• Anasayfa
  • OPTİSYENLİK ( SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU )

  • EN

1. Yarıyıl

Ders Adı
OPS101 Optisyenliğe Giriş - - - - - - - - - - - - - - -
OPS103 Göz Anatomisi, Fizyolojisi ve Göz Hastalıkları - - - - - - - - - - - - - - -
OPS105 Temel Matematik - - - - - - - - - - - - - - -
OPS107 Temel Fizik - - - - - - - - - - - - - - -
1. Yarıyıl Seçmeli Dersler
ENF101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı - - - - - - - - - - - - - - -
MOS102 Girişimcilik - - - - - - - - - - - - - - -
MOS120 İşaret Dili - - - - - - - - - - - - - - -
MOS183 Zaman Yönetimi ve Planlama - - - - - - - - - - - - - - -
MOS190 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - - - - - -
MOS207 İlk Yardım - - - - - - - - - - - - - - -
OPS109 Mesleki Terminoloji - - - - - - - - - - - - - - -
OPS111 Optik Aletler Bilgisi - - - - - - - - - - - - - - -
OPS113 Görme Engellilere Yardım - - - - - - - - - - - - - - -
OPS115 Temel Muhasebe Bilgisi - - - - - - - - - - - - - - -

2. Yarıyıl

Ders Adı
OPS102 Oftalmik Lens Teorisi - - - - - - - - - - - - - - -
OPS104 Optisyenlik Laboratuvar I - - - - - - - - - - - - - - -
OPS106 Görme Testleri ve Refraksiyon - - - - - - - - - - - - - - -
OPS108 Kontakt Lens Teorisi - - - - - - - - - - - - - - -
2. Yarıyıl Seçmeli Dersler
MOS180 Diksiyon - - - - - - - - - - - - - - -
MOS181 Beden Dili - - - - - - - - - - - - - - -
MOS190 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - - - - - -
MOS204 Halkla İlişkiler - - - - - - - - - - - - - - -
MOS210 Gönüllülük Çalışmaları - - - - - - - - - - - - - - -
MOS215 Kariyer Planlama ve Geliştirme - - - - - - - - - - - - - - -
MOS256 Satranç - - - - - - - - - - - - - - -
OPS110 Optik I - - - - - - - - - - - - - - -
OPS112 Mesleki İngilizce - - - - - - - - - - - - - - -
OPS114 Ticari Matematik - - - - - - - - - - - - - - -
OPS116 Göz Muayenesi ve Göz Hastalıklarının Cerrahi Tedavisi - - - - - - - - - - - - - - -
SHM103 İş Sağlığı ve Güvenliği - - - - - - - - - - - - - - -

3. Yarıyıl

Ders Adı
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - - - - - - - - - - - - - - -
ENG101 İngilizce I - - - - - - - - - - - - - - -
OPS201 Optisyenlik Laboratuvar II - - - - - - - - - - - - - - -
OPS203 Optik Mağaza Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
TRK101 Türk Dili I - - - - - - - - - - - - - - -
3. Yarıyıl Seçmeli Dersler
OPS205 Optik II - - - - - - - - - - - - - - -
OPS207 Optik Ürün Tanıma - - - - - - - - - - - - - - -
OPS209 İletişim ve Etik - - - - - - - - - - - - - - -
OPS211 Proje Geliştirme ve Yönetme - - - - - - - - - - - - - - -
OPS213 Fizik Bilim Tarihi - - - - - - - - - - - - - - -
OPS215 Stratejik Marka Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -

4. Yarıyıl

Ders Adı
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II - - - - - - - - - - - - - - -
BŞÜ202 İş Yeri Uygulaması - - - - - - - - - - - - - - -
BŞÜ204 İş Yeri Eğitimi - - - - - - - - - - - - - - -
ENG102 İngilizce II - - - - - - - - - - - - - - -
OPS202 Staj - - - - - - - - - - - - - - -
TRK102 Türk Dili II - - - - - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
1. Alanındaki uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Aynı zamanda sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 0
2. Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. Aynı zamanda alanıyla ilgili temel mesleki yasal mevzuatı anlayabilir. 0
3. Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır. 0
4. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; mesleği ile ilgili gelişimleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir. 0
5. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir. 0
6. Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirebilme. 0
7. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur. 0
8. Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 0
9. Alanla ilgili problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun güncel yöntemleri ve modelleri seçme ve uygulama becerisi 0
10. Birey ve halk sağlığı ve iş güvenliği konularının bilincinde olabilme 0
11. Alanıyla ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlı olup gelişmeleri izleyebilme 0
12. Kalite yönetimine uygun davranıp süreçlere katılabilme 0
13. Temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme 0
14. Dış görünüm, kişisel bakım, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olabilme 0
15. Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 0