• Anasayfa
  • ZDF219 Havza Yönetimi (2020 - 2021 / 3. Yarıyıl)
  • EN
ZDF219 - Havza Yönetimi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Havza Yönetimi ZDF219 3 3 + 0 3,0 Pdf
Birim Bölüm
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Ders verme
EBS Koordinatörü Doç. Dr. Turgut KUTLU
Ders Veren
Amaç

Havzalarında su kaynakları problemlerini esas alarak ana hedefleri belirlemek, Havzadaki, arazi kullanımı, toprak ve su arasındaki ilişkileri insan etkilerini de göz önüne alarak değerlendirmek, Havzadaki sosyo-ekonomik faktörlerle birlikte akımlar, su verimi, su kalitesi ve sedimantasyonu kontrol ederek havza yönetim ilkelerini aktarmak,Havza bazında analiz ve modellemeler yaparak öğrencilerin bilgi ve becerilerini artırmaktır.

Ders İçeriği

Bölge Planlama ve yaklaşımları, havza tarihçesi, türleri, bölge planlamada sürdürülebilirlik ve havza, planlama ve yönetim birimi olarak havza, kentsel ve bölgesel özelliklerin havzalar üzerindeki etkileri, havza gelişim planlaması ve yönetimi, sosyoekonomik yapı, arazi kullanımı, kirletici kaynaklar ve kirlilik özellikleri, su kalitesi, yasal ve idari yapı, havza gelişimi ve bütünleşik havza yönetimi için işbirliği ve halkın katılımı, ulusal ve uluslararsı deneyimler.

Ders Kaynakları Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 16 48
Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma Saha / Arazi Çalışması 5 1 5
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 6 12
Final Final 10 1 10
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 10 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 85
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 3,33
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Havza hidrolojisi
2 Havzadaki bio-fiziksel işlemler ve sistem yaklaşımı
3 Havza ölçeğinde hava-toprak-su etkileşimleri
4 Havza yönetiminde modellemeler
5 Havza yönetiminde modellemeler
6 Su kaynakları modelleri
7 Vize
8 Havza bazında noktasal kaynaklı olmayan kirlilik
9 Havza yönetimindeki sosyo-ekonomik konular
10 Havza yönetim alternatifleri ve politikalarının temel içeriği
11 Havza gelişimi, su kalitesi, yasal ve idari yapı
12 Bütünleşik havza yönetimi ile su kirliği ilişkisi
13 Havzalarda su ve arazi yönetimi
14 Havza yönetiminde halkın katılımı, ulusal ve uluslararası deneyimler.
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Havzadaki sosyo-ekonomik faktörlerle birlikte akımlar, su verimi, su kalitesi ve sedimantasyonu kontrol etme becerisinin ilkelerini aktarmak
Havzaların tanınması, çeşitleri ve havza kullanımı konusunda gerekli bilgi ve planlamaların kazandırılması
Havzalarda matematiksel modelleme ve optimum havza ve su kalitesi yönetimi gibi yöntemlerini kullanma becerisi
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
Havzadaki sosyo-ekonomik faktörlerle birlikte akımlar, su verimi, su kalitesi ve sedimantasyonu kontrol etme becerisinin ilkelerini aktarmak - - - - - - - - - - - - -
Havzaların tanınması, çeşitleri ve havza kullanımı konusunda gerekli bilgi ve planlamaların kazandırılması - - - - - - - - - - - - -
Havzalarda matematiksel modelleme ve optimum havza ve su kalitesi yönetimi gibi yöntemlerini kullanma becerisi - - - - - - - - - - - - -