• Anasayfa
  • OPTİSYENLİK ( SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU )

  • EN
BİLGİ -Kuramsal, Olgusal Program Çıktıları
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen
BECERİLER -Bilişsel, Uygulamalı Program Çıktıları
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
YETKİNLİKLER -Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Program Çıktıları
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
YETKİNLİKLER -Öğrenme Yetkinliği Program Çıktıları
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
YETKİNLİKLER -İletişim ve Sosyal Yetkinlik Program Çıktıları
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
YETKİNLİKLER -Alana Özgü Yetkinlik Program Çıktıları
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
BİLGİ -Kuramsal, Olgusal Program Çıktıları
1-Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. (5. Düzey Önlisans-Akademik)
2-Sağlık alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. (5. Düzey Önlisans-Akademik)
3-Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar. (5. Düzey Önlisans-Akademik)
BECERİLER -Bilişsel, Uygulamalı Program Çıktıları
1-Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. (5. Düzey Önlisans-Akademik)
2-Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır. (5. Düzey Önlisans-Akademik)
YETKİNLİKLER -Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Program Çıktıları
1-Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. (5. Düzey Önlisans-Akademik)
2-Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır. (5. Düzey Önlisans-Akademik)
3-Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir. (5. Düzey Önlisans-Akademik)
YETKİNLİKLER -Öğrenme Yetkinliği Program Çıktıları
1-Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. (5. Düzey Önlisans-Akademik)
2-Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir. (5. Düzey Önlisans-Akademik)
3-Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. (5. Düzey Önlisans-Akademik)
YETKİNLİKLER -İletişim ve Sosyal Yetkinlik Program Çıktıları
1-Sağlık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. (5. Düzey Önlisans-Akademik)
2-Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. (5. Düzey Önlisans-Akademik)
3-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir. (5. Düzey Önlisans-Akademik)
4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. (5. Düzey Önlisans-Akademik)
5-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. (5. Düzey Önlisans-Akademik)
6-Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır. (5. Düzey Önlisans-Akademik)
YETKİNLİKLER -Alana Özgü Yetkinlik Program Çıktıları
1-Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (5. Düzey Önlisans-Akademik)
2-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır. (5. Düzey Önlisans-Akademik)
3-Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. (5. Düzey Önlisans-Akademik)
4-Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. (5. Düzey Önlisans-Akademik)
5-Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir. (5. Düzey Önlisans-Akademik)
6-Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir. (5. Düzey Önlisans-Akademik)
7-Mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir. (5. Düzey Önlisans-Akademik)