EN
  • Anasayfa
  • PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2022 - 2023 YILI

Ders Adı
PÖA5000 Tez Çalışması
PÖA7000 Uzmanlık Alan
2022 - 2023 Yılı Seçmeli Dersler
LEE5998 Akademik Türkçe
LEE5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri
PÖA5001 Anadolu Kalkolitik Çağ Kültürleri
PÖA5002 Anadolu MÖ. 2. Binyıl Çanak Çömleği
PÖA5003 Anadolu’da MÖ. 2. Binyıl Ölü Gömme Gelenekleri
PÖA5004 Anadolu’da MÖ. 2. Binyıl Öncesi Ölü Gömme Gelenekleri
PÖA5005 Anadolu’da Taş Alet Teknolojisinin Gelişimi
PÖA5006 Assur Ticaret Kolonileri Çağı Arkeolojisi
PÖA5007 Babil-Assur Sanatı
PÖA5008 Batı Anadolu İlk Tunç Çağı Kronolojisi
PÖA5009 Batı ve Orta Anadolu İlk Tunç Çağı Çanak Çömleği
PÖA5010 Batı ve Orta Anadolu’da Çanak Çömlekli Neolitik Dönem
PÖA5011 Batı ve Orta Anadolu’da İlk Tunç Çağı III ve Sorunları
PÖA5012 Demir Çağı’nda Doğu-Batı İlişkileri
PÖA5013 Deneysel Arkeoloji’ye Giriş
PÖA5014 Doğu Anadolu Erken Transkafkasya (Karaz) Kültürü
PÖA5015 Doğu Anadolu İlk Tunç Çağı Çanak Çömleği
PÖA5016 Doğu Anadolu İlk Tunç Çağı Mimarlığı
PÖA5017 Ege İlk Tunç Çağı Arkeolojisi
PÖA5018 Ege İlk Tunç Çağı Mimarlığı
PÖA5019 Eski Anadolu Mimarlığı
PÖA5020 Frig Sanatı ve Kültürü
PÖA5021 Güneydoğu Anadolu’da Neolitik Dönem
PÖA5022 Hitit Çanak Çömleği
PÖA5023 Hitit Kabartma ve Heykeltraşlık Sanatı
PÖA5024 Hitit Mühürcülüğü
PÖA5025 Hitit Öncesi Anadolu Mühürcülüğü
PÖA5026 İran’ın Tarihöncesi Dönemleri
PÖA5027 Kuzeybatı Anadolu Tarihöncesi Dönemleri
PÖA5028 M.Ö. 1. Binyıl Anadolu Uygarlıkları
PÖA5029 M.Ö. 1. Binyılda Marmara ve Karadeniz’de Hellen Kolonizasyonu
PÖA5030 M.Ö. 3. Binyıl Anadolu-Mezopotamya İlişkileri
PÖA5031 Minos ve Miken Mimarlığı
PÖA5032 Minos ve Miken Resim Sanatı
PÖA5033 Neolitik Dönem’de Anadolu Güneydoğu Avrupa İlişkileri
PÖA5034 Orta Tunç Çağı Öncesi Anadolu Madencilik Sanatı
PÖA5035 Orta ve Batı Anadolu İlk Tunç Çağı Mimarlığı
PÖA5036 Orta ve Batı Anadolu’da Kalkolitik Dönem
PÖA5037 Phrygia Bölgesi’nin Tarihi Coğrafyası ve Phryg Uygarlığı
PÖA5038 Suriye-Filistin MÖ 3. Binyıl Arkeolojisi
PÖA5039 Suriye-Filistin Neolitik ve Kalkolitik Dönemleri
PÖA5040 Sümer-Akkad Sanatı
PÖA5041 Troas Bölgesi Araştırmaları
PÖA5042 Urartu Arkeolojisi
PÖA5043 Uruk Dönemi Öncesi Mezopotamya Arkeolojisi
PÖA5044 Uruk Dönemi ve Sorunları
PÖA5045 Yakındoğu’da Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem
PÖA5046 Yakındoğu’da Holosen Dönem: Üretime Geçiş ve Yerleşim Süreci
PÖA5047 Yakındoğu’da Kentleşme
PÖA5048 Yeni Assur Mimarlığı
PÖA5049 Yeni Assur Sanatı
PÖA5050 Yeni Assur Uygarlığı’nda Kentleşme ve Sanat
PÖA5900 Seminer
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde