EN
  • Anasayfa
  • REK226 Kültürlerarası İletişim (2020 - 2021 / 4. Yarıyıl)
  • EN
REK226 - Kültürlerarası İletişim
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Kültürlerarası İletişim REK226 4 3 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
REKLAMCILIK
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz Yüze
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Ebru YILMAZ
Ders Veren
Amaç

Bu dersi alan öğrencilerin: kültürlerarasılık kavramı ile zenginleşmeleri kültürlerarası iletişimde başarılı olacakları kültürlerarası iletişimin kavramlarını, terminolojisini, yaklaşımlarını, ve teorilerini öğrenmeleri beklenmektedir.

Ders İçeriği

Öğrenciler bu derste kültürlerarası iletişim kuramlarını öğrenecek ve iletişim davranışlarında farklılığın söz konusu olduğu durumları anlamak ve bu farklılıkların yarattığı sorunlarla baş etmek için kuramlardan nasıl yararlanacaklarını öğrenecektir. Bu derste öğrenilecek kavramlar, işaretlerin doğası, dilsel görecelik ve dil ile düşünce arasındaki bağlantı, çok dillilik, dilsel ve iletişim yeterliği arasındaki farklar, dil, iktidar, ırksal, etnik, sınıf ve cinsiyet farklılıklarının iletişimdeki rolü, sözsüz iletişim bulunmaktadır.

Ders Kaynakları Dodd, Carley (1998). Kültürlerarası İletişimin Dinamikleri. Londra: McGraw Tepesi Gannon, Martin J. (2001). Küresel Kültürleri Anlamak: Metaforik 23 Ülkeden. Londra: Bilge Yayınları Gannon, Martin J. (2008). Kültür Paradoksları ve Küreselleşme. Londra: Adaçayı
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Kültürlerarası İletişime Giriş Ders
2 Kültürün Unsurları ve Kültürlerarası İletişim Ders
3 Kültürlerarası İletişimi Engelleyen Unsurlar Ders
4 Alt Kültürler Alt Gruplar Ders
5 Kimlik Kavramı ve Farklılık Ders
6 Kolonyalizm, Dağıtım Modelleri, Kültürel İkonlar, Kültürel Hegemonya Ders
7 Kültürlerarası İletişim ve Dil Ders
8 Kültürlerarası İletişim ve Sözel Olmayan Mesajlar Ders
9 Kültürlerarası İletişim ve Kültür Şoku Ders
10 Kültürlerarası İletişim ve Kitle İletişim Araçları Ders
11 Sinema ve Kültürlerarası İletişim (Çözümleme) Ders
12 Televizyon ve Kültürlerarası İletişim (Çözümleme) Ders
13 Yazılı Basın ve Kültürlerarası İletişim (Çözümleme) Ders
14 Reklam ve Kültürlerarası İletişim (Çözümleme) Ders
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Kültürlerarası iletişim kavram kuramlarını ayırt edebilir ve gündelik yaşamda kullanabilir hale gelmek. Yazılı Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Birçok başka kültüre dahil olabilirken kendi kültürüne saygı duymak ve paylaşmak. Yazılı Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Benmerkezci bir anlayıştan kültür farklarını kabul eden göreceli bir anlayışa evrilmek. Yazılı Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Kültürel farklılıkların ayırdına varmak ve değişik kültürlerin birbirine göre üstün olmadığını görmek. Yazılı Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Kendi kültürünün inançları, değerleri ve normlarını tanır ve baskın kültürler benzerlik ve farklarını ayırt eder hale gelmek. Yazılı Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
Kültürlerarası iletişim kavram kuramlarını ayırt edebilir ve gündelik yaşamda kullanabilir hale gelmek. - - - - - - - - - - - - -
Birçok başka kültüre dahil olabilirken kendi kültürüne saygı duymak ve paylaşmak. - - - - - - - - - - - - -
Benmerkezci bir anlayıştan kültür farklarını kabul eden göreceli bir anlayışa evrilmek. - - - - - - - - - - - - -
Kültürel farklılıkların ayırdına varmak ve değişik kültürlerin birbirine göre üstün olmadığını görmek. - - - - - - - - - - - - -
Kendi kültürünün inançları, değerleri ve normlarını tanır ve baskın kültürler benzerlik ve farklarını ayırt eder hale gelmek. - - - - - - - - - - - - -