EN
  • Anasayfa
  • PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2023-2024 YILI

Ders Adı
PÖA5000 Tez Çalışması - - - - - - - -
PÖA7000 Uzmanlık Alan - - - - - - - -
2023-2024 Yılı Seçmeli Dersler
LEE5998 Akademik Türkçe - - - - - - - -
LEE5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri - - - - - - - -
PÖA5001 Anadolu Kalkolitik Çağ Kültürleri - - - - - - - -
PÖA5002 Anadolu MÖ. 2. Binyıl Çanak Çömleği - - - - - - - -
PÖA5003 Anadolu’da MÖ. 2. Binyıl Ölü Gömme Gelenekleri - - - - - - - -
PÖA5004 Anadolu’da MÖ. 2. Binyıl Öncesi Ölü Gömme Gelenekleri 5 5 - - - - - -
PÖA5005 Anadolu’da Taş Alet Teknolojisinin Gelişimi - - - - - - - -
PÖA5006 Assur Ticaret Kolonileri Çağı Arkeolojisi - - - - - - - -
PÖA5007 Babil-Assur Sanatı - - - - - - - -
PÖA5008 Batı Anadolu İlk Tunç Çağı Kronolojisi - - - - - - - -
PÖA5009 Batı ve Orta Anadolu İlk Tunç Çağı Çanak Çömleği - - - - - - - -
PÖA5010 Batı ve Orta Anadolu’da Çanak Çömlekli Neolitik Dönem - - - - - - - -
PÖA5011 Batı ve Orta Anadolu’da İlk Tunç Çağı III ve Sorunları 5 4 5 5 5 - - 5
PÖA5012 Demir Çağı’nda Doğu-Batı İlişkileri - - - - - - - -
PÖA5013 Deneysel Arkeoloji’ye Giriş - - - - - - - -
PÖA5014 Doğu Anadolu Erken Transkafkasya (Karaz) Kültürü - - - - - - - -
PÖA5015 Doğu Anadolu İlk Tunç Çağı Çanak Çömleği - - - - - - - -
PÖA5016 Doğu Anadolu İlk Tunç Çağı Mimarlığı - - - - - - - -
PÖA5017 Ege İlk Tunç Çağı Arkeolojisi - - - - - - - -
PÖA5018 Ege İlk Tunç Çağı Mimarlığı - - - - - - - -
PÖA5019 Eski Anadolu Mimarlığı - - - - - - - -
PÖA5020 Frig Sanatı ve Kültürü - - - - - - - -
PÖA5021 Güneydoğu Anadolu’da Neolitik Dönem - - - - - - - -
PÖA5022 Hitit Çanak Çömleği - - - - - - - -
PÖA5023 Hitit Kabartma ve Heykeltraşlık Sanatı - - - - - - - -
PÖA5024 Hitit Mühürcülüğü - - - - - - - -
PÖA5025 Hitit Öncesi Anadolu Mühürcülüğü - - - - - - - -
PÖA5026 İran’ın Tarihöncesi Dönemleri - - - - - - - -
PÖA5027 Kuzeybatı Anadolu Tarihöncesi Dönemleri - - - - - - - -
PÖA5028 M.Ö. 1. Binyıl Anadolu Uygarlıkları - - - - - - - -
PÖA5029 M.Ö. 1. Binyılda Marmara ve Karadeniz’de Hellen Kolonizasyonu - - - - - - - -
PÖA5030 M.Ö. 3. Binyıl Anadolu-Mezopotamya İlişkileri - - - - - - - -
PÖA5031 Minos ve Miken Mimarlığı - - - - - - - -
PÖA5032 Minos ve Miken Resim Sanatı - - - - - - - -
PÖA5033 Neolitik Dönem’de Anadolu Güneydoğu Avrupa İlişkileri - - - - - - - -
PÖA5034 Orta Tunç Çağı Öncesi Anadolu Madencilik Sanatı - - - - - - - -
PÖA5035 Orta ve Batı Anadolu İlk Tunç Çağı Mimarlığı - - - - - - - -
PÖA5036 Orta ve Batı Anadolu’da Kalkolitik Dönem - - - - - - - -
PÖA5037 Phrygia Bölgesi’nin Tarihi Coğrafyası ve Phryg Uygarlığı - - - - - - - -
PÖA5038 Suriye-Filistin MÖ 3. Binyıl Arkeolojisi - - - - - - - -
PÖA5039 Suriye-Filistin Neolitik ve Kalkolitik Dönemleri - - - - - - - -
PÖA5040 Sümer-Akkad Sanatı - - - - - - - -
PÖA5041 Troas Bölgesi Araştırmaları - - - - - - - -
PÖA5042 Urartu Arkeolojisi - - - - - - - -
PÖA5043 Uruk Dönemi Öncesi Mezopotamya Arkeolojisi - - - - - - - -
PÖA5044 Uruk Dönemi ve Sorunları 5 5 5 5 4 - - 5
PÖA5045 Yakındoğu’da Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem - - - - - - - -
PÖA5046 Yakındoğu’da Holosen Dönem: Üretime Geçiş ve Yerleşim Süreci - - - - - - - -
PÖA5047 Yakındoğu’da Kentleşme - - - - - - - -
PÖA5048 Yeni Assur Mimarlığı - - - - - - - -
PÖA5049 Yeni Assur Sanatı - - - - - - - -
PÖA5050 Yeni Assur Uygarlığı’nda Kentleşme ve Sanat - - - - - - - -
PÖA5900 Seminer - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Önasya Tarihöncesi Dönemi ve Protohistorik Dönemi Hakkında Detaylı Bilgi Sahibi Olmak 22,06
Önasya Uygarlıkları Arasında Kronolojik Bağlantıları Anlamlandırabilmek 20,59
Edindiği Teorik Bilgiyi Analitik Şekilde Yorumlayabilmek 14,71
Çalışmasını Bilimsel Bir Dil Kullanarak Sözlü Sunum ve Yazılı Makale Haline Getirebilmek 14,71
Bilimsel Etik Değerlere Sahip Olmak 13,24
Anadolu Demir Çağı Uygarlıkları Hakkında Bilgi Sahibi Olmak 0,00
Ege Dünyası Uygarlıkları Hakkında Bilgi Sahibi Olmak 0,00
Anadolu’nun Komşu Bölgelerle Tarihöncesi Çağlardaki İlişkileri Konusunda Bilgi Sahibi Olmak 14,71