• Anasayfa
  • SCT425 Sanatsal Seramik Tasarım ve Uygulama I (2018 - 2019 / 7. Yarıyıl)
  • EN
SCT425 - Sanatsal Seramik Tasarım ve Uygulama I
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Sanatsal Seramik Tasarım ve Uygulama I SCT425 7 6 + 8 14,0 Pdf
Birim Bölüm
SERAMİK VE CAM
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü Doç. Dr. Elif AĞATEKİN
Ders Veren Doç. Dr. Elif AĞATEKİN
Amaç

Öğrenciyle, seramik malzemenin ifade olanaklarının sorgulandığı, çağın diline uygun yeni teknikler ve düşünme biçimleri üzerinde seramik malzemeyle araştırma yapma olanağı verilen bu derste sanatsal ifadesi ve teknik yeterliliği olgunlaşmış özgün uygulamaların yapılması amaçlanır.

Ders İçeriği

1. İç ve dış mekana uygun projeler tasarlanır. 2. Tasarımlar seramik tekniklerinden yararlanılarak gerçekleştirilir. 3. Konu ile ilgili malzeme-mekan problemleri saptanır. 4. Problemlerin çözümüne yönelik ölçeklendirme ve uygulamalar yapılır.

Ders Kaynakları Lynton, N., (1991), Modern Sanatın Öyküsü, 2. Basım. Remzi Kitabevi, İstanbul
Barnard, R., Daintry, N.; Twomey, C., (2007), Breaking the Mould: New Approaches to Ceramics, Black Dog Publishing, London
Veiteberg, J., (2005), Craft in Transition, Bergen National Academy of the Arts, Valdres Trykkeri, Norway
Germaner, S., (1997), 1960 Sonrası Sanat Akımlar, Eğilimler, Gruplar, Sanatçılar, Kabalcı Yayınları, İstanbul
Açıldığı Öğretim Yılı 2017 - 2018 2018 - 2019
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 50
Toplam 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %50
Toplam %50
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %50
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %50
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 100
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 3 4 12
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Laboratuar 15 3 45
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 6 14 84
Önceden planlanmış özel beceriler Problem Çözme 3 14 42
Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma Saha / Arazi Çalışması 3 6 18
Dinleme ve anlamlandırma Ders 7 14 98
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma İnceleme / Anket Çalışması 4 4 16
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Final Final 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 359
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 14,08
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Çağdaş seramik sanatında dünyada söz sahibi olan sanatçılar, son eğilimler ve ifade olanaklarının çeşitliliği konusunda öğrencilere bir sunum ile bilgi verilir. Her öğrencinin kendisini en iyi biçimde ifade edeceğini düşündüğü bir kavram belirlemesi, bu kavram ile ilgili derinlikli bir araştırma yapması ve önceden çalışılmış örneklerin araştırılması, istenir. Çalışmalarını destekleyecek yayınlar ile ilgili bilgi verilir.
2 Öğrencilerin belirledikleri konu ve kavramlarla ilgili yaptıkları araştırmalar değerlendirilir. Kavramın biçimselleştirilmesi detaylı biçimde tartışılır. Öğrenciler, eskiz çalışmalarına yönlendirilirler.
3 Yapılan eskizler tek tek tüm öğrenciyle ayrı ayrı ilgilenilerek değerlendirilir. Biçimlendirme aşamasında kullanılacak yöntem konusunda tartışılır. Malzeme seçiminde dikkat edecekleri temel unsurlar hakkında öğrenciler bilgilendirilirler.
4 İfadeyi en yüksek düzeye taşıyacak yönteme karar verilir. Süreç içerisinde karşılaşacakları teknik zorluklar tekrar tekrar irdelenir. Her öğrenci en az 10 parça eserden oluşacak kişisel sergisi için yoğun biçimde belirledikleri kavram çerçevesinde birbiri ile uyumlu bir seri eskiz oluşturur.
5 Hazırlanan eskizlere bağlı olarak 1m2 lik alanı kaplayacak duvar panosunun biçimlendirme çalışmalarına başlanır.
6 Duvar panosuyla ilgili çalışmalara devam edilir.
7 Duvar panosu biçimlendirmesi tamamlanır, bisküvi pişirimi öncesi kurutmaya bırakılır.
8 Ara Sınav’da öğrencilerin, kavrama bağlı olarak oluşturdukları tasarımları ve biçimlendirmesini tamamladıkları duvar panosu değerlendirilir.
9 Öğrenciler, belirledikleri kavram için hazırlanması planlanan 5 farklı formun biçimlendirilmesiyle ilgili sürece başlarlar.
10 5 farklı formun biçimlendirilmesiyle ilgili süreç devam eder.
11 5 farklı formun biçimlendirilmesiyle ilgili süreç devam eder.
12 Öğrenciler bu hafta içinde, tasarımlarına bağlı olarak yakalamak istedikleri etkilere bağlı olarak; kullanmak istedikleri sır, oksit, dekor veya pişirim tekniği ile deneme çalışmalarını başlatır. Kullandıkları malzemeye uygun olarak deneme plakaları hazırlar, üzerinde sır araştırmaları ve alternatif pişirim teknikleri denenir.
13 Hazırlanan formların rötuş ve kurutma işlemleri bitirilir.
14 Hazırlanan formların bisküvi pişirimi yapılır. Çalışmalar teknik ve estetik açıdan, öğrencinin gösterdiği performansa göre değerlendirilir.
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Tasarımları üç boyutlu algılar sorunlarını çözer.
Sanatsal birikiminin farkına varır.
Özgün sanatsal formlar tasarlar
Seçtiği konuyla ilgili malzeme mekan ilişkisini kurar.
Sanatsal birikimini özgün formlarla ifade eder.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Tasarımları üç boyutlu algılar sorunlarını çözer. - - - - - - - - - - - - - - -
Sanatsal birikiminin farkına varır. - - - - - - - - - - - - - - -
Özgün sanatsal formlar tasarlar - - - - - - - - - - - - - - -
Seçtiği konuyla ilgili malzeme mekan ilişkisini kurar. - - - - - - - - - - - - - - -
Sanatsal birikimini özgün formlarla ifade eder. - - - - - - - - - - - - - - -