• Anasayfa
  • İŞLETME - YL TEZSİZ ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2021 - 2022 YILI

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
İŞL6000 Dönem Projesi - - - - - - - - - - - -
2021 - 2022 Yılı Seçmeli Dersler
İŞL5001 Çok Kriterli Karar Verme - - - - - - - - - - - -
İŞL5003 Endüstri 4.0 ve Akıllı İşletme - - - - - - - - - - - -
İŞL5004 E-Ticaret - - - - - - - - - - - -
İŞL5005 Finansal Muhasebe ve Mali Analiz - - - - - - - - - - - -
İŞL5006 Finansal Yönetim - - - - - - - - - - - -
İŞL5007 Girişimcilik ve Kurumsal Yönetim - - - - - - - - - - - -
İŞL5008 Güncel Finansal Konular - - - - - - - - - - - -
İŞL5009 Güncel Pazarlama Konuları - - - - - - - - - - - -
İŞL5010 Güncel Yönetim Konuları - - - - - - - - - - - -
İŞL5011 Hizmet Pazarlaması - - - - - - - - - - - -
İŞL5013 İşletmecilik ve Etik - - - - - - - - - - - -
İŞL5014 İşletmeler İçin Çevre Yönetimi - - - - - - - - - - - -
İŞL5015 İşletmeler İçin Çevre Yönetimi ve Muhasebe İşlemleri - - - - - - - - - - - -
İŞL5016 İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi - - - - - - - - - - - -
İŞL5017 Kurumsal İtibar ve Yönetim - - - - - - - - - - - -
İŞL5018 Kurumsal Mali Yönetim ve Denetim - - - - - - - - - - - -
İŞL5021 Muhasebe Standartları - - - - - - - - - - - -
İŞL5023 Muhasebede Güncel Konular - - - - - - - - - - - -
İŞL5024 Örgütsel Davranış - - - - - - - - - - - -
İŞL5025 Pazarlama Yönetimi - - - - - - - - - - - -
İŞL5026 Performans Yönetimi - - - - - - - - - - - -
İŞL5031 Sosyal Muhasebe Uygulamaları - - - - - - - - - - - -
İŞL5032 Stratejik Maliyet Yönetimi - - - - - - - - - - - -
İŞL5033 Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası - - - - - - - - - - - -
İŞL5034 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi - - - - - - - - - - - -
İŞL5036 Üretim Planlaması ve Kontrol - - - - - - - - - - - -
İŞL5037 Üretim Yönetimi - - - - - - - - - - - -
İŞL5038 Veri Madenciliği ve Uygulamaları - - - - - - - - - - - -
İŞL5039 Yönetim Bilgi Sistemi - - - - - - - - - - - -
İŞL5040 Yönetim Bilişim Sistemleri - - - - - - - - - - - -
İŞL5041 Yönetim-Organizasyon - - - - - - - - - - - -
İŞL5042 Yönetsel Karar Verme - - - - - - - - - - - -
İŞL5043 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği - - - - - - - - - - - -
İŞL5044 Bilimsel Araştırma Yöntemleri - - - - - - - - - - - -
İŞL5045 Uluslararası ve Ulusal Muhasebe Standartları - - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
İşletmenin ilişkili olduğu fonksiyonlarını açıklayabilme ve çalışacakları alanda uygulayabilme. 0
İşletmecilik alanı ile ilgili fikir ve önerilerini bilimsel ortamlarda yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 0
Sosyal bilimler ve işletme alanında temel kavramsal bilgilere, teori ve uygulama ilişkisini kavrayabilme. 0
Alanla ilgili bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 0
Gelişim ve değişim sürecine açık olma. 0
Sosyal bilimlerde bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama. 0
Alanda edinilen uzmanlık düzeyindeki bilgiyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek, yaşam boyu öğrenme ve sorgulama. 0
İşletme yönetimi alanıyla ilgili çalışmaları sözlü veya yazılı olarak topluluk önünde sunabilme 0
Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etme. 0
Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle destekleyerek yetkin olanlarla paylaşabilme. 0
Alan ile ilgili çalışmalarda ortaya çıkan problemlerin çözüm aşamasında hem bireysel hem de grup içerisinde üzerine düşen sorumluluğu alabilme ve liderlik yapabilme. 0
Alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde ve alandaki meslektaşlar ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilme. 0