• Anasayfa
  • Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi ( Meslek Yüksekokulu )

  • EN

PROGRAM ÇIKTILARI

No Program Çıktıları
1 Elektronik devre sistemlerini tasarlar ve gerçekler.
2 Otomasyon sistemleri için Programlanabilir Lojik Kontrolör programı yazabilir.
3 Analitik düşünebilme yetisi ile mühendislik problemlerini belirler, deneysel düzenekler kurar, veri toplar, formüle eder ve çözer.
4 Uygulamada kullanılabilecek modern ve teknolojik araç, gereç ve imkânları etkin bir şekilde kullanır, kolayca adapte olur.
5 Endüstriyel robotların temel çalışma mantığını bilir.
6 Bir programlama dilini kullanarak gereksinimleri karşılayan program yazabilir.
7 Bulunduğu ortamda gereksinim duyulan teknolojik araç-gereçleri belirleyebilir.
8 Problem çözme becerisine sahiptir.
9 Farklı alandan meslektaşları ile uyumlu çalışma becerisine sahiptir.
10 Sahip olduğu teknoloji bilgisini toplum yararına kullanır.
11 Süreç kontrol ve uygulamalarını hem teorik hem de deneysel olarak gerçekleştirebilir.
12 Bir kontrol sistemi ya da süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda çözümleyebilme ve mikroişlemci tabanlı kontrol aygıtları ve yazılımları ile programlayarak kontrol edebilir
13 SCADA sistemlerini ve yazılımlarını tanıyarak, temel düzeyde bir SCADA sistemini kullanabilir.
14 Süreç kontrol sistemini analitik, modele dayalı ve deneysel olarak tasarlama ve uygulama becerisini kazanma; bu süreçte karşılaşılabilecek karmaşık durumları analiz edebillir ve yorumlayabilir.
15 Otomatik kontrol sistemlerini analiz, tasarım, uygulama, doğrulama ve bakım süreçlerini uygulayarak geliştirilmesinde temel düzeyde mühendislik yaklaşımlarını uygulama becerisine sahip olabilir.