EN
  • Anasayfa
  • PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı (2 Zorunlu Dersler,4 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat Kredi AKTS PDF
PÖA5000 Tez Çalışması Zorunlu Girmez 0 + 1 0,0 20,0
PÖA7000 Uzmanlık Alan Zorunlu Girmez 6 + 0 0,0 10,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam Kredi 0,0 30,0
2023-2024 Seçmeli Dersler
LEE5998 Akademik Türkçe (LEE Akademik Türkçe) Seçmeli Dersler Girmez 4 + 0 0,0 4,0
LEE5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri (Arkeoloji Bilim Etiği Zorunlu Seçmeli ) Seçmeli Dersler Girmez 2 + 0 0,0 5,0
PÖA5001 Anadolu Kalkolitik Çağ Kültürleri (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5002 Anadolu MÖ. 2. Binyıl Çanak Çömleği (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5003 Anadolu’da MÖ. 2. Binyıl Ölü Gömme Gelenekleri (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5004 Anadolu’da MÖ. 2. Binyıl Öncesi Ölü Gömme Gelenekleri (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5005 Anadolu’da Taş Alet Teknolojisinin Gelişimi (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5006 Assur Ticaret Kolonileri Çağı Arkeolojisi (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5007 Babil-Assur Sanatı (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5008 Batı Anadolu İlk Tunç Çağı Kronolojisi (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5009 Batı ve Orta Anadolu İlk Tunç Çağı Çanak Çömleği (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5010 Batı ve Orta Anadolu’da Çanak Çömlekli Neolitik Dönem (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5011 Batı ve Orta Anadolu’da İlk Tunç Çağı III ve Sorunları (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5012 Demir Çağı’nda Doğu-Batı İlişkileri (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5013 Deneysel Arkeoloji’ye Giriş (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5014 Doğu Anadolu Erken Transkafkasya (Karaz) Kültürü (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5015 Doğu Anadolu İlk Tunç Çağı Çanak Çömleği (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5016 Doğu Anadolu İlk Tunç Çağı Mimarlığı (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5017 Ege İlk Tunç Çağı Arkeolojisi (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5018 Ege İlk Tunç Çağı Mimarlığı (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5019 Eski Anadolu Mimarlığı (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5020 Frig Sanatı ve Kültürü (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5021 Güneydoğu Anadolu’da Neolitik Dönem (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5022 Hitit Çanak Çömleği (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5023 Hitit Kabartma ve Heykeltraşlık Sanatı (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5024 Hitit Mühürcülüğü (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5025 Hitit Öncesi Anadolu Mühürcülüğü (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5026 İran’ın Tarihöncesi Dönemleri (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5027 Kuzeybatı Anadolu Tarihöncesi Dönemleri (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5028 M.Ö. 1. Binyıl Anadolu Uygarlıkları (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5029 M.Ö. 1. Binyılda Marmara ve Karadeniz’de Hellen Kolonizasyonu (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5030 M.Ö. 3. Binyıl Anadolu-Mezopotamya İlişkileri (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5031 Minos ve Miken Mimarlığı (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5032 Minos ve Miken Resim Sanatı (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5033 Neolitik Dönem’de Anadolu Güneydoğu Avrupa İlişkileri (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5034 Orta Tunç Çağı Öncesi Anadolu Madencilik Sanatı (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5035 Orta ve Batı Anadolu İlk Tunç Çağı Mimarlığı (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5036 Orta ve Batı Anadolu’da Kalkolitik Dönem (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5037 Phrygia Bölgesi’nin Tarihi Coğrafyası ve Phryg Uygarlığı (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5038 Suriye-Filistin MÖ 3. Binyıl Arkeolojisi (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5039 Suriye-Filistin Neolitik ve Kalkolitik Dönemleri (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5040 Sümer-Akkad Sanatı (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5041 Troas Bölgesi Araştırmaları (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5042 Urartu Arkeolojisi (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5043 Uruk Dönemi Öncesi Mezopotamya Arkeolojisi (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5044 Uruk Dönemi ve Sorunları (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5045 Yakındoğu’da Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5046 Yakındoğu’da Holosen Dönem: Üretime Geçiş ve Yerleşim Süreci (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5047 Yakındoğu’da Kentleşme (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5048 Yeni Assur Mimarlığı (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5049 Yeni Assur Sanatı (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5050 Yeni Assur Uygarlığı’nda Kentleşme ve Sanat (Arkeoloji Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5900 Seminer (Arkeoloji Seminer Zorunlu) Seçmeli Dersler Girmez 3 + 0 0,0 7,5