• Anasayfa
  • İşletme - YL Tezsiz ( Lisansüstü Eğitim Enstitüsü )

  • EN

PROGRAM ÇIKTILARI

No Program Çıktıları
1 İşletmenin ilişkili olduğu fonksiyonlarını açıklayabilme ve çalışacakları alanda uygulayabilme.
2 İşletmecilik alanı ile ilgili fikir ve önerilerini bilimsel ortamlarda yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
3 Sosyal bilimler ve işletme alanında temel kavramsal bilgilere, teori ve uygulama ilişkisini kavrayabilme.
4 Alanla ilgili bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
5 Gelişim ve değişim sürecine açık olma.
6 Sosyal bilimlerde bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama.
7 Alanda edinilen uzmanlık düzeyindeki bilgiyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek, yaşam boyu öğrenme ve sorgulama.
8 İşletme yönetimi alanıyla ilgili çalışmaları sözlü veya yazılı olarak topluluk önünde sunabilme
9 Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etme.
10 Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle destekleyerek yetkin olanlarla paylaşabilme.
11 Alan ile ilgili çalışmalarda ortaya çıkan problemlerin çözüm aşamasında hem bireysel hem de grup içerisinde üzerine düşen sorumluluğu alabilme ve liderlik yapabilme.
12 Alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde ve alandaki meslektaşlar ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilme.