EN
  • Anasayfa
  • KİMYA MÜHENDİSLİĞİ - DR ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN
2022 - 2023 Eğitim Öğretim Yılı (4 Zorunlu Dersler,5 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat Kredi AKTS PDF
KMH7000 Uzmanlık Alan Zorunlu Girmez 6 + 0 0,0 10,0
KMH8000 Tez Çalışması Zorunlu Girmez 0 + 1 0,0 20,0
KMH8100 Yeterlik Yazılı Zorunlu Girmez 0 + 0 0,0 15,0
KMH8200 Yeterlik Sözlü Zorunlu Girmez 0 + 0 0,0 15,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam Kredi 0,0 60,0
2022 - 2023 Seçmeli Dersler
KMH6001 Biyo-MEMS (FBE Kimya Mühendisliği DR Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH6002 Doğrusal Optimizasyon (FBE Kimya Mühendisliği DR Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH6003 Gıda Sanayinde Özel Uygulama Alanları (FBE Kimya Mühendisliği DR Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH6004 Gıda Teknolojisinde Kimya Mühendisliği Uygulamaları (FBE Kimya Mühendisliği DR Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH6005 İleri Ayırma Prosesleri (FBE Kimya Mühendisliği DR Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH6006 İleri Biyoteknoloji (FBE Kimya Mühendisliği DR Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH6007 İleri Kimya Mühendisliği Termodinamiği (FBE Kimya Mühendisliği DR Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH6008 İleri Kütle Aktarımı (FBE Kimya Mühendisliği DR Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH6009 İleri Malzeme Termodinamiği (FBE Kimya Mühendisliği DR Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH6010 İleri Reaktör Tasarımı (FBE Kimya Mühendisliği DR Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH6011 İleri Stokiyometri (FBE Kimya Mühendisliği DR Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH6012 Karbon ve Karbonlu Malzemeler (FBE Kimya Mühendisliği DR Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH6013 Kauçuk, Elastomer ve Uygulamaları (FBE Kimya Mühendisliği DR Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH6014 Kimya Mühendisliğinde Membran Prosesler (FBE Kimya Mühendisliği DR Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH6015 Kimya Mühendisliğinde Deneysel Yöntemler ve Enstrümantasyon (FBE Kimya Mühendisliği DR Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH6016 Kimya Mühendisliğinde Vektör ve Tensör Uygulamaları (FBE Kimya Mühendisliği DR Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH6017 Kromatografik Ayırım Prosesleri (FBE Kimya Mühendisliği DR Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH6018 Malzeme Sentezi, Karakterizasyonu ve Uygulamaları (FBE Kimya Mühendisliği DR Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH6019 Mikro ve Nano Proses Mühendisliği (FBE Kimya Mühendisliği DR Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH6020 Süper Kritik Akışkan Ekstraksiyonu (FBE Kimya Mühendisliği DR Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH6021 Yakıt Hücreleri (FBE Kimya Mühendisliği DR Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH6022 Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları (FBE Kimya Mühendisliği DR Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMH6900 Seminer (FBE Kimya Mühendisliği DR Seminer Seçmeli) Seçmeli Dersler Girmez 3 + 0 0,0 7,5
LEE5998 Akademik Türkçe (LEE Akademik Türkçe) Seçmeli Dersler Girmez 4 + 0 0,0 4,0
LEE5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri (FBE Kimya Mühendisliği DR Bilim Etiği Seçmeli) Seçmeli Dersler Girmez 2 + 0 0,0 5,0
LEE6901 Proje Hazırlama (LEE Proje Hazırlama) Seçmeli Dersler Girmez 3 + 0 3,0 7,5