• Anasayfa
  • Moleküler Biyoloji ve Genetik Ortak - YL ( Lisansüstü Eğitim Enstitüsü )

  • EN

PROGRAM ÇIKTILARI

No Program Çıktıları
1 Uzmanlık Alanı ölçeğinde metot geliştirme yöntemlerini ve bilgi elde etme yöntemlerini sağlar.
2 Konu üzerine uygulama yapar.
3 Alanıyla ilgili literatür düzeyinde temel bilgiye sahip olur.
4 Sonuçlarını anlatabilir ve tartışabilir.
5 Özgün konular belirleyebilir.
6 Öğrenciler moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknoloji ve ilgili alanlarda özgün teknik becerileri geliştirir ve laboratuarda bağımsız olarak çalışabilme yeteneği kazanır.
7 Öğrenciler –omik ve rekombinant DNA teknolojilerinin avantajlarını, sınırlarını ve bunların problem çözümlemede nasıl kullanılacağını anlar.
8 Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki kazanımlarını disiplinler arası çalışmalarda kullanma yetkinliğine sahiptir.
9 Proje tabanlı çalışma yönünde tutum geliştirir.
10 Akademik ve kültürel birikimi ile bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
11 Bilgisayar ve bilişim teknolojilerini alan amaçları doğrultusunda ileri düzeyde kullanabilir.
12 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
13 Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bilgilerini ilgili bilim dallarında uzmanlık düzeyinde geliştirir.
14 Çalışma alanındaki konularda/uygulamalarda, evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik değerlere sahip bir bireydir.