EN
  • Anasayfa
  • KİMYA MÜHENDİSLİĞİ - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2022 - 2023 YILI

Ders Adı
KMH5000 Tez Çalışması - - - - - - - - - -
KMH5016 İleri Isı Aktarımı - - - - - - - - - -
KMH5024 İleri Taşınım Olayları - - - - - - - - - -
KMH7000 Uzmanlık Alan - - - - - - - - - -
2022 - 2023 Yılı Seçmeli Dersler
KMH5001 Bilgisayar Destekli Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği - - - - - - - - - -
KMH5002 Biyokimyasal Prosesler - - - - - - - - - -
KMH5003 Biyo-MEMS - - - - - - - - - -
KMH5004 Biyomimetikler - - - - - - - - - -
KMH5005 Biyopolimerler - - - - - - - - - -
KMH5006 Doğrusal Optimizasyon - - - - - - - - - -
KMH5007 Elektrokimya Mühendisliği - - - - - - - - - -
KMH5008 Entegre Ürün ve Süreç Tasarımı - - - - - - - - - -
KMH5009 Gıda Analiz Yöntemleri - - - - - - - - - -
KMH5010 Gıda Sanayinde Özel Uygulama Alanları - - - - - - - - - -
KMH5011 Gıda Teknolojisinde Kimya Mühendisliği Uygulamaları - - - - - - - - - -
KMH5012 İleri Akışkanlar Mekaniği - - - - - - - - - -
KMH5013 İleri Aletli Analiz 3,3 2,7 3,7 3 3 3,3 4 3,7 3,7 3,3
KMH5014 İleri Ayırma Prosesleri - - - - - - - - - -
KMH5015 İleri Biyoteknoloji - - - - - - - - - -
KMH5017 İleri Kimya Mühendisliği Termodinamiği - - - - - - - - - -
KMH5018 İleri Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği - - - - - - - - - -
KMH5019 İleri Kütle Aktarımı 5 2,8 2 5 4 5 1 1 4 3
KMH5020 İleri Malzeme Termodinamiği - - - - - - - - - -
KMH5021 İleri Proses Kontrol - - - - - - - - - -
KMH5022 İleri Reaktör Tasarımı - - - - - - - - - -
KMH5023 İleri Stokiyometri - - - - - - - - - -
KMH5025 Karbon ve Karbonlu Malzemeler - - - - - - - - - -
KMH5026 Katalizör Sentezi ve Reaksiyonları - - - - - - - - - -
KMH5027 Katı Yakıt Dönüşüm Teknolojileri - - - - - - - - - -
KMH5028 Kauçuk, Elastomer ve Uygulamaları - - - - - - - - - -
KMH5029 Kimya Mühendisliğinde Membran Prosesler - - - - - - - - - -
KMH5030 Kimya Mühendisliğinde Deneysel Yöntemler ve Enstrümantasyon - - - - - - - - - -
KMH5031 Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Yöntemler - - - - - - - - - -
KMH5032 Kimya Mühendisliğinde Vektör ve Tensör Uygulamaları - - - - - - - - - -
KMH5033 Kromatografik Ayırım Prosesleri - - - - - - - - - -
KMH5034 Malzeme Sentezi, Karakterizasyonu ve Uygulamaları - - - - - - - - - -
KMH5035 Membran Ayırım Prosesleri - - - - - - - - - -
KMH5036 Mikro ve Nano Proses Mühendisliği - - - - - - - - - -
KMH5037 Petrol Arıtma ve Petrokimya Teknolojisi - - - - - - - - - -
KMH5038 Petrol Rafineri Mühendisliği - - - - - - - - - -
KMH5039 Polimer Teknolojisi - - - - - - - - - -
KMH5040 Polimerlerin Mekanik Özellikleri - - - - - - - - - -
KMH5041 Su ve Atıksu Teknolojisi - - - - - - - - - -
KMH5042 Süper Kritik Akışkan Ekstraksiyonu - - - - - - - - - -
KMH5043 Sürdürülebilir Kalkınma ve Endüstri - - - - - - - - - -
KMH5044 X-Işınları Kırınımı - - - - - - - - - -
KMH5045 Yakıt Hücreleri - - - - - - - - - -
KMH5046 Yakıt ve Enerji - - - - - - - - - -
KMH5047 Yanma 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
KMH5048 Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları - - - - - - - - - -
KMH5049 Yüksek Sıcaklık Malzemeleri - - - - - - - - - -
KMH5050 Yüzey Kimyası 3,6 3 2,8 3 3 2,8 3,2 3 3,2 3
KMH5900 Seminer - - - - - - - - - -
LEE5998 Akademik Türkçe - - - - - - - - - -
LEE5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bilgiyi değerlendirir, yorumlar. 11,52
Yeni ve gelişmekte olan teknolojik uygulamaları takip eder, inceler ve öğrenir. 9,13
Farklı disiplinlerden edindiği bilgileri bütünleştirerek sınırlı ya da eksik olan bilgiyi tamamlama becerisine ve yetkinliğine sahiptir. 9,16
Mühendislik problemlerini kurgulama ve çözmek için yeni ve özgün fikirler/yöntemler ile strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme becerisine ve yetkinliğine sahiptir. 10,88
Karmaşık durumlar karşısında sorumluluk alarak, problemi çözmek ve yorumlamak için disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapma yetkinliğine sahiptir. 10,20
Kimya Mühendisliği alanı ile ilgili problemler hakkında analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları bağımsız olarak gerçekleştirme yetkinliğine sahiptir. 10,97
Bilimsel araştırmalarının süreç ve sonuçlarını, alanı veya alanı dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda bir yabancı dili kullanarak sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarma yetkinliğine sahiptir. 8,98
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel, çevresel, sosyal, ekonomik ve etik sorumluluk gözetme yetkinliğine sahiptir. 8,62
Karmaşık bir problemin çözümü için, Kimya Mühendisliği alanında özümsemiş olduğu bilgiyi farklı disiplinlerle yürütülebilecek projelerde kullanma yetkinliğine sahiptir. 10,79
Mesleğinin güncel uygulamalarının farkında olup, deney tasarımı yapma ve deney sonuçlarını istatistiksel yöntemler kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine ve yetkinliğine sahiptir. 9,75