EN
  • Anasayfa
  • SERAMİK VE CAM ( GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ )

  • EN

PROGRAM ÇIKTILARI

No Program Çıktıları
1 Sanat, tasarım, seramik ve cam alanlarına yönelik donanıma sahip olma ve edindiği bilgileri uygulama becerisi.
2 Araştırma, deneyimleme, analiz, değerlendirme ve yorumlama becerisi.
3 Seramik ve cam alanın gerektirdiği kısıtlamaları göz önünde bulundurarak ortaya kona sorun ve gereksinimleri karşılayacak bir ürünü-yapıtı yada süreci tasarlama ve yaratma becerisi.
4 Kendi alanını diğer disiplinlerle ilişkilendirerek bireysel ve gurup içinde çalışma becerisi.
5 Sanat ve tasarım sorunlarını belirleme tanımlama ve çözme becerisi.
6 Fikir ve sanat eserleri alanlarında mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
7 Etkin iletişim kurma ve kendini ifade edebilme becerisi.
8 Sanat tasarım çözümlemelerinin evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği, bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi.
10 Sanat ve tasarım uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve yenilikleri kullanma becerisi.
11 Araştırma yönü kuvvetli teknolojik gelişmeleri takip eden alanına adapte edebilme bilinci.
12 Sanat ve tasarım bilincini toplumla paylaşarak sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama benimseme bilinci.
13 Yarartıcılık sürecinde mesleki öz güvenle birlikte kavramsal bilgi birikimi ve becerileri pekiştirme bilinci.
14 Sanatı ve tasarımı toplumsal bir sorumluluk boyutunda kavrayan ve alanına yönelik uluslararası gelişmeleri takip edebilme.
15 Disiplinlerarası ortak çalışma becerisi.