• Anasayfa
  • PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ - YL

    ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )
  • EN
2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı
(2 Zorunlu Dersler,3 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat Kredi AKTS PDF
PÖA5000 Tez Çalışması Zorunlu Girmez 0 + 1 0,0 20,0
PÖA7000 Uzmanlık Alan Zorunlu Girmez 6 + 0 0,0 10,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam Kredi 0,0 30,0
2021 - 2022 Seçmeli Dersler
PÖA5001 Anadolu Kalkolitik Çağ Kültürleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5002 Anadolu MÖ. 2. Binyıl Çanak Çömleği Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5003 Anadolu’da MÖ. 2. Binyıl Ölü Gömme Gelenekleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5004 Anadolu’da MÖ. 2. Binyıl Öncesi Ölü Gömme Gelenekleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5005 Anadolu’da Taş Alet Teknolojisinin Gelişimi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5006 Assur Ticaret Kolonileri Çağı Arkeolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5007 Babil-Assur Sanatı Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5008 Batı Anadolu İlk Tunç Çağı Kronolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5009 Batı ve Orta Anadolu İlk Tunç Çağı Çanak Çömleği Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5010 Batı ve Orta Anadolu’da Çanak Çömlekli Neolitik Dönem Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5011 Batı ve Orta Anadolu’da İlk Tunç Çağı III ve Sorunları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5012 Demir Çağı’nda Doğu-Batı İlişkileri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5013 Deneysel Arkeoloji’ye Giriş Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5014 Doğu Anadolu Erken Transkafkasya (Karaz) Kültürü Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5015 Doğu Anadolu İlk Tunç Çağı Çanak Çömleği Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5016 Doğu Anadolu İlk Tunç Çağı Mimarlığı Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5017 Ege İlk Tunç Çağı Arkeolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5018 Ege İlk Tunç Çağı Mimarlığı Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5019 Eski Anadolu Mimarlığı Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5020 Frig Sanatı ve Kültürü Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5021 Güneydoğu Anadolu’da Neolitik Dönem Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5022 Hitit Çanak Çömleği Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5023 Hitit Kabartma ve Heykeltraşlık Sanatı Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5024 Hitit Mühürcülüğü Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5025 Hitit Öncesi Anadolu Mühürcülüğü Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5026 İran’ın Tarihöncesi Dönemleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5027 Kuzeybatı Anadolu Tarihöncesi Dönemleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5028 M.Ö. 1. Binyıl Anadolu Uygarlıkları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5029 M.Ö. 1. Binyılda Marmara ve Karadeniz’de Hellen Kolonizasyonu Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5030 M.Ö. 3. Binyıl Anadolu-Mezopotamya İlişkileri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5031 Minos ve Miken Mimarlığı Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5032 Minos ve Miken Resim Sanatı Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5033 Neolitik Dönem’de Anadolu Güneydoğu Avrupa İlişkileri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5034 Orta Tunç Çağı Öncesi Anadolu Madencilik Sanatı Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5035 Orta ve Batı Anadolu İlk Tunç Çağı Mimarlığı Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5036 Orta ve Batı Anadolu’da Kalkolitik Dönem Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5037 Phrygia Bölgesi’nin Tarihi Coğrafyası ve Phryg Uygarlığı Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5038 Suriye-Filistin MÖ 3. Binyıl Arkeolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5039 Suriye-Filistin Neolitik ve Kalkolitik Dönemleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5040 Sümer-Akkad Sanatı Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5041 Troas Bölgesi Araştırmaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5042 Urartu Arkeolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5043 Uruk Dönemi Öncesi Mezopotamya Arkeolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5044 Uruk Dönemi ve Sorunları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5045 Yakındoğu’da Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5046 Yakındoğu’da Holosen Dönem: Üretime Geçiş ve Yerleşim Süreci Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5047 Yakındoğu’da Kentleşme Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5048 Yeni Assur Mimarlığı Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5049 Yeni Assur Sanatı Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5050 Yeni Assur Uygarlığı’nda Kentleşme ve Sanat Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
PÖA5900 Seminer Seçmeli Dersler Girmez 3 + 0 0,0 7,5
PÖA5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri Seçmeli Dersler Girmez 2 + 0 0,0 5,0