• Anasayfa
  • MTM101 Matematik I (2021 - 2022 / 1. Yarıyıl)
  • EN
MTM101 - Matematik I
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Matematik I MTM101 1 3 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Alıştırma ve Uygulama
EBS Koordinatörü Doç. Dr. Figen UYSAL
Ders Veren Öğr. Gör. Seçil DEMİRAY
Amaç

Öğrencilerin dönem içerisinde kendilerine gösterilecek matematik konularını öğrenmeleri, analitik düşünce yeteneğini kazanmaları, ekonomi ve iş hayatında karşılarına çıkabilecek matematik problemlerini modelleyerek, çözmeleri ve yorumlayabilmeleri amaçlanmaktadır.

Ders İçeriği

Sayı Kümeleri ve Temel Kavramlar, Rasyonel, Üslü, Köklü Sayılar ve Mutlak Değerde temel işlemler, Reel sayılar, Birinci ve İkinci dereceden denklemler ve eşitsizliklerin çözümü, Fonksiyonlar, Fonksiyonların Ekonomideki Uygulamaları, Limit, Süreklilik, Türev

Ders Kaynakları Öğretim Elemanının Kendi Notları
Aytaç M., Sevüktekin M., Işığıçok E., Sosyal Bilimlerde Matematik, Ezgi Kitapevi
Mahmut Koçak, Doğa ve Sosyal Bilimler İçin Genel ve Temel Matematik,Kampüs Yayıncılık,2014
Namık Kemal Erdoğan, Matematik 1 İşletme ve Ekonomi Uygulamalı, Nisan Kitabevi, 2008
Açıldığı Öğretim Yılı 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 7 1 7
Final Final 11 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 102
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 4
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Sayı Kümeleri (Tamsayılar, Doğal Sayılar, Rasyonel Sayılar, Reel Sayılar) ve işlem önceliği
2 Üslü Sayılar, Köklü Sayılar ve Mutlak Değer
3 Birinci dereceden lineer denklemlerin ve eşitsizliklerin çözümü
4 İkinci dereceden denklemlerin ve eşitsizliklerin çözümü
5 Fonksiyonun tanımı ve bazı özel fonksiyon türleri ve grafiklerin çizimi
6 Bileşke fonksiyon, ters fonksiyon özellikleri ve fonksiyonlarda cebirsel işlemler
7 Arz-talep fonksiyonları, maliyet, gelir ve kar fonksiyonları, kar –zarar analizi ve fonksiyonların işletmelerdeki uygulamalarına yönelik alıştırmalar
8 Ara Sınavlar, genel değerlendirme ve sınav sorularının çözümü
9 Limit kavramı ve uygulamaları
10 Bir fonksiyonun sürekliliği, süreksizlik kavramı ve çeşitleri, fonksiyonlardaki süreklilik uygulamaları
11 Türev kavramı, ortalama değişim ve türevin geometrik yorumu
12 Bazı temel türev alma kuralları
13 Üstel ve logaritmik fonksiyonlarda türev alma, bileşke fonksiyonlarda türev alma, yüksek mertebeden türev alma kuralları
14 L’hospital kuralı ve uygulamaları
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Temel Matematik bilgisini kullanabilir
Grafiksel verileri okur ve çıkarsamalar yapabilir
Analitik değerlendirmeler yapabilir
Sosyal Bilimlerde ortaya çıkan problemleri analiz edebilir
Matematik tekniklerini farklı disiplinlerle ilişkilendirebilir
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
Temel Matematik bilgisini kullanabilir - - - - - - - - - - - - - -
Grafiksel verileri okur ve çıkarsamalar yapabilir - - - - - - - - - - - - - -
Analitik değerlendirmeler yapabilir - - - - - - - - - - - - - -
Sosyal Bilimlerde ortaya çıkan problemleri analiz edebilir - - - - - - - - - - - - - -
Matematik tekniklerini farklı disiplinlerle ilişkilendirebilir - - - - - - - - - - - - - -