• Anasayfa
  • Moda Tasarımı ( Söğüt Meslek Yüksekokulu )

  • EN

PROGRAM ÇIKTILARI

No Program Çıktıları
1 Tekstil hammadde ve yüzeylerini tanır.
2 Farklı malzemeler ile giysi ve giyim aksesuarı üretimi için gerekli ana ve yardımcı malzemeler ile makineleri tanımlayabilme ve kullanım alanlarını bilme
3 Temel renk, biçim ve tasarım ögelerini tanıma ve bunları yeni moda trendlerini oluşturabilecek giysi ve aksesuar tasarımında kullanabilme, artistik ve teknik giysi çizimlerini yapabilme
4 Moda Tasarım alanında giysi tasarım aşamalarını tanımlama ve uygulayabilme becerisi
5 Tekstil ve konfeksiyon teknolojisi alanlarında mesleki bilgiye ve terminolojiye sahip olma
6 Tekstil konfeksiyon alanında üretim aşamaları ile iş akışını tanımlama, planlama ve uygulayabilme becerisi
7 Desen uygular, moda resmi ve illüstrasyonu yapar.
8 Tekstilde sanat akımlarını, giysi ve moda tarihini inceler.
9 Bilgisayarda giysi ve aksesuar tasarımı yapabilme, bu tasarımların kalıplarını hazırlayabilme ve üretim süreci ile ilgili aşamaları yapabilme
10 Olası problemlerin çözümlenmesi, deneysel olarak gerçekleştirmesi ve sonuçlarının yorumlanması becerisi
11 Bir hazır giyim işletmesinin verimli şekilde çalışabilmesi için gerekli makine, işçi ve çalışma ortamı düzenlemesini yapabilme
12 Ürünleri satış yerlerinde ve görsel sunumlarda sergileyebilme becerisi elde etme
13 Kalite bilincine sahip olma ve ürün çıktılarında kalite standartlarını oluşturabilme becerisi
14 Mesleki bilgiye ulaşma ve araştırma-geliştirme becerisi