• Anasayfa
  • İMZ107 Mimarlık ve Sanat Tarihi (2021 - 2022 / 1. Yarıyıl)
  • EN
İMZ107 - Mimarlık ve Sanat Tarihi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Mimarlık ve Sanat Tarihi İMZ107 1 3 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
İÇ MEKAN TASARIMI
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Hakan KARŞIYAKA
Ders Veren Öğr. Gör. Hakan KARŞIYAKA
Amaç

Tarihsel süreç içinde mimarlık ve sanatın gelişimini, kültürlerarası etkileşim ve farklılıkları tanımak, anlamak.

Ders İçeriği

Paleotik dönem ile 14. yüzyıl zaman aralığında mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi; coğrafi farklılıklar ile sosyokültürel etkileşimlerin görseller; plan v.b. eşliğinde karşılaştırmalı olarak incelenmesi.

Ders Kaynakları H. Wölfflin, Sanat Tarihinin Temel Kavramları, Remzi Kitabevi
İnkılap ve Aka Yayınlarının “Sanatları Tanıyalım” serileri
Sanat Tarihi Ansiklopedisi, Görsel Yayınlar
Açıldığı Öğretim Yılı 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 2 14 28
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Final Final 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 114
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 4,47
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Tarih öncesi dönemler ve sanatın başlangıcı
2 Mısır, Mezopotamya, Girit ve Anadolu
3 Yunan , Etrüsk ve Roma sanatı
4 Erken Hıristiyan sanatları
5 Anadolu ve Avrupa'da Bizans
6 Roman ve Gotik
7 Romanesk ve gotik
8 Rönesans
9 barok ve rokoko
10 Romantizm realizm empresyonizm ekspresyonizm
11 Uzakdoğu (Hint, Çin ve Japon) sanatları
12 Modern sanat, 20. yüzyılın ilk yarısında Avrupa?da yeni akımlar
13 Genel değerlendirme
14 Final Sınavı
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Dünya sanatı ve mimarlığında tarihi ve kültürel girdileri kullanma ve çözümleme yeteneği kazanma
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
Dünya sanatı ve mimarlığında tarihi ve kültürel girdileri kullanma ve çözümleme yeteneği kazanma - - - - - - - - - - - - -