• Anasayfa
  • SCT327 Teknoloji Uygulamaları (2019 - 2020 / 5. Yarıyıl)
  • EN
SCT327 - Teknoloji Uygulamaları
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Teknoloji Uygulamaları SCT327 5 2 + 3 5,0 Pdf
Birim Bölüm
SERAMİK VE CAM
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü Doç. Dr. Leyla KUBAT
Ders Veren Doç. Dr. Leyla KUBAT
Amaç

Öğrenciye kendi oluşturacağı sır reçetesini hazırlama ve uygulama becerisinin kazandırılması

Ders İçeriği

Seramik kimyası ve teknolojisi hakkında bilgi veren konuları içerir

Ders Kaynakları DOĞAN Şaduman, Açıklamalı Seramik Teknolojisi, Gama Reklam, 1. Baskı, İstanbul, 1985
FRASER, Harry, Seramik Hataları ve Çözüm Yöntemleri
Doç.Dr. ARCASOY Ateş, Seramik Teknolojisi, Marmara Üniversitesi Yayını No: 457, İstanbu, 1983
Açıldığı Öğretim Yılı 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ödev 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Dönem Sonu Uygulaması %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 3 14 42
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 3 14 42
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Laboratuar 4 3 12
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Laboratuar 4 3 12
Dinleme ve anlamlandırma Ders 5 14 70
Dinleme ve anlamlandırma Ders 5 14 70
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 2 2
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 2 2
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Final Final 1 1 1
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Final Final 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 256
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 10,04
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Sır hammaddeleri
2 Genel sınıflandırma ,Endüstriyel ve Artistik sırlar
3 Opak, mat, toplanmalı sırlar
4 Akıcı sırlar, çatlaklı sırlar
5 Kristal sırlar, Aventürin sırlar
6 Redüksiyonlu pişirimde Artistik sır tipleri
7 Ara Sınav
8 Artistik sır reçetelerinin hazırlanması, Reçete hesapları
9 Laboratuvar çalışması, Artistik sırların uygulanacağı deney plakalarının hazırlanması
10 Laboratuvar çalışması, sırların uygulanacağı deney plakalarının çoğaltılması
11 Laboratuvar çalışması, sırların tartılması ve öğütülmesi
12 Laboratuvar çalışması, Sırların deney plakaları üzerine uygulanması, sırlı pişirim
13 Rapor hazırlama
14 Dönem sonu sınavı ve değerlendirme
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Öğrenci, oluşturulan sır reçetesinde ve bünyesinde kullanılan hammaddelerin özelliklerini tanır, hangi hammaddeleri kullanabileceğini saptar.
Hammaddelerin sır bünyesi içinde nasıl etki vereceğini tanımlar, farklı kompozisyonlarda sır reçeteleri geliştirebilir ve sır çeşidine bağlı olarak reçeteleri hesaplar.
Farklı sır kompozisyonlarında deney yapar, araştırmasını yaptığı sır bünyesini tasarladığı seramik yüzeylerde uygulayabilir.
Yaptığı araştırmayı değerlendirir ve rapor haline getirir.
Sır Bünyesinin uygulayabileceği deney Plakalarını hazırlar ve sır bünyesini plakalara uygular.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Öğrenci, oluşturulan sır reçetesinde ve bünyesinde kullanılan hammaddelerin özelliklerini tanır, hangi hammaddeleri kullanabileceğini saptar. - - - - - - - - - - - - - - -
Hammaddelerin sır bünyesi içinde nasıl etki vereceğini tanımlar, farklı kompozisyonlarda sır reçeteleri geliştirebilir ve sır çeşidine bağlı olarak reçeteleri hesaplar. - - - - - - - - - - - - - - -
Farklı sır kompozisyonlarında deney yapar, araştırmasını yaptığı sır bünyesini tasarladığı seramik yüzeylerde uygulayabilir. - - - - - - - - - - - - - - -
Yaptığı araştırmayı değerlendirir ve rapor haline getirir. - - - - - - - - - - - - - - -
Sır Bünyesinin uygulayabileceği deney Plakalarını hazırlar ve sır bünyesini plakalara uygular. - - - - - - - - - - - - - - -