PÖA5004 - Anadolu’da MÖ. 2. Binyıl Öncesi Ölü Gömme Gelenekleri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Anadolu’da MÖ. 2. Binyıl Öncesi Ölü Gömme Gelenekleri PÖA5004 3 + 0 7,5 Pdf
Birim Bölüm
PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ - YL
Derece Seviye Lisansüstü - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze eğitim
EBS Koordinatörü Doç. Dr. Murat TÜRKTEKİ
Ders Veren
Amaç

Batı ve Orta Anadolu’da İlk Tunç Çağı III dönemi'nde şehirciliğin gelişmesine paralel olarak ortaya çıkan yönetici sınıf, uzak bölgeler ile ilişkilerin yoğunlaşmaya başlamasıyla birlikte yeni kültürel ve sosyal gelişmeler yaşanmıştır. Bu bağlamda döneme ait arkeolojik veriler üzerinden durum değerlendirilmesi bu dersin amacıdır. Ayrıca bu durumlar ile ilgili olarak ortaya atılan "büyük kervan yolu" gibi teorilerin tartışılması, Tarsus, Kültepe, Karataş-Semayük, Küllüoba, Beycesultan, Limantepe, Troya kronolojilerinin saptanması; Sağlıklı bir kronolojinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.

Ders İçeriği

Batı ve orta Anadolu'da İTÇ III dönemine ait arkeolojik verilerin ve konu hakkındaki teorilerin tartışılması

Ders Kaynakları Mellink, M,J., 1986 "The Early Bronze Age in West Anatolia: Aegean and Asiatic Correlations", The End of the Early Bronze Age in the Aegean(Yay. Haz. G. Cadogan), Cincinnati Classical Studies 6. Leiden:139-152.
Şahoğlu,V., 2004 “Interregional Contacts around the Aegean during the Early Bronze Age”Anadolu 27: 97-120. 2005 “The Anatolian Trade Network and the İzmir Region During the Early Bronze Age”, Oxford Journal of Archaeology 24:339-361.
Efe,T., 2007 “The Theories of ‘ Great Caravan Route’ between Cilicia and Troy:the Early Bronze Age III Period in inland western Anatolia Anaolian Studies 57:1-17.
Kouka, O., 2009 “Cross cultural links and elite-identities:the Eastern Agean/ Western Anatolia and Cyprus from the early Third Millenium through the early Second Millenium BC”, Cyprus and East Aegean: Intercultural Contacts from 3000 to 500 BC, Proceedings of the International Archaeological Symposium – Pythagoreion Samos, 17th -18th October 2008, (Yay. Haz. V. Karageorghis ve O. Kouka): 31-47.
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Anadolu İlk tunç çağları ile ilgili giriş.
2 Kilikya bölgesi İTÇ III dönemi arkeolojik verileri
3 Güneydoğu Anadolu bölgesi İTÇ III dönemi arkeolojik verileri
4 Acemhöyük, Kültepe yerleşmeleri ve Konya bölgesi İTÇ III dönemleri
5 Alişar, Alacahöyük, Polatlı yerleşmeleri İTÇ III dönemleri
6 Karataş Semayük ve Beycesultan yerleşmeleri İTÇ III dönemleri
7 Ara sınav
8 Seyitömer yerleşmesi İTÇ III dönemleri
9 Limantepe ve Baklatepe yerleşmeleri İTÇ III dönemleri
10 Küllüoba İTÇ III dönemi
11 Troas bölgesi İTÇ III dönemi.
12 Trakya bölgesi İTÇ III dönemi.
13 Ege dünyası ve Balkanlar’da İTÇ III dönemi.
14 Genel değerlendirme ve tartışma
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Geçmişte yaşanan siyasal değişimlerin sosyo-kültürel duruma etkilerinin anlaşılabilmesi
Yeni teknolojilerin kültürde yarattığı değişimler
Anadolu'da tarihöncesi ölü gömme gelenekleri Yazılı Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Tarihöncesi toplumlarda ölüm sebepleri ve yaşam süreleri Yazılı Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Tarihöncesi ölüm ritüelleri Yazılı Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
ÖĞRENME ÇIKTISI
Geçmişte yaşanan siyasal değişimlerin sosyo-kültürel duruma etkilerinin anlaşılabilmesi
Yeni teknolojilerin kültürde yarattığı değişimler
Anadolu'da tarihöncesi ölü gömme gelenekleri
Tarihöncesi toplumlarda ölüm sebepleri ve yaşam süreleri
Tarihöncesi ölüm ritüelleri