• Anasayfa
  • SCT303 Çağdaş Sanat ve Yorumu (2019 - 2020 / 5. Yarıyıl)
  • EN
SCT303 - Çağdaş Sanat ve Yorumu
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Çağdaş Sanat ve Yorumu SCT303 5 2 + 0 2,0 Pdf
Birim Bölüm
SERAMİK VE CAM
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Anlatı, soru-cevap, tartışma
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi İrfan DÖNMEZ
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi İrfan DÖNMEZ
Amaç

Modern sanatın ortaya çıkış koşullarını ve gelişim çizgisini on dokuzuncu yüzyıl sonundan 1950’li yıllara uzanan bir zaman dilimi içerisinde kronolojik olarak öğretmek.

Ders İçeriği

Bu derste modern sanatın, toplumsal-ekonomik arka plan çerçevesinde ortaya çıkışı açıklığa kavuşturulacaktır. Akademilerin öğrettiği sanatın modern dünyada zeminini yitirmesi ve avant-garde tutumların ortaya çıkışı öğrenilecektir. Her on yılda bir, toplumsal değişimlerle birlikte sanatta beliren yeni tutumlar kronolojik olarak irdelenecektir.

Ders Kaynakları Fineberg, J., 1940'tan Günümüze Sanat
Flaming, J., Honour, H., Dünya Sanat Tarihi
Yılmaz, M., Modernden Postmoderne Sanat
Açıldığı Öğretim Yılı 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 100
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 10 1 10
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Gösterim 10 1 10
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Final Final 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 50
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 1,96
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Fransız ihtilali, Sanayi devrimi ve Modern kavramı.
2 On dokuzuncu yüzyıl sanatında egemen olan Ecole des Beaux-Art ve Salon sergileri.
3 Fotoğrafın bulunuşunun sanat üzerindeki etkileri bağlamında Realism
4 Manet ve Paris kent yaşamı.
5 Impressionism ve sonrası.
6 Sembolizm ve Art-Nouveau.
7 Fransa’da bağımsız salonlar ve Fauvisme.
8 Almanya’da savaş öncesi sanat: Expressionism.
9 Paris’te soyut sanatın erken adımları ve Cubist devrim.
10 İtalya’da politika ve sanat: Futurism.
11 Marcel Duchamp: Futurizm ve Dada.
12 İsviçre, ABD ve Almanya’da karşı-sanat: Dada.
13 Savaş sonrası yaşamı yeniden inşada sanat ve tasarım: Sovyetler Birliği’nde Constructivism, Almanya’da Bauhaus
14 İki savaş arası sanat: Surrealism.
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Farklı sanat yaklaşımları arasında bağlantı kurabilir.
Avant-garde sanatın geleneksel sanattan farkına varır.
Sanat politika arasındaki ilişkileri anlamlandırır.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Farklı sanat yaklaşımları arasında bağlantı kurabilir. - - - - - - - - - - - - - - -
Avant-garde sanatın geleneksel sanattan farkına varır. - - - - - - - - - - - - - - -
Sanat politika arasındaki ilişkileri anlamlandırır. - - - - - - - - - - - - - - -