ZDF216 - Tarımda Görüntü İşleme Uygulamaları
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Tarımda Görüntü İşleme Uygulamaları ZDF216 4 3 + 0 3,0 Pdf
Birim Bölüm
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi ders Verme
EBS Koordinatörü Doç. Dr. Erdem GÜLÜMSER
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Ümit Çiğdem TURHAL
Amaç

Uydu görüntüleri ve hava fotoğrafları ile veri toplama, yorumlama ve üretilen verilerin CBS kurallarına göre veri tabanına girilmesi becerisinin kazandırılması

Ders İçeriği

Büyük alanlara dağılmış objelerin belirlenmesi, yerlerinin tanımlanması ve bir sistem düzeninde haritalanması amacıyla uzaktan Algılama tekniği ve coğrafi bilgi sistemlerinin tanıtılması, bu amaçla kullanılan temel bilgiler, yöntem, yazılım ve donanımların öğretilmesi

Ders Kaynakları Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar
Açıldığı Öğretim Yılı 2019 - 2020 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 16 32
Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma Saha / Arazi Çalışması 2 9 18
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Laboratuar 4 8 32
Final Final 2 1 2
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 2 1 2
Toplam İş Yükü (Saat) 86
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 3,37
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Uzaktan algılama tekniği temel kavramları
2 Yazılımın tanıtılması, Obje ve piksel yansıma değerleri arasındaki ilişkiler
3 Hava fotoğraflarından ve uydu görüntülerinden toprak özellikleri ve bitki örtüsü tanımlamaları
4 Görüntülerde çözünürlük kavramı
5 Temel görüntü işleme aşamaları
7 Görüntü düzeltme işlemleri
8 Ara sınav
9 Görüntü Sınıflandırma
10 Coğrafi bilgi sisteminin temel prensipleri
11 CBS Yazılımı kullanımının öğretilmesi,
12 Veri tabanı tanımlama ve veri girişi yöntemleri
13 Katman oluşturma ve sayısallaştırma
14 Veri analizi
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarından veri toplamak için temel görüntü işleme aşamalarını öğrenmek
Uzaktan algılamanın ve coğrafi bilgi sistemlerinin temel prensipleri, kulanım alanlarını öğrenmek
Uzaktan algılama ve CBS yazılımlarının tanıtılması, öğretilmesi
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
Uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarından veri toplamak için temel görüntü işleme aşamalarını öğrenmek - - - - - - - - - - - - -
Uzaktan algılamanın ve coğrafi bilgi sistemlerinin temel prensipleri, kulanım alanlarını öğrenmek - - - - - - - - - - - - -
Uzaktan algılama ve CBS yazılımlarının tanıtılması, öğretilmesi - - - - - - - - - - - - -