EN
  • Anasayfa
  • SERAMİK VE CAM ( GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ )

  • EN

PROGRAM ÇIKTILARI

No Program Çıktıları
1 Sanat, tasarım, seramik ve cam alanlarına yönelik donanıma sahip olma ve edindiği bilgileri uygulama becerisi kazanır.
2 Araştırma, deneyimleme, analiz, değerlendirme ve yorumlama becerisi kazanır.
3 Seramik ve cam alanın gerektirdiği kısıtlamaları göz önünde bulundurarak ortaya kona sorun ve gereksinimleri karşılayacak bir ürünü-yapıtı yada süreci tasarlama ve yaratma becerisi kazanır.
4 Kendi alanını diğer disiplinlerle ilişkilendirerek bireysel ve gurup içinde çalışma becerisi kazanır.
5 Sanat ve tasarım sorunlarını belirleme tanımlama ve çözme becerisi kazanır.
6 Fikir ve sanat eserleri alanlarında mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
7 Etkin iletişim kurma ve kendini ifade edebilme becerisi kazanır.
8 Sanat tasarım çözümlemelerinin evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli donanıma sahip olur.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği, bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi kazanır.
10 Sanat ve tasarım uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve yenilikleri kullanma becerisi kazanır.
11 Araştırma yönü kuvvetli teknolojik gelişmeleri takip eden alanına adapte edebilme bilincine sahip olur.
12 Sanat ve tasarım bilincini toplumla paylaşarak sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama benimseme bilincine sahip olur.
13 Yaratıcılık sürecinde mesleki öz güvenle birlikte kavramsal bilgi birikimi ve becerileri pekiştirme bilinci kazanır.
14 Sanatı ve tasarımı toplumsal bir sorumluluk boyutunda kavrayan ve alanına yönelik uluslararası gelişmeleri takip eder
15 Disiplinlerarası ortak çalışma becerisi kazanır.