EN
  • Anasayfa
  • KİMYA MÜHENDİSLİĞİ - DR ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2022 - 2023 YILI

Ders Adı
KMH7000 Uzmanlık Alan - - - - - - - - - -
KMH8000 Tez Çalışması - - - - - - - - - -
KMH8100 Yeterlik Yazılı - - - - - - - - - -
KMH8200 Yeterlik Sözlü - - - - - - - - - -
2022 - 2023 Yılı Seçmeli Dersler
KMH6001 Biyo-MEMS - - - - - - - - - -
KMH6002 Doğrusal Optimizasyon - - - - - - - - - -
KMH6003 Gıda Sanayinde Özel Uygulama Alanları - - - - - - - - - -
KMH6004 Gıda Teknolojisinde Kimya Mühendisliği Uygulamaları - - - - - - - - - -
KMH6005 İleri Ayırma Prosesleri - - - - - - - - - -
KMH6006 İleri Biyoteknoloji - - - - - - - - - -
KMH6007 İleri Kimya Mühendisliği Termodinamiği - - - - - - - - - -
KMH6008 İleri Kütle Aktarımı - - - - - - - - - -
KMH6009 İleri Malzeme Termodinamiği - - - - - - - - - -
KMH6010 İleri Reaktör Tasarımı - - - - - - - - - -
KMH6011 İleri Stokiyometri - - - - - - - - - -
KMH6012 Karbon ve Karbonlu Malzemeler - - - - - - - - - -
KMH6013 Kauçuk, Elastomer ve Uygulamaları - - - - - - - - - -
KMH6014 Kimya Mühendisliğinde Membran Prosesler - - - - - - - - - -
KMH6015 Kimya Mühendisliğinde Deneysel Yöntemler ve Enstrümantasyon - - - - - - - - - -
KMH6016 Kimya Mühendisliğinde Vektör ve Tensör Uygulamaları - - - - - - - - - -
KMH6017 Kromatografik Ayırım Prosesleri - - - - - - - - - -
KMH6018 Malzeme Sentezi, Karakterizasyonu ve Uygulamaları - - - - - - - - - -
KMH6019 Mikro ve Nano Proses Mühendisliği - - - - - - - - - -
KMH6020 Süper Kritik Akışkan Ekstraksiyonu - - - - - - - - - -
KMH6021 Yakıt Hücreleri - - - - - - - - - -
KMH6022 Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları - - - - - - - - - -
KMH6900 Seminer - - - - - - - - - -
LEE5998 Akademik Türkçe - - - - - - - - - -
LEE5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri - - - - - - - - - -
LEE6901 Proje Hazırlama - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlayarak kimya mühendisliği kapsamında en son gelişmeler dahil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir. 0
Bilime veya teknolojiye yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştirme ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama vb. kapsamlı bir çalışma yapabilme amacıyla en yeni bilgilere ulaşma becerisine sahiptir. 0
Yeni bir bilimsel yöntem veya uygulama alanı geliştirmek amacıyla özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak tasarlama, uygulama ve sonuçlandırma yetkinliğine sahiptir. 0
Gerçekleştirdiği akademik çalışmaların süreç ve sonuçlarını saygın akademik ortamlarda yazılı ve sözlü olarak yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunma yetkinliğine sahiptir. 0
Kimya Mühendisliğinin diğer disiplinler ile olan etkileşimini kavrayarak yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirilmesinde uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak liderlik yapma becerisine ve yetkinliğine sahiptir. 0
Uzmanlık alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirebilme becerisi ile alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla özgün görüşlerini savunabilmek için iletişim kurma yetkinliğine sahiptir. 0
Ulusal ve uluslararası bilimsel ortamlarda uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında yabancı dili kullanma becerisiyle çalışmalarını sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme yetkinliğine sahiptir. 0
Kimya Mühendisliği alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirme, bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktararak bu değerlerin gelişimini destekleyebilme yetkinliğine sahiptir. 0
Kimya Mühendisliği alanında özgün bir araştırma sürecini tasarlarken karşılaştığı sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme yetkinliğine sahiptir. 0
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanında ulaştığı yeni bilgileri kavrayıp araştırma yapabilme yetkinliğine sahiptir. 0