EN
  • Anasayfa
  • SAĞLIK YÖNETİMİ - YL İÖ ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

PROGRAM ÇIKTILARI

No Program Çıktıları
1 Sağlık politikaları konusunda bilgili, sağlık sektörünü çok iyi tanıyan, toplumun gereksinimlerini iyi analiz eden, profesyonel sağlık yöneticisi olabilir
2 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip etme, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilir ve mesleğine uygun bir şekilde uygulayabilir
3 Uzmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilir ve deneysel çalışabilir, elde ettiği verileri istatistiksel olarak değerlendirebilir ve yorumlayabilir
4 Sağlık kurumları yönetimi ve organizasyonu, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi, sağlık hizmetlerinin pazarlaması, ve sağlık mevzuatı konularında bilgi ve beceriye sahip olabilir
5 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir
6 Alanı ile ilgili her türlü veriyi derleme ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlayabilir
7 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir
8 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir
9 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşabilir ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüm yapabilir
10 Alanına ilgili bilinen/yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak ekip oluşturabilir, ekip bilinci içerisinde proje yürütebilir ve sonuçlandırabilir
11 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuata hakim olabilir