• Anasayfa
  • KONTROL VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ ( MESLEK YÜKSEKOKULU )

  • EN

1. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ELE105 Doğru Akım Devre Analizi - - - - - - - - - - - - - - -
ELO103 Sayısal Elektronik - - - - - - - - - - - - - - -
ENF101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı - - - - - - - - - - - - - - -
ENO101 Elektrik Makineleri ve Kumanda - - - - - - - - - - - - - - -
MAT121 Matematik I - - - - - - - - - - - - - - -
TEK107 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri - - - - - - - - - - - - - - -
1. Yarıyıl Seçmeli Dersler
BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik - - - - - - - - - - - - - - -
ELE103 Elektrik ve Elektronik Ölçmeleri - - - - - - - - - - - - - - -
ELE220 İş Sağlığı ve Güvenliği - - - - - - - - - - - - - - -
ELO104 Analog Elektronik - - - - - - - - - - - - - - -
ELO106 Sayısal Tasarım - - - - - - - - - - - - - - -
ENE108 Yenilenebilir Enerji Kaynakları - - - - - - - - - - - - - - -
ENE201 Enerji ve Çevre Koruma - - - - - - - - - - - - - - -
ENO221 Süreç Ölçümleri I - - - - - - - - - - - - - - -
MOS101 Genel ve Teknik İletişim - - - - - - - - - - - - - - -
MOS102 Girişimcilik - - - - - - - - - - - - - - -
MOS103 Ekip Liderliği - - - - - - - - - - - - - - -
MOS105 Kalite Güvence ve Standartlar - - - - - - - - - - - - - - -
MOS106 Araştırma Teknikleri ve Seminer - - - - - - - - - - - - - - -
MOS108 Bilişim Hukuku - - - - - - - - - - - - - - -
MOS110 Beden Eğitimi ve Spor - - - - - - - - - - - - - - -
MOS111 Türk Müziği - - - - - - - - - - - - - - -
MOS112 Güzel Sanatlar - - - - - - - - - - - - - - -
MOS113 Herkes İçin Spor - - - - - - - - - - - - - - -
MOS115 Hibe Projeleri Hazırlama Teknikleri - - - - - - - - - - - - - - -
MOS120 İşaret Dili - - - - - - - - - - - - - - -
MOS190 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - - - - - -
MOS202 İş Hukuku - - - - - - - - - - - - - - -
MOS203 Pazarlama - - - - - - - - - - - - - - -
MOS204 Halkla İlişkiler - - - - - - - - - - - - - - -
MOS205 Bilimsel ve Mesleki Etik - - - - - - - - - - - - - - -
MOS206 Ofis Yazılımları - - - - - - - - - - - - - - -
MOS207 İlk Yardım - - - - - - - - - - - - - - -
MOS209 İşletme Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
MOS210 Gönüllülük Çalışmaları - - - - - - - - - - - - - - -
MOS212 Trafik Güvenliği - - - - - - - - - - - - - - -
MOS215 Kariyer Planlama ve Geliştirme - - - - - - - - - - - - - - -
MOS216 Performans Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
MOS217 Davranış Bilimleri - - - - - - - - - - - - - - -
MOS218 Stres Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
MOS219 İnovasyon - - - - - - - - - - - - - - -
MOS220 E-Ticaret - - - - - - - - - - - - - - -
MOS221 Bakım Onarım - - - - - - - - - - - - - - -
MOS224 Bilim ve Yaşam - - - - - - - - - - - - - - -

2. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ELE104 Alternatif Akım Devre Analizi - - - - - - - - - - - - - - -
ELO206 Programlanabilir Denetleyiciler - - - - - - - - - - - - - - -
ELO224 Scada Sistemleri - - - - - - - - - - - - - - -
ENO205 Süreç Kontrol - - - - - - - - - - - - - - -
MAK240 Hidrolik ve Pnömatik Sistemler - - - - - - - - - - - - - - -
2. Yarıyıl Seçmeli Dersler
BDT101 Bilgisayar Destekli Tasarım - - - - - - - - - - - - - - -
ELE124 Meslek Matematiği - - - - - - - - - - - - - - -
ELE220 İş Sağlığı ve Güvenliği - - - - - - - - - - - - - - -
ELO215 Mikroişlemciler/Mikrodenetleyiciler I - - - - - - - - - - - - - - -
ELO225 İşlemsel Yükselteçler - - - - - - - - - - - - - - -
ELO226 Gelişen Teknoloji - - - - - - - - - - - - - - -
ENE206 Temel Elektrik Malzemeleri - - - - - - - - - - - - - - -
MOS190 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - - - - - -

3. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - - - - - - - - - - - - - - -
ENG101 İngilizce I - - - - - - - - - - - - - - -
TRK101 Türk Dili I - - - - - - - - - - - - - - -
3. Yarıyıl Seçmeli Dersler
ELE216 Endüstriyel Kontrol ve Elemanları - - - - - - - - - - - - - - -
ELE220 İş Sağlığı ve Güvenliği - - - - - - - - - - - - - - -
ELO205 Güç Elektroniği - - - - - - - - - - - - - - -
ELO213 Enstrümantasyon - - - - - - - - - - - - - - -
ELO218 Hata/Arıza Arama - - - - - - - - - - - - - - -
ELO219 Amplifikatörler ve Osilatörler - - - - - - - - - - - - - - -
ELO227 İleri Programlanabilir Denetleyiciler - - - - - - - - - - - - - - -
ELO228 Mikroişlemciler/Mikrodenetleyiciler II - - - - - - - - - - - - - - -
ENE151 Enerji Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
ENE229 Enerji Dağıtımı I - - - - - - - - - - - - - - -
ENO212 İleri Sayısal Uygulamaları - - - - - - - - - - - - - - -
ENO222 Süreç Ölçümleri II - - - - - - - - - - - - - - -
ENO230 Algılayıcılar ve Dönüştürücüler - - - - - - - - - - - - - - -

4. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II - - - - - - - - - - - - - - -
BŞÜ202 İş Yeri Uygulaması - - - - - - - - - - - - - - -
BŞÜ204 İş Yeri Eğitimi - - - - - - - - - - - - - - -
ELE200 Staj - - - - - - - - - - - - - - -
ENG102 İngilizce II - - - - - - - - - - - - - - -
TRK102 Türk Dili II - - - - - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Elektronik devre sistemlerini tasarlar ve gerçekler. 0
Otomasyon sistemleri için Programlanabilir Lojik Kontrolör programı yazabilir. 0
Analitik düşünebilme yetisi ile mühendislik problemlerini belirler, deneysel düzenekler kurar, veri toplar, formüle eder ve çözer. 0
Uygulamada kullanılabilecek modern ve teknolojik araç, gereç ve imkânları etkin bir şekilde kullanır, kolayca adapte olur. 0
Endüstriyel robotların temel çalışma mantığını bilir. 0
Bir programlama dilini kullanarak gereksinimleri karşılayan program yazabilir. 0
Bulunduğu ortamda gereksinim duyulan teknolojik araç-gereçleri belirleyebilir. 0
Problem çözme becerisine sahiptir. 0
Farklı alandan meslektaşları ile uyumlu çalışma becerisine sahiptir. 0
Sahip olduğu teknoloji bilgisini toplum yararına kullanır. 0
Süreç kontrol ve uygulamalarını hem teorik hem de deneysel olarak gerçekleştirebilir. 0
Bir kontrol sistemi ya da süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda çözümleyebilme ve mikroişlemci tabanlı kontrol aygıtları ve yazılımları ile programlayarak kontrol edebilir 0
SCADA sistemlerini ve yazılımlarını tanıyarak, temel düzeyde bir SCADA sistemini kullanabilir. 0
Süreç kontrol sistemini analitik, modele dayalı ve deneysel olarak tasarlama ve uygulama becerisini kazanma; bu süreçte karşılaşılabilecek karmaşık durumları analiz edebillir ve yorumlayabilir. 0
Otomatik kontrol sistemlerini analiz, tasarım, uygulama, doğrulama ve bakım süreçlerini uygulayarak geliştirilmesinde temel düzeyde mühendislik yaklaşımlarını uygulama becerisine sahip olabilir. 0