• Anasayfa
  • BASIM VE YAYIM TEKNOLOJİLERİ ( SÖĞÜT MESLEK YÜKSEKOKULU )

  • EN

PROGRAM ÇIKTILARI

No Program Çıktıları
1 Basım ve Yayın Teknolojileri ile ilgili konularda kişi ve kurumları bilgilendirebilmek için düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmeli
2 Mesleki ve etik sorumluluk uygulayabilme bilincine erişme.
3 Alanıyla ilgili kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında bilince sahip olabilmeli.
4 Farklı düşüncelere saygılı olma ve farklılıkları yaratıcılığa dönüştürebilmeli.
5 Farklı tasarım ve uygulamaları doğru ve anlaşılır bir şekilde tanıtabilmeli/sunabilmeli.
6 Basım ve Yayın Teknolojileri ile ilgili edindiği kavram ve kuramsal bilgilerini kullanabilmeli.
7 Basım ve Yayın Teknolojileri ile ilgili pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabilmeli.
8 Basım ve Yayın Teknolojileri gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve bilişim-iletişim teknolojilerini kullanabilmeli.
9 Basım ve Yayın Teknolojilerinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilmeli.
10 Basım ve Yayın Teknolojileri ile ilgili çalışmalarda öngörülemeyen problemleri belirleyebilmeli ve çözüm üretebilmeli.
11 Uygulamaları; zamanında, doğru, etkin bir şekilde yapabilmeli.
12 Sektörün beklentilerini karşılayacak şekilde alanı ile ilgili süreci/ süreçleri planlama becerisine sahip olabilmeli.
13 Basım ve Yayın Teknolojileri ile ilgili uygulamalar için gerekli teknik ve modern araçları kullanabilme becerisine sahip olabilmeli.