• Anasayfa
  • ZMH106 İstatistik (2021 - 2022 / 2. Yarıyıl)
  • EN
ZMH106 - İstatistik
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
İstatistik ZMH106 2 3 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Ders Verme
EBS Koordinatörü Prof. Dr. Zeki MUT
Ders Veren
Amaç

Temel İstatistik kavramlarını, verilerin nasıl sunulacağını, olasılık kavramını ve dağılışlarını öğrencilere öğretmek; bilimsel karar verebilmeyi istatistiksel yaklaşımla tanıtmak; yapılan denemelerden elde edilen verilerin nasıl analiz edileceğini ve analiz sonuçlarının nasıl yorumlanacağını öğretmektir

Ders İçeriği

İstatistiğe giriş; Temel kavramlar; Verilerin sunulması ve özetlenmesi; Tanımlayıcı istatistikler; Olasılık ve olasılık dağılışları (binom, poisson ve normal); İstatistiksel yorumlama; Hipotez testleri; Değişkenler arasındaki ilişkiler (regresyon ve korelasyon analizi), Sayımla elde edilen verilerin analizi

Ders Kaynakları Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar
Açıldığı Öğretim Yılı 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 0 0 0
Önceden planlanmış özel beceriler Problem Çözme 0 0 0
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Laboratuar 0 0 0
Dinleme ve anlamlandırma Ders 4 14 56
Dönem Sonu Uygulaması Dönem Sonu Uygulaması 5 1 5
Final Final 20 1 20
Ödev 1 Ödev 1 5 1 5
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 20 1 20
Toplam İş Yükü (Saat) 106
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 4,16
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 İstatistiğe giriş; Temel kavramlar; Verilerin sunulması ve özetlenmesi (frekans tablosu).
2 Tanımlayıcı istatistikler (yer ve dağılış ölçüleri).
3 Olasılık Teorisi
4 Şans değişkenleri ve olasılık dağılışları.
5 Kesikli dağılışlar (Binom ve Poisson dağılışları).
6 Sürekli dağılışlar (Normal dağılış).
7 İstatistiksel yorumlama, Nokta ve aralık tahminlemesi (populasyon ortalaması, populasyon oranı ve populasyon varyansı için nokta ve aralık tahminlemesi).
8 Ara sınav-Hipotez testi, I. ve II. Tip hata olasılıkları, testin gücü.
9 Büyük örnek testleri (z testi); Populasyon ortalaması ve iki ortalamanın karşılaştırılması için hipotez testleri
10 Küçük örnek testleri (t testi).
11 Bağımlı ve bağımsız örneklerde iki ortalamanın karşılaştırılması için hipotez testleri.
12 Populasyon varyansı için hipotez testi (F testi), iki varyansın karşılaştırılması için hipotez testi (khi-kare testi).
13 Değişkenler arası ilişkiler; Regresyon ve korelasyon analizi
14 Sayımla elde edilen verilerin analizi (Khi-kare)
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Bir araştırma veya deney tasarlama becerisi edinme
Hipotez oluşturabilme ve onu test edebilme yeteneği kazanır
Denemelerden elde edilen verileri analiz edebilme ve analiz sonuçlarını yorumlayabilme becerisi
Temel istatistik teknikleri ve yöntemleri uygulayabilme becerisi
İstatistiksel bir bakış açısı oluşur
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
Bir araştırma veya deney tasarlama becerisi edinme - - - - - - - - - - - - -
Hipotez oluşturabilme ve onu test edebilme yeteneği kazanır - - - - - - - - - - - - -
Denemelerden elde edilen verileri analiz edebilme ve analiz sonuçlarını yorumlayabilme becerisi - - - - - - - - - - - - -
Temel istatistik teknikleri ve yöntemleri uygulayabilme becerisi - - - - - - - - - - - - -
İstatistiksel bir bakış açısı oluşur - - - - - - - - - - - - -