EN
  • Anasayfa
  • SAĞLIK YÖNETİMİ - YL İÖ ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2022 - 2023 YILI

Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Sağlık politikaları konusunda bilgili, sağlık sektörünü çok iyi tanıyan, toplumun gereksinimlerini iyi analiz eden, profesyonel sağlık yöneticisi olabilir 0
Sağlık kurumları yönetimi ve organizasyonu, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi, sağlık hizmetlerinin pazarlaması, ve sağlık mevzuatı konularında bilgi ve beceriye sahip olabilir 0
Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip etme, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilir ve mesleğine uygun bir şekilde uygulayabilir 0
Uzmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilir ve deneysel çalışabilir, elde ettiği verileri istatistiksel olarak değerlendirebilir ve yorumlayabilir 0
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir 0
Alanı ile ilgili her türlü veriyi derleme ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlayabilir 0
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir 0
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir 0
Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşabilir ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüm yapabilir 0
Alanına ilgili bilinen/yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak ekip oluşturabilir, ekip bilinci içerisinde proje yürütebilir ve sonuçlandırabilir 0
Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuata hakim olabilir 0