EN
  • Anasayfa
  • KİMYA MÜHENDİSLİĞİ - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN
2022 - 2023 Eğitim Öğretim Yılı (4 Zorunlu Dersler,4 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat Kredi AKTS PDF
KMH5000 Tez Çalışması Zorunlu Girmez 0 + 1 0,0 20,0
KMH5016 İleri Isı Aktarımı Zorunlu Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5024 İleri Taşınım Olayları Zorunlu Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH7000 Uzmanlık Alan Zorunlu Girmez 6 + 0 0,0 10,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam Kredi 6,0 45,0
2022 - 2023 Seçmeli Dersler
KMH5001 Bilgisayar Destekli Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği (FBE Kimya Mühendisliği YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5002 Biyokimyasal Prosesler (FBE Kimya Mühendisliği YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5003 Biyo-MEMS (FBE Kimya Mühendisliği YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5004 Biyomimetikler (FBE Kimya Mühendisliği YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5005 Biyopolimerler (FBE Kimya Mühendisliği YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5006 Doğrusal Optimizasyon (FBE Kimya Mühendisliği YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5007 Elektrokimya Mühendisliği (FBE Kimya Mühendisliği YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5008 Entegre Ürün ve Süreç Tasarımı (FBE Kimya Mühendisliği YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5009 Gıda Analiz Yöntemleri (FBE Kimya Mühendisliği YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5010 Gıda Sanayinde Özel Uygulama Alanları (FBE Kimya Mühendisliği YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5011 Gıda Teknolojisinde Kimya Mühendisliği Uygulamaları (FBE Kimya Mühendisliği YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5012 İleri Akışkanlar Mekaniği (FBE Kimya Mühendisliği YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5013 İleri Aletli Analiz (FBE Kimya Mühendisliği YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5014 İleri Ayırma Prosesleri (FBE Kimya Mühendisliği YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5015 İleri Biyoteknoloji (FBE Kimya Mühendisliği YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5017 İleri Kimya Mühendisliği Termodinamiği (FBE Kimya Mühendisliği YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5018 İleri Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği (FBE Kimya Mühendisliği YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5019 İleri Kütle Aktarımı (FBE Kimya Mühendisliği YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5020 İleri Malzeme Termodinamiği (FBE Kimya Mühendisliği YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5021 İleri Proses Kontrol (FBE Kimya Mühendisliği YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5022 İleri Reaktör Tasarımı (FBE Kimya Mühendisliği YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5023 İleri Stokiyometri (FBE Kimya Mühendisliği YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5025 Karbon ve Karbonlu Malzemeler (FBE Kimya Mühendisliği YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5026 Katalizör Sentezi ve Reaksiyonları (FBE Kimya Mühendisliği YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5027 Katı Yakıt Dönüşüm Teknolojileri (FBE Kimya Mühendisliği YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5028 Kauçuk, Elastomer ve Uygulamaları (FBE Kimya Mühendisliği YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5029 Kimya Mühendisliğinde Membran Prosesler (FBE Kimya Mühendisliği YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5030 Kimya Mühendisliğinde Deneysel Yöntemler ve Enstrümantasyon (FBE Kimya Mühendisliği YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5031 Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Yöntemler (FBE Kimya Mühendisliği YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5032 Kimya Mühendisliğinde Vektör ve Tensör Uygulamaları (FBE Kimya Mühendisliği YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5033 Kromatografik Ayırım Prosesleri (FBE Kimya Mühendisliği YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5034 Malzeme Sentezi, Karakterizasyonu ve Uygulamaları (FBE Kimya Mühendisliği YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5035 Membran Ayırım Prosesleri (FBE Kimya Mühendisliği YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5036 Mikro ve Nano Proses Mühendisliği (FBE Kimya Mühendisliği YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5037 Petrol Arıtma ve Petrokimya Teknolojisi (FBE Kimya Mühendisliği YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5038 Petrol Rafineri Mühendisliği (FBE Kimya Mühendisliği YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5039 Polimer Teknolojisi (FBE Kimya Mühendisliği YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5040 Polimerlerin Mekanik Özellikleri (FBE Kimya Mühendisliği YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5041 Su ve Atıksu Teknolojisi (FBE Kimya Mühendisliği YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5042 Süper Kritik Akışkan Ekstraksiyonu (FBE Kimya Mühendisliği YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5043 Sürdürülebilir Kalkınma ve Endüstri (FBE Kimya Mühendisliği YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5044 X-Işınları Kırınımı (FBE Kimya Mühendisliği YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5045 Yakıt Hücreleri (FBE Kimya Mühendisliği YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5046 Yakıt ve Enerji (FBE Kimya Mühendisliği YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5047 Yanma (FBE Kimya Mühendisliği YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5048 Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları (FBE Kimya Mühendisliği YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5049 Yüksek Sıcaklık Malzemeleri (FBE Kimya Mühendisliği YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5050 Yüzey Kimyası (FBE Kimya Mühendisliği YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH5900 Seminer (FBE Kimya Mühendisliği YL Seminer Seçmeli) Seçmeli Dersler Girmez 3 + 0 0,0 7,5
LEE5998 Akademik Türkçe (LEE Akademik Türkçe) Seçmeli Dersler Girmez 4 + 0 0,0 4,0
LEE5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri (FBE Kimya Mühendisliği YL Bilim Etiği Seçmeli) Seçmeli Dersler Girmez 2 + 0 0,0 5,0