• Anasayfa
  • ZDF233 Zooloji (2020 - 2021 / 3. Yarıyıl)
  • EN
ZDF233 - Zooloji
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Zooloji ZDF233 3 2 + 0 3,0 Pdf
Birim Bölüm
BAHÇE BİTKİLERİ
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - İngilizce
Dersin Verilişi Örgün
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Derya ŞENAL
Ders Veren
Amaç

Bu dersin amacı; öğrencilerin zoolojinin temel kavramlarını, diğer bilim dalları ile olan ilişkisini canlı cansız kavramlarını öğrenmesi, hücre ve organellerini kavrayabilmesi,protein sentezi,dokuları öğrenmesi,evrim kurallarını öğrenmesini sağlamaktır.

Ders İçeriği

Canlı cansız ayrımı,prokaryot,eukaryot farkı.Diğer bilim dalları ile ilişkisi,biyolojik kavramlar,hücre,hücre elemanları,hücre zarı,sitoplazma,orgamelleri,nükleusun fonksiyonları,üreme,çoğalma,üremehücreleri,hayvan sistematiği

Ders Kaynakları Prof.Dr.AYLA ÖBER.Zooloji.Nobel yayın.2008
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Canlı cansız ayrımı hücre ile ilgili boyutlar biyolojik birimler ve ilişkileri,biyolojik olayları inceleme yolları.Mikroskoplar
2 Hücre,hücrenin genel özellikleri prokoryot evkoryot farkı.Protoplama kimyasal yapısına giriş.
3 Hücredeki inorganik ve organik bileşikler
4 Organik bileşiklere devam,nükleik anitler DNA ve özellikleri,RNA ve özellikleri hücre zarı
5 Hücre zarının fonksiyonları,zar farklılaşmaları,sitoplazma paraplazmik yapılar,metaplazmik yapılar,emplazmik yapılara giriş
6 Euplazmik yapılar(endoplazmik retikulum,ribozom,mitokondri)
7 Arasınav
8 Euplazmik yapılar devam (golgi,fagosom,lizozom peroksizom,sentrozom,vakuol)
9 Nukleus,nukleus zarı,matriks,nukleolus kromozonun ince yapısı
10 Nukleus fonksiyonları(protein sentezi,bölünme)
11 Eşeysiz çoğalma,partenogenez,üreme hücreleri,bölünmeler
12 Doku oluşumu,dokular(epitel doku bağ doku)
13 Özelleşmiş bağ doku tipleri,kasdoku,sinir doku
14 Hayvanlarda sınıflandırma,
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Biyolojinin temel kavramlarını öğrenebilme
Hayvan hücre yapısını kavrayabilme,bu konuda sentez yapabilme
Biyoloji, çevre ve sağlık hakkında farkındalık kazandırabilme
Protoplazmanın kimyasal yapısını öğrenebilme
Hayvansal dokularla ilgili bilgileri kavrayabilme, karşılaştırma yapabilme
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Biyolojinin temel kavramlarını öğrenebilme - - - - - - - - - - - - - - -
Hayvan hücre yapısını kavrayabilme,bu konuda sentez yapabilme - - - - - - - - - - - - - - -
Biyoloji, çevre ve sağlık hakkında farkındalık kazandırabilme - - - - - - - - - - - - - - -
Protoplazmanın kimyasal yapısını öğrenebilme - - - - - - - - - - - - - - -
Hayvansal dokularla ilgili bilgileri kavrayabilme, karşılaştırma yapabilme - - - - - - - - - - - - - - -