• Anasayfa
  • MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ORTAK - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2021 - 2022 YILI

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
MBG5000 Tez Çalışması - - - - - - - - - - - - - -
MBG7000 Uzmanlık Alan - - - - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Uzmanlık Alanı ölçeğinde metot geliştirme yöntemlerini ve bilgi elde etme yöntemlerini sağlar. 0
Konu üzerine uygulama yapar. 0
Alanıyla ilgili literatür düzeyinde temel bilgiye sahip olur. 0
Sonuçlarını anlatabilir ve tartışabilir. 0
Özgün konular belirleyebilir. 0
Öğrenciler moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknoloji ve ilgili alanlarda özgün teknik becerileri geliştirir ve laboratuarda bağımsız olarak çalışabilme yeteneği kazanır. 0
Öğrenciler –omik ve rekombinant DNA teknolojilerinin avantajlarını, sınırlarını ve bunların problem çözümlemede nasıl kullanılacağını anlar. 0
Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki kazanımlarını disiplinler arası çalışmalarda kullanma yetkinliğine sahiptir. 0
Proje tabanlı çalışma yönünde tutum geliştirir. 0
Akademik ve kültürel birikimi ile bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur. 0
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerini alan amaçları doğrultusunda ileri düzeyde kullanabilir. 0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. 0
Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bilgilerini ilgili bilim dallarında uzmanlık düzeyinde geliştirir. 0
Çalışma alanındaki konularda/uygulamalarda, evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik değerlere sahip bir bireydir. 0