• Anasayfa
  • ZDF224 Tarımsal Enerji (2020 - 2021 / 4. Yarıyıl)
  • EN
ZDF224 - Tarımsal Enerji
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Tarımsal Enerji ZDF224 4 3 + 0 3,0 Pdf
Birim Bölüm
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Ders verme
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Tevfik GÜLTAŞ
Ders Veren
Amaç

Öğrencilerin, enerji üretimi ve kullanımı alanındaki problemlere çözüm getirebilecek duruma gelmeleri amaçlanır.

Ders İçeriği

Enerji Nedir, Nasıl Yayılır, Enerji Türleri (Güneş, Fosil Yakıtlar; Petrol, Kömür, Doğal Gaz, Kaya Gazı vb., Rüzgar Enerjisi, Hidro Enerji, Jeotermal Enerji, Nükleer Enerji, Gel-Git (Dalga Enerjileri), Konvansiyonel Enerji Kaynaklarının Sürdürülebilirliği

Ders Kaynakları Prof. Dr. Güngör YAVUZCAN 1994. Enerji Teknolojisi. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayını. Yayın No: 1324, Ders kitabı:383(117s)
Dersi veren öğretim üyesinin ders notları
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 6 12
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 3 3 9
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 16 48
Final Final 1 1 1
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 71
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 2,78
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Enerjinin tanımı, makine-enerji ilişkileri, Dünya'da ve Türkiye'de enerji üretim ve tüketimi
2 Güneş enerjisi ve teknolojisi
3 Güneş enerjisi ve teknolojisi
4 Rüzgar enerjisi ve teknolojisi
5 Rüzgar enerjisi ve teknolojisi
6 Hidrolik enerjisi ve teknolojisi
7 Hidrolik enerjisi ve teknolojisi
8 Ara sınav
9 Biyomas enerjisi ve teknolojisi
10 Jeotermal enerji ve teknolojisi
11 Nükleer enerji ve teknolojisi
12 Tarımsal üretimde enerji transformasyonu
13 Enerji üretiminin optimizasyonu
14 Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Enerji tanımı ve önemini bilmelidir.
Jeotermal enerjiyi ve bu enerjiden yararlanma teknolojilerini bilmelidir
Güneş, rüzgar ve hidroelektrik enerjinin üretim yollarını be teknolojilerini bilmelidir.
Konvensiyonel ve alternetif enerjilerin neler olduğunu bilmelidir.
Biyokütle enerjisinin ne anlama geldiğini ve çeşitlerini bilmelidir.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
Enerji tanımı ve önemini bilmelidir. - - - - - - - - - - - - -
Jeotermal enerjiyi ve bu enerjiden yararlanma teknolojilerini bilmelidir - - - - - - - - - - - - -
Güneş, rüzgar ve hidroelektrik enerjinin üretim yollarını be teknolojilerini bilmelidir. - - - - - - - - - - - - -
Konvensiyonel ve alternetif enerjilerin neler olduğunu bilmelidir. - - - - - - - - - - - - -
Biyokütle enerjisinin ne anlama geldiğini ve çeşitlerini bilmelidir. - - - - - - - - - - - - -