavramı, Toplumu Tanıma ve Nüfus Sağlığı Ders
4 Bulaşıcı Hastalıklar ve Bağışıklama Hizmetleri Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Ders
5 Ana-Çocuk Sağlığı / 15-49 Yaş Kadın İzlemi Aile ve Sağlık Gereksinimleri/Ev Ziyaretleri Ders
6 Okul Sağlığı Hizmetleri Üreme Sağlığı / Adölesan Sağlığı Ders
7 Yaşlı Sağlığı ve Evde Bakım Ders
8 Halk Sağlığı Uygulamalarında Hemşirelik Süreci/OMAHA Ders
9 Halk Sağlığı Uygulamalarında Hemşirelik Süreci/OMAHA Ders
10 İş Sağlığı ve Güvenliği Ders
11 Çevre Sağlığı ve Toplum Ruh Sağlığı Ders
12 Toplumda Riskli Gruplar Sağlığı Koruma ve Geliştirme Ders
13 Erken Tanı ve Taramalar Afetler ve Afet Yönetimi Ders
14 Kültürlerarası Hemşirelik Aile ve Toplumda Şiddet Toplum Beslenmesi Ders
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Birey, aile ve toplumun gereksinimlerinin karşılanmasında mesleki rol ve sorumlulukları bilir. Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
Bütün hemşirelik girişimlerini halk sağlığı felsefesiyle planlar. Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
Birey, aile ve topluma yönelik bütüncül bir bakım sağlamak için sağlığın sosyal belirleyicilerini bilir. Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
Halk sağlığı hemşireliği uygulamalarında OMAHA bakım sürecini uygular. Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
Toplum sağlığı için önemli olan grupların özelliklerini, ihtiyaçlarını ve kullanılan hemşirelik rollerini sıralar. Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Birey, aile ve toplumun gereksinimlerinin karşılanmasında mesleki rol ve sorumlulukları bilir. 5 5 5 5 5 5 2 5 5 2 2 5 5 1 5
Bütün hemşirelik girişimlerini halk sağlığı felsefesiyle planlar. 5 5 5 5 5 2 2 2 5 2 2 5 5 1 5
Birey, aile ve topluma yönelik bütüncül bir bakım sağlamak için sağlığın sosyal belirleyicilerini bilir. 5 5 5 5 5 2 2 2 5 2 2 5 5 1 5
Halk sağlığı hemşireliği uygulamalarında OMAHA bakım sürecini uygular. 4 5 5 5 5 2 2 2 5 2 2 5 5 1 5
Toplum sağlığı için önemli olan grupların özelliklerini, ihtiyaçlarını ve kullanılan hemşirelik rollerini sıralar. 4 5 5 5 5 2 2 5 5 2 2 5 5 1 5