EN
  • Anasayfa
  • REK108 Ekonomiye Giriş (2021 - 2022 / 2. Yarıyıl)
  • EN
REK108 - Ekonomiye Giriş
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Ekonomiye Giriş REK108 2 4 + 0 5,0 Pdf
Birim Bölüm
REKLAMCILIK
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi yüz yüze
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Ebru YILMAZ
Ders Veren
Amaç

Dersin amacı, öğrencileri ekonominin temel kavramları, kişilerin ve firmaların iktisadi davranışları, üretim süreci ve maliyet oluşumu, fiyat sistemi, piyasalarının işleyişi ve yapıları hakkında bilgi sahibi yapmaktır.

Ders İçeriği

Bu ders; İktisadi Düşüncenin Evrimi: (Neo)Klasik İktisat ve Keynesçi İktisat (Şenses, ss. 57-104) ,1950’den Günümüze Küresel Ekonomik Sistemin Dönüşümü,Fayda/Maliyet Analizi, Fırsat Maliyeti, Talep-Arz (Şenses, ss. 433-445),Arz-Talep Dengesi, Tavan-Taban Fiyat ve Esneklik (Şenses, ss. 445-466),Piyasa Türleri ve Özellikleri I: Tam Rekabet ve Monopol (Şenses, ss. 480-513),Piyasa Türleri ve Özellikleri II: Monopolcü Rekabet ve Oligopol (Şenses, ss. 480-513),ARA SINAV + Ders (Milli Gelir (Şenses, ss. 513-528)),Para, Enflasyon ve Merkez Bankacılığı (Şenses, ss. 537-548),Para Politikası ve Maliye Politikası (Şenses, ss. 548-567),İstihdam ve İşsizlik (Şenses, ss. 567-578),Dış Ticaret, Ödemeler Dengesi ve Döviz Kuru (Şenses, ss. 578-595),Dünya Ekonomisi (Şenses, ss. 137-148 ve 157-176),Türkiye Ekonomisi (Şenses, ss. 236-290) ,GENEL SINAV; konularını içermektedir.

Ders Kaynakları Temel Ekonomi,Tümay ERTEK ,Beta Yayınları, İstanbul
Dinler, Z. , İktisada Giriş
• Karagölge, C., 1987. Tarım Ekonomisi, Atatürk Üniversitesi Yayınları;No.642.Ziraat Fakültesi Yayınları;No.290.Ders Kitapları Serisi No.48, Erzurum, 173s. • Cramer, G.L. and C.W. Jensen, 1988. Agricultural Economics and Agribusiness: John Wiley-Sons, New York.
Öğretim üyesi ders notları
Açıldığı Öğretim Yılı 2019 - 2020 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Dersin kapsamı, gerekçesi, yararlanılabilecek kaynakların tanıtımı
2 Ekonomi biliminin temel kavramları
3 Piyasa kavramı ve piyasa çeşitleri
4 Talep ve arz kavramları, talep ve arzdaki değişmeler, fiyat oluşumu
5 Talep ve arz esneklikleri
6 Masraf kavramı, kısa ve uzun dönemde masraflar
7 Tam rekabet piyasasında kâr maksimizasyonu
8 Vize
9 Tüketim teorisi
10 Makro ekonomide temel kavramlar (Milli Gelir, GSMH, Enflasyon, devalüasyon, İstihdam)
11 Tarımsal üretim faktörlerinin incelenmesi
12 Tarım ve Ekonomi
13 Ekonomi prensiplerinin tarımda kullanımına ilişkin örnek olay uygulamaları
14 Tarım işletmeciliğinde uygulanan ekonomi prensipleri
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Arz- talep kavramları ve bu kavramları etkileyen faktörleri anlamak
Makroekonomik sorunları ve bu sorunların çözümü için gerekli politikaları çözümleyebilmek
Ekonomi ile ilgili kavram ve konuları günlük ekonomik hayatlarına uygulayabilmek
Ekonomi ile ilgili temel kavramlar ve ekonomik sistemler hakkında bilgi sahibi olmak
Milli gelir, para, enflasyon, dış borçlar, işsizlik gibi ekonomik verileri anlamak ve bunları ülke ekonomisi ile karşılaştırmak.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
Arz- talep kavramları ve bu kavramları etkileyen faktörleri anlamak - - - - - - - - - - - - -
Makroekonomik sorunları ve bu sorunların çözümü için gerekli politikaları çözümleyebilmek - - - - - - - - - - - - -
Ekonomi ile ilgili kavram ve konuları günlük ekonomik hayatlarına uygulayabilmek - - - - - - - - - - - - -
Ekonomi ile ilgili temel kavramlar ve ekonomik sistemler hakkında bilgi sahibi olmak - - - - - - - - - - - - -
Milli gelir, para, enflasyon, dış borçlar, işsizlik gibi ekonomik verileri anlamak ve bunları ülke ekonomisi ile karşılaştırmak. - - - - - - - - - - - - -