• Anasayfa
  • İLK VE ACİL YARDIM ( SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU )

  • EN

1. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - - - - - - - - - - - - -
ENG101 İngilizce I - - - - - - - - - - - - -
İAY101 Anatomi - - - - - - - - - - - - -
İAY103 Fizyoloji - - - - - - - - - - - - -
İAY105 Acil Sağlık Hizmetleri I - - - - - - - - - - - - -
İAY107 İlaç Uygulama Yöntemleri - - - - - - - - - - - - -
TRK101 Türk Dili I - - - - - - - - - - - - -
1. Yarıyıl Seçmeli Dersler
BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik - - - - - - - - - - - - -
ENF101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı - - - - - - - - - - - - -
MOS190 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - - - -
SHM101 Tıbbi Terminoloji - - - - - - - - - - - - -
SHM103 İş Sağlığı ve Güvenliği - - - - - - - - - - - - -

2. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II - - - - - - - - - - - - -
ENG102 İngilizce II - - - - - - - - - - - - -
İAY102 Acil Hasta Bakımı I - - - - - - - - - - - - -
İAY104 Resüstasyon - - - - - - - - - - - - -
İAY106 Acil Sağlık Hizmetleri II - - - - - - - - - - - - -
İAY110 EKG I - - - - - - - - - - - - -
TRK102 Türk Dili II - - - - - - - - - - - - -
2. Yarıyıl Seçmeli Dersler
MOS190 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - - - -
MOS204 Halkla İlişkiler - - - - - - - - - - - - -
MOS210 Gönüllülük Çalışmaları - - - - - - - - - - - - -
SHM102 Meslek Etiği - - - - - - - - - - - - -
SHM104 Halk Sağlığı - - - - - - - - - - - - -

3. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
İAY201 Mesleki Uygulama I - - - - - - - - - - - - -
İAY203 Acil Hasta Bakımı II - - - - - - - - - - - - -
İAY205 EKG II - - - - - - - - - - - - -
İAY207 Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları I - - - - - - - - - - - - -
İAY209 Yaz Stajı - - - - - - - - - - - - -
3. Yarıyıl Seçmeli Dersler
BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik - - - - - - - - - - - - -
MOS106 Araştırma Teknikleri ve Seminer - - - - - - - - - - - - -
MOS111 Türk Müziği - - - - - - - - - - - - -
MOS211 Yara İyileşmesi - - - - - - - - - - - - -
MOS251 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme I - - - - - - - - - - - - -
SHM201 Acil Serviste ve Ambulansta Miyokard İnfarktüsüne Yaklaşım - - - - - - - - - - - - -
SHM203 Hastalıklar Bilgisi - - - - - - - - - - - - -

4. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
İAY202 Mesleki Uygulama II - - - - - - - - - - - - -
İAY204 Travma - - - - - - - - - - - - -
İAY206 Acil Hasta Bakımı III - - - - - - - - - - - - -
İAY208 Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları II - - - - - - - - - - - - -
4. Yarıyıl Seçmeli Dersler
BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik - - - - - - - - - - - - -
MOS117 Resim - - - - - - - - - - - - -
MOS252 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme II - - - - - - - - - - - - -
MOS254 İletişim - - - - - - - - - - - - -
MOS256 Satranç - - - - - - - - - - - - -
MOS258 Radyasyon Güvenliği ve Acil Radyolojik Tetkikleri Değerlendirme - - - - - - - - - - - - -
SHM204 Farmakoloji - - - - - - - - - - - - -
SHM206 İleri Yaşam Desteği ve Uygulamaları - - - - - - - - - - - - -
SHM208 Kalite Güvencesi ve Standartları - - - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 0
İlk ve Acil Yardım alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 0
Mesleki etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar. 0
İlk ve Acil Yardım alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. 0
İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır. 0
İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 0
İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır. 0
Hasta haklarının evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 0
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir. 0
İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 0
Bir yabancı dili yeterli düzeyde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 0
İlk ve Acil Yardım alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır. 0
İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 0