• Anasayfa
  • ZMH110 Meteoroloji (2021 - 2022 / 2. Yarıyıl)
  • EN
ZMH110 - Meteoroloji
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Meteoroloji ZMH110 2 3 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Ders verme
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Tevfik GÜLTAŞ
Ders Veren
Amaç

Öğrencilerin tarımsal meteoroloji parametrelerini ve aralarındaki ilişkileri tanıması, tarımsal meteorolojinin temel prensiplerini kavraması ve meteoroloji değerlerini işleme yöntemlerini öğrenmesi.

Ders İçeriği

Meteorolojiye giriş, meteorolojinin bölümleri, atmosferin yapısı ve özellikleri, meteorolojik elemanlar, atmosferik basınç, rüzgârlar, sıcaklık, nem, buharlaşma, yağışlar ve çeşitleri, cephe sistemleri, hava kütleleri, meteoroloji istasyonları ve özellikleri, meteoroloji istasyonlarında kullanılan aletler ve özellikleri, fenoloji ve tarımsal klimatoloji, meteoroloji elemanları ile bitki gelişim ilişkileri.

Ders Kaynakları Dersi veren öğretim üyesinin ders notları
Özyuvacı, N., 1999. Meteoroloji ve Klimatoloji, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları: 460, İstanbul, 369s.
Özgürel, M. ve G.P. Mengü, 2005. Tarımsal Meteoroloji, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay.: 567, İzmir, 289s.
Açıldığı Öğretim Yılı 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 5 10
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 16 48
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 6 12
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Final Final 1 1 1
Ödev 1 Ödev 1 1 1 1
Kısa Sınav 1 Kısa Sınav 1 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 74
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 2,90
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Dersin amacı, dersin ne şekilde yürütüleceği, sınav şekli, dersten beklenen faydanın elde edilebilmesi için öğrencilerin üzerine düşen sorumlulukların neler olduğu anlatılacaktır. Ders içeriği, bu dersle kazanılacak beceri ve bilgilerin uygulamadaki yeri ve önemi belirtilecek, öğrencilerin beklentilerinin neler olduğu tartışılacaktır. Meteoroloji Bilimi’ne Giriş,
2 Atmosferin Bileşimi, Atmosfer Katları
3 Işık, Isı İletimi (Sıcaklık Değişimi)
4 Atmosferin Isınması ve Atmosferin Isınmasını Etkileyen Etmenler, Hava Sıcaklığının Ölçülmesi, Toprağın Isınması ve Isı İletimi
5 Sıcaklığın Günlük ve Yıllık Değişimi
6 Hava Neminin Tanımlanması, Hava Neminin Değişimi, Hava Neminin Ölçülmesi
7 Buharlaşma Şekilleri, Buharlaşmanın Ölçümü ve Hesabı
8 Ara sınav (Buharlaşma Şekilleri, Buharlaşmanın Ölçümü ve Hesabı)
9 Havada Soğuma ve Yoğunlaşma, Bulutlar ve Bulutluluk
10 Yağışlar
11 Hava Basıncının Ölçülmesi, Hava Basıncının Zamanla Değişimi, Hava Hareketinin Oluşumu (Rüzgar)
12 Alçak ve Yüksek Basınç Merkezleri, Atmosferdeki Genel Hava Hareketi
13 Rüzgarın Ölçülmesi, Rüzgarın Günlük Değişimi, Yerel rüzgar çeşitleri
14 İklim rasatları
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
İklim elemanlarının ölçüm tekniklerini ve ifade şekillerini belirleyebilme
Bitkisel ve hayvansal üretim için gerekli teknik koşulların sağlanmasında hava olaylarının etkilerini göz önünde tutabilme
İklim elemanlarının tarımsal faaliyetlere olan doğrudan ve dolaylı etkilerini kavrayabilme
Meteoroloji elemanlarının tarımdaki yeri ve önemini açıklayabilme
Meteorolojinin tarımdaki önemini kavrayabilme
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
İklim elemanlarının ölçüm tekniklerini ve ifade şekillerini belirleyebilme - - - - - - - - - - - - -
Bitkisel ve hayvansal üretim için gerekli teknik koşulların sağlanmasında hava olaylarının etkilerini göz önünde tutabilme - - - - - - - - - - - - -
İklim elemanlarının tarımsal faaliyetlere olan doğrudan ve dolaylı etkilerini kavrayabilme - - - - - - - - - - - - -
Meteoroloji elemanlarının tarımdaki yeri ve önemini açıklayabilme - - - - - - - - - - - - -
Meteorolojinin tarımdaki önemini kavrayabilme - - - - - - - - - - - - -